Menu

På svenska

Hela folkets president

Jag är en 36-årig riksdagsledamot, ordförande för Vänsterförbundet samt region- och stadsfullmäktigeledamot från Åbo.

I mitt Finland fokuserar utrikespolitiken på mänskliga rättigheter, folkrätten och hållbar utveckling.  Som medlem i Nato måste Finland samarbeta i synnerhet med andra nordiska länder för att försvara mänskliga rättigheter och internationell rätt. Finland måste följa Sveriges, Danmarks och Norges linje och inte tillåta kärnvapen på sitt område. Samarbete gör oss också starkare när världspolitiken förändras.  


Finland skall föra en utrikes- och säkerhetspolitik som baserar sig på de mänskliga rättigheterna. Vi skall vara en aktiv fredsmäklare i världen.

Klimatkrisen är vår tids största hot mot människor, natur och säkerhet. Jag vill sätta klimatkrisen i centrum för utrikespolitiken. Vi måste göra allt vi kan för att förhindra att den förvärras. 

Att dämpa klimatförändringarna och anpassa oss till deras effekter är mänsklighetens största utmaning, och vi får inte misslyckas. Detta är något som måste beaktas på alla arenor inom finsk utrikespolitik, från internationella handelsrelationer till utvecklingssamarbete.  

En rättvis klimat- och miljöpolitik minskar konflikterna, tryggar livsmedelssystemet och ökar människornas välbefinnande och jämlikhet.

Presidenten är också alltid en förebild för gemensamma värderingar som lyfter upp sociala problem och missförhållanden till den offentliga debatten. Som president skulle jag fokusera på att arbeta med dem vars röster hörs minst i vårt samhälle.  Fattigdom, ojämlikhet, bostadslöshet och missbruk bland unga är en realitet i Finland. Vi måste göra mer för att ta itu med dessa problem.

Jag tror på jämlikhet och solidaritet. Vi behöver dem just nu – det är därför jag kandiderar till Finlands president.

Datum för val

Röstningsdagen för presidentvalet är söndagen den 28.1.2024. 

Förhandsröstning i ditt land 17-23 januari 2024. Du kan rösta i vilken förhandsröstningslokal som helst. 

Förhandsröstning utomlands 17-20 januari 2024. 

Gå med i kampanjen

Gå med i kampanjen!

Datum för val

Jag är Li Andersson, 36 år, riksdagsledamot, ordförande för Vänsterförbundet och stadsfullmäktigeledamot i Åbo. Jag har en liten dotter som heter Ava. Jag är född i Åbo år 1987 och har bott här hela mitt liv. 

Jag har varit med i politiken i över 10 år och drivs fortfarande av tre stora målsättningar: att minska fattigdomen och öka jämlikheten samt att lösa klimatkrisen. 

I politiken vill jag speciellt arbeta för såväl barns och ungas som äldres service och rättigheter. Det är speciellt i början och i slutskedet av våra liv som vi är som mest beroende av att välfärdstjänsterna fungerar, och att vården är kvalitativ och genomsyras av medmänsklighet. Lika viktigt är det att vi gör mer för att åtgärda klimatkrisen och minskningen av naturens mångfald. Tiden håller på att ta slut, och vi har inte råd att misslyckas med att svara på dessa globala kriser, som påverkar både miljön och varenda människa på jorden.

Före livet i politiken hann jag jobba bland annat i kassan i Muminvärlden, som hotellreceptionist, servitris och diskare, “feissare” för Greenpeace, översättare och med att sortera frukter på em gård i Frankrike. Jag har även arbetat som generalsekreterare för Finlands Svenska Skolungdomsförbund, som distriktssekreterare för Vänsterunga i Egentliga Finland samt som praktikant på organisationen Civil Rights Defenders. 

Jag är politices kandidat. Jga har studerat folkrätt vid Åbo Akademi, jag specialiserade mig på internationell asyl- och flyktingrätt och mänskliga rättigheter. Som biämne studerade jag det ryska språket och kulturen. 

På min fritid försöker jag läsa så mycket som möjligt, det är det bästa sättet att slappna av och utvecklar ens tankar. Jag njuter även av stressfria morgnar, av att vinterbada, gå på keikkan och spendera tid med mina vänner. Jag är obotligt kaffeberoende.