Menu
Yleinen

Vaalipäivä

Kahden merkittävän yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan punavihreää vasemmistoa niin Turussa kuin Suomessakin!

Ensimmäinen on eriarvoistuminen.

1990-luvun lamasta lähtien luokkaerot ovat kasvaneet. Tuloerot ja terveyserot ovat kärjistyneet samalla kun sosiaaliturvan taso on jäänyt elinkustannuksista jälkeen. Arkielämässä tämä näkyy erityisesti vähävaraisille suunnattujen palveluiden heikentymisessä ja terveyspalveluiden osalta siinä, miten suuri- ja keskituloiset siirtyvät julkisen terveydenhuollon rapautuessa käyttämään verovaroin tuettuja yksityisiä palveluita.

Meillä kuntalaisilla on oikeus saada perustuslain mukaiset palvelut. Turussa on liian kauan ollut ongelmana sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkuva alibudjetointi. Tämä näkyy julkisten palveluiden ulkoistamisina ja yksityistämisinä, minkä kautta vastuu siirretään palveluiden tuottamisesta pörssiyhtiöille, vaikkei ole mitään tieteellistä näyttöä siitä, että yksityinen palvelu olisi julkista edullisempi tai laadukkaampi. Päinvastoin, yhä useampi kunta on palauttamassa palvelut kunnan omaksi työksi, kun on huomattu että hinnat karkaavat käsistä tai palveluiden laatu heikkenee. Riittävä panostus laadukkaisiin peruspalveluihin maksaakin itsensä nopeasti takaisin.

Toinen ongelma on ilmastonmuutos.

Ensi valtuustokauden tärkeimmät kysymykset liittyvät joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen väylien parantamiseen, toriparkin tulevaisuuteen, palveluiden järjestämiseen julkisina tai yksityisinä ja peruspalveluiden puolustamiseen. Meidän on suunniteltava yhteiskuntamme ympäristön ja ilmaston kannalta kestäväksi. Samalla voidaan parantaa työllisyyttä ja edistää ihmisten tasavertaisuutta. Panostamalla energiatehokkuuteen, toimivaan joukkoliikenteeseen, uusiutuvaan energiaan ja tiiviiseen kaupunkirakenteeseen on mahdollista sekä säästää rahaa että vähentää päästöjä.

Vasemmistoa kannattaa äänestää, mikäli haluaa palveluiden tuottamista julkisesti, työntekijöiden oikeuksien ajamista, satsauksia koulutukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin, kunnan vuokra-asuntokannan laajentamista, pikaratikan edistämistä, toriparkin kuoppaamista, uusiutuvaa energiaa ja monipuolisen kulttuurielämän tukemista. Vasemmisto pitää kiinni ihmisten tasavertaisista mahdollisuuksista hyvään terveydenhuoltoon, lähikirjastoihin, kulttuurielämyksiin, liikkumiseen ja apuun silloin kun tarvitaan.

Näitä tavoitteita toteuttamaan tarvitaan kuitenkin monta punavihreää valtuutettua, joista minä toivon olevani yksi. Numero 290 kannattaa kirjoittaa lappuun, jos haluaa kaupunginvaltuutetuksi ahkeran, asiantuntevan, periaatteiltaan vankkumattoman nuoren edustajan, joka ei taatusti ole eikä tule olemaan hyvä veli-verkostojen jäsen.

3 Comments

 • Arttu Saarinen
  29.10.2012 at 09:52

  Vaikken itse sinua tai puoluettasi äänestänytkään niin aivan mahtavaa, että nuori sanavalmis ja asioista oikeasti selvää ottava nainen saa tuollaisen äänipotin. Juuri kaltaisia rohkeita ja omilla aivoilla ajattelevia poliitikkoja kaivataan turkulaisen aseveliakselin vallan horjuuttamiseen! Paljon onnea!! Arttu Saarinen

 • Jonne
  31.10.2012 at 08:57

  Vasemmistoa ei kannata äänestää koska tuloksena on vain ylipaisunut julkinen sektori jonka rahoituspohja on JO NYT rapautunut pahasti. On jo tarpeeksi kestämistä siinä, että julkisella puolella lomarahat ovat suurempia, lomapäiväkertymiä on selvästi enemmän ja irtisanomissuoja rikkumaton verrattuna yksityiseen sektoriin joka kaiken kuitenkin maksaa.
  Ikävää on my&aouml;s se, että kuntasektorin ty&aouml;ntekij&aouml;itä on kunnanvaltuustoissa ajamassa omia etujaan ja vaatimassa veronkorotuksia ja suojaa suojaty&aouml;paikoilleen.

  Tosin, jos aito pyrkimys on sosialistiseen yhteiskuntaan, on julkisen puolen paisuttaminen toki tärkeää.
  Näin saadaan maasta my&aouml;skin pääomat pakenemaan.
  Kreikan malli!

  Viimeisen kymmenen vuoden aikana on Suomesta kadonnut noin 100000 teollisuusty&aouml;paikkaa; sellaisia ty&aouml;paikkoja jotka vientitulojen my&aouml;tä tuottavat yhteiskunnalle jaettavaa rahaa.
  Julkinen puoli vain paisuu.
  Li Andersson haluaa paisuttaa julkista puolta alati lisää. Tämä on käsittämät&aouml;ntä.
  Lisäksi hän haluaa maahamme yhä lisää elätettäviä turvapaikanhakijoita joista määrätyt kansanryhmät yltävät tilastokeskuksen mukaan vain 13%:n ty&aouml;llisyysasteeseen aiheuttaen vain huoltosuhteen lisääntyvää huononemista.
  Nämä mitääntekemätt&aouml;mät maahanmuuttajat my&aouml;s vanhenevat samaan tahtiin kuin muutkin kuormittaen eläkejärjestelmäämme entisestään ilman, että he olisivat osallistuneet eläkepotin kasvattamiseen.

  Kaupunkirakenteen tiivistaminen viittaa ajatuksena entisiin sosialistimaihin joissa ihmisiä jopa pakkosiirreltiin paikasta toiseen.
  Ikävää on my&aouml;s haja-asutusalueilla asuvien ihmisten jatkuva ahdistaminen lisääntyvillä riesoilla kuten tehottomilla jätevesiasetuksilla, kiinteist&aouml;veroilla ja jatkuvilla bensaverojen korotuksilla.
  Ehkäpä haja-asutusalueet halutaan vasemmiston voimin tyhjentää ja raunioittaa ja siirtää ihmiset kalliin pikaraitiotien varteen syntyvään slummikeskittymään voimaan pahoin juurettomina ja onnettomina?

  Emme my&aouml;skään pysty vaikuttamaan globaaliin ilmaston lämpenemiseen millään tavoin. Jos haluamme olla järkeviä, käytämme hiilidioksidipääst&aouml;t&aouml;ntä ydinvoimaa emmekä leiki käsitteellä ”uusiutuva” energia koska uusiutuvilla energiaratkaisuilla ei selvitä tyynien pakkas&aouml;iden tuottamista energiavaatimuksista puhumattakaan teollisuuden tarpeista jotka ovat elintärkeitä, jos maahamme halutaan jaettavaa rahaa.

  Vihervasemmistolainen haihattelu on suurta erhettä jolle ei l&aouml;ydy kohta enää yhtään maksajaa.

 • Entinen porvari
  9.11.2012 at 15:03

  Luin blogipostauksesi alun hiukan väärin – ”Kahden merkittävän yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan punaviiniä ja vasemmistoa niin Turussa kuin Suomessakin” 🙂 .

  Yhteiskunnan ongelmia yritetään liian usein ratkoa vanhoilla kaavoilla ja perinteisillä malleilla. Kenties 2 lasia punaviiniä voisi vapauttaa politiikassa ajatuksia ja auttaa l&aouml;ytämään kokonaan uusia ratkaisumalleja, joita ei vielä olla osattu ajatellakaan.

  Palveluluihin liittyen toivoisin, että yksittäinen pieni ihminen tuotaisiin kaiken kehittämisen läht&aouml;kohdaksi. On ihan sama tuottaako palveluita jättimäinen kunnallinen organisaatio tai jättimäinen p&aouml;rssiyritys. Molemmat ovat huonoja vaihtoehtoja. Näissä yksittäinen ty&aouml;ntekijä hautautuu kerrosten alle. Päät&aouml;kset tehdään molemmissa liian ylhäällä ymmärtämättä palveltavien/asiakkaiden sekä ty&aouml;ntekij&aouml;iden ongelmia ja arkea. Tarvittaisiin ihmisläht&aouml;isiä pieniä organisaatioita, joissa ty&aouml;ntekij&aouml;itä arvostetaan ja heillä on hyvä olla. Vain ne yksik&aouml;t, joissa ty&aouml;ntekij&aouml;illä on hyvä olla, voivat tuottaa sellaisia palveluita, joista kuntalaiset ovat ylpeitä.

  Kunnalliset palvelut ovat karmeassa tilassa. Aika menee byrokratiaan – ei kuntalaisten palvelemiseen. Samalla ratkaisuksi ehdotetaan ulkoistamista, mutta se ei toimi. Kuntien ulkoistamisosaaminen on kerrassaan heikkoa. En ole kuullut vielä yhdestäkään onnistuneessta ulkoistamistapauksesta.

  Mitä tapahtuu kun toiminta ulkoistetaan yrityksille?
  1. Aluksi yritys tekee sopimuksen kunnan kanssa. Sopimuksessa se lupaa säilyttää saman palvelutason alhaisemmilla kustannuksilla kuin mihin kunta itse kykeni.
  2. Yrityksen tavoitteena on tehdä voittoa. Miten se onnistuu? Yritys ei saa rahojaan yksittäisltä kuntalaisilta vaan suoraan kunnalta. Yritystä ei kiinnosta millaista palvelutasoa se tuottaa kuntalaisille. Se haluaa täyttää ainoastaan sopimusten minimiehdot minimiresurssein maksimoidakseen voitot. Tämä tarkoittaa sitä, että ty&aouml;ntekij&aouml;illä on huonommat ja halvemmat ty&aouml;ehtosopimukset kuin mitä niillä on kuntapuolella. Ty&aouml;n tekemistä tehostetaan (tämä tarkoittaa, että aikaa per asiakas on vähemmän). Vaatimuksia asiakaspalveluty&aouml;tä tekeviä ty&aouml;ntekij&aouml;itä kohtaan nostetaan. Tämä toimii, mutta seurauksena on stressin alla suurempi ty&aouml;ntekij&aouml;iden kierto. (Mahtaa mummo laitoksessa ihmetellä onko tullut dementia, kun joka kuukausi on aina uusi hoitaja.)

  Lisäksi kunnat haluavat ulkoistaa suuria paloja, jottei niiltä menisi liikaa aikaa alihankintojen johtamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että ainoat järkevät tarjoajat pitkällä aikavälillä ovat suuria monikansallisia yrityksiä, joita ei paljoa pieni ihminen kiinnosta. Ulkoilutuksiin pienet yritykset eivät kovin helposti voi osallistua.

  Kuntapuolen kehittäminenkään ei ole helppoa. Liian usein perustetaan uusia ty&aouml;ryhmiä, selvitysmiehiä, kehitystiimejä sekä palkataan kalliita konsultteja, jotka osaavat kyllä tehdä kalvoja. Kaikki resurssit menevät byrokratiaan ja keskijohtoon – ei ty&aouml;tä tekevään organisaatioon. Ty&aouml;tä tehostaminen tarkoittaa liian usein keskittämistä. Onko ihmisläheistä toimintaa, että kaikki ruoka tuotetaan keskitetysti jossain laitoksessa ja jaellaan sieltä kaikkialle. Mitä jos jonkin koulun rehtori haluaisi vaikka, että hänen koulussaan tarjottaisiin enemmän kasviksia ja luomuruokaa? Hänen on aika vaikea lähteä neuvottelemaan kaukaisen keskuskeitti&aouml;n kanssa reseptimuutoksista.

  Se mikä kuntien olisi opittava yksityiseltä puolelta on asiakkaiden nostaminen jalustalle. Niin kauan kun yritykset saavat kaikki rahansa yksittäiseltä asiakkaalta, ne osaavat palvella niitä asiakasläht&aouml;isesti (huom. ulkoistuksessa yritys ei saa rahojaan loppuasiakkaalta vaan kunnalta. Käytänn&aouml;ssä tässä tapauksessa yritykselle on aivan sama millaista laatua se tarjoaa asiakkaalle, koska sillä ei ole vaikutusta sen ansaintaan). Kaikki kuntien toiminnot tulisi suunnitella asiakasläht&aouml;isiksi. Nykyisin ihmisiä juoksutetaan byrokratian turvin luukulta luukulle ja joka paikassa pitää täyttää uusia lomakkeita. Koko nykyinen byrokratia pitäisi purkaa ja miettiä miten asiat hoidetaan yksinkertaisesti, ilman byrokratiaa ja tavallisen kuntalaisen kannalta parhaalla tavalla. Pitäisi tehdä niitä asioita, joilla tuotetaan hyvinvointia kuntalaisille. Lisäksi kuntien asioita pitäisi miettiä kokonaiskustannusten kannalta. Eräs tuttavarehtori kertoi kuinka oli lopen uupunut. Hän kertoi kuinka oli yrittänyt saada koulussaan apua ongelmanuorille – turhaan. Vasta kun nuori vajoaa niin alas, että sieltä häntä on enää vaikea auttaa yl&aouml;s, alkaa apua l&aouml;ytymään. Puuttumalla ongelmiin ajoissa ja ennaltaehkäisyllä voitaisiin säästää paljon rahaa. Nyt resurssien puutteen takia ihmisiä aletaan auttamaan vasta liian my&aouml;hään. Laitoskierteitä ennaltaehkäisten yhteiskunta voisi säästää paljon rahaa. Se että säästetään jostain kohtaa, voi nostaa rajusti kokonaiskustannuksia.

  Toivoisin, että voisit ajaa pienten ihmisten etua – ei suurten organisaatioiden ovat ne sitten kunnallisia mammutteja tai monikansallisia yrityksiä.

  Tsemppiä!

Leave a Reply