Menu
Yleinen

Laittomien kaavojen kaupunki

Kuntien kaavoitusmonopoli tekee kaavoitusratkaisuista poliittisia kiistakysymyksiä. Kaavoituspäätösten taloudellisten seurausten lisäksi rakentamisella ja maankäytöllä on paljon merkitystä niin sosiaali- kuin ympäristöpoliittisesti. Tämä on huomattu varsinkin Turussa, joka on valtakunnallisestikin surullisen kuuluisa pitkään valloillaan olleesta rakennusliikkeiden ja puoluetoimijoiden epäterveistä ja läheisistä suhteista.

Hyvällä kaavoituksella, tiukilla rakennusmääräyksillä ja julkisella asuntotuotannolla pystytään luomaan kuntaan yhdyskuntarakennetta, joka edistää kuntalaisten tasavertaisuutta sekä Turun ja valtion ilmastopäästövähennystavoitteita. Samoja tavoitteita tukee luonnollisesti myös se, ettei säästötoimenpiteenä myydä jo olemassa olevia kunnallisessa omistuksessa olevia vuokra-asuntoja. Turussa Vasemmistoliitto on johdonmukaisesti ajanut vuokra-asuntojen säilyttämistä ja määrän lisäämistä.

Mutta voihan sitä kaavoittaa toisellakin tavalla. Turun Sanomien vaalikoneen viimeisen kysymyksen kohdalla ehdokkaiden tuli ottaa kantaa siihen, pitäisikö Kakskerran ja Satavan saariin kaavoittaa uusia asuntoja 10 000 asukkaalle.

Mielenkiintoiseksi vaalikonekysymyksestä tekee se, että Turun Sanomat tarjoavat ehdokkaille mahdollisuuden ilmaista kantansa laittomaksi todettuun osayleiskaavaan. Korkein hallinto-oikeus totesi nimittäin elokuussa laittomaksi osayleiskaavan, jonka mukaan Satavan ja Kakskerran saariin kaavoitetaan uusia asuntoja – nimenomaan 10 000 uudelle asukkaalle. Toinen tunnettu esimerkki Turun laittomista kaavoista on tietenkin vanha toriparkin rakentamisen mahdollistava Turun kauppatorin asemakaava.

Kanta Satava-Kakskerran kaavaan kertoo paljon ehdokkaiden näkemyksistä ilmastopoliittisten tavoitteiden tärkeyden suhteen. Osayleiskaava kumottiin ensin Turun hallinto-oikeudessa loppuvuodesta 2010 ja myöhemmin KHO:ssa 2012. Syynä kumoamisiin oli kaavan ristiriitaisuus maakuntakaavan kanssa, jonka mukaan rakentamista tulee keskittää Piikkiön, Kaarinan, Turun, Raision ja Naantalin keskustoja yhdistävällä tavalla.

Kaavojen valmistelu ja hyväksyminen, jotka myöhemmin kaatuvat oikeudessa, on tulkittava osoitukseksi poliittisen ohjauksen ja rakennuttajien etujen merkittävästä painosta mitä tulee kaavoitukseen Turussa. Tämä osoittaa myös nykyisten valtuutettujen vähäisen kiinnostuksen Suomen ja Turun ilmastopoliittisista tavoitteista.

Turussa tulee ensi kaudella keskittyä kaupungin kehittämiseen tavalla, joka edistää niin ilmasto- kuin sosiaalipoliittisiakin tavoitteita. Pikaratikka tulee ottaa tärkeimpänä lähtökohtana kaupungin kehittämiselle. Pikaraitiotiestä tehdyn selvityksen mukaan sen hyödyt ovat suurimmat, jos se yhdistetään kaupunkisuunnitteluun viimeistään kuusi vuotta ennen käyttöönottoa. Tämä tarkoittaa, että asumista ja palveluita on suunniteltava tulevien linjojen varteen. Tästä hyötyvät myös asukkaat.

Sellainen maankäyttö, rakentaminen ja kaavoitus, joka nojautuu hajautettuun asutukseen ja oman auton käyttöön, ei ole enää tämän ajan mukaista eikä järkevää. Uusia asukkaita Turkuun saadaan lisäämällä kaupungin vetovoimaisuutta sekä suunnittelemalla asumista ja rakentamista tavalla, joka ottaa niin kuntalaisten tarpeita kuin ilmastonkin huomioon.

5 Comments

 • Tapio
  24.10.2012 at 09:35

  Hei Li,

  Kommentoin tähän, koska en l&aouml;ytänyt yhteystietojasi sivuiltasi. Miten äänestäjiesi on tarkoitus kommunikoida kanssasi? Anyway, sain tänään lapseni valokuvat päiväkodista, ja voitko kuvitella? Myyvät nykyään eväslaatikoita, joihin saa lapsen valokuvan. Ja esimerkkiboxissa oli pojan kuva sinisessä laatikossa ja vaaleanpunaisessa tyt&aouml;n! T&aouml;rkeää sukupuolirooleihin pakottamista. Hy&aouml;kkää Suomen Koulukuvauksen kimppuun välitt&aouml;mästi!

  • Li Andersson
   27.10.2012 at 19:01

   Moi Tapio!

   Sähk&aouml;postiosoitteeni l&aouml;ytyy kyllä nettisivuiltani, mutta on ehkä vähän haastavassa paikassa, ”Kunnallisvaali 2012” otsakkeen alla. Harmillista, että Suomen Koulukuvauskin ylläpitää tällaista korostettua jaottelua. Kannattaa laittaa palautetta heille.

 • ARMAS LEHTINEN /80 V
  29.10.2012 at 09:44

  ONNITTELUT TULOKSESTA, ON HYV&Aouml;&Aouml; SAADA NUORIA
  JARRUMIEHI&Aouml;/NAISIA TURUN MAFIAN HILLITSEMISEKSI. VOIMIA SIIHEN TARVITAAN,
  KOSKA AIKAKAUSI ON HAASTEELLINEN.KRATULERA!

 • JS
  30.10.2012 at 12:00

  ”Syynä kumoamisiin oli kaavan ristiriitaisuus maakuntakaavan kanssa, jonka mukaan rakentamista tulee keskittää Piikki&aouml;n, Kaarinan, Turun, Raision ja Naantalin keskustoja yhdistävällä tavalla”
  MITEN EM.KAUPUNGIT OVAT MIELEST&Aouml;SI NOUDATTANEET MAAKUNTAKAAVAA?

 • Ismo
  31.10.2012 at 21:23

  Kaavalla on todellakin juridinen arvo, mutta asiaa voidaan lähestyä my&aouml;s pohtien asumisviihtyvyyttä. Onko todella Paimio-Piikki&aouml;-Kaarina-Turku-Raisio-Naantali keskustojen akseli se linjaus, josta l&aouml;ytyy ihmisille viihtyisimmät tontit ja asumisympärist&aouml;t? Onko varsinkin ne lukuisat peltoaukeat, joihin nyt rakentamista keskitetään vastaus asumisviihtyvyyteen. Kaarinan osalta kannattaa my&aouml;s huomioida, että sillä on my&aouml;s eteläinen naapuri Parainen, joka on merelliseltä ympärist&aouml;ltään huomattavasti viihtyisämpää seutua, kuin mainitsemasi linjaus. Mielestäni Paraisilla my&aouml;s toteutuu monet luontoarvoja huomioivat rakentamisen mallit vaikka ollaan sentään saariston suurimmassa kaupungissa. Toki sielläkin on kehitettävää, mutta mielestäni se osoittaa, että Kakskerran – Satavan rakentaminen välttämättä ole ristiriidassa luontoarvojen kanssa. Ennemminkin pitäisi kysyä, miten siellä asumisen parhaat mallit olisi mahdollista toteuttaa niin, että ekologia tulisi huomioitua ja normaaleillakin ihmisillä olisi mahdollisuus siellä asua. Jos rakentamista sallitaan vain minimimääriä, ei keskituloisilla ihmisilläkään ole varaa sinne muuttaa ja sehän vain lisäisi sosiaalista eriarvoisuutta.

  Kyseenalaistan my&aouml;s sen läht&aouml;kohdan, että omakotitaloasuminen olisi ekologisesti huono ratkaisu. Asun itse kaukolämm&aouml;llä varustetussa rivitalossa, mutta omakotitalo on ehkä jonkinlainen haave. Nykytekniikalla voi hyvinkin olla niin, että omakotitalon energian käytt&aouml; on paljon ekologisempaa kuin kerrostaloasuminen. Maalämp&aouml;, aurinkopaneelit ja lämm&aouml;n talteenotto sekä vaihtoehtoiset energiaratkaisut ylipäätään on monesti helpommin toteutettavissa omakotitalossa. Niiden rakentaminen my&aouml;s ty&aouml;llistää enemmän pieniä ja keskisuuria yrityksiä kuin kerrostalorakentaminen. Siksi on väikea käsittää, miksi näitä ihmisiä syyllistetään asumisen epäekologisuudesta. Omalla pihalla jos missä my&aouml;s kaikenlainen pienviljely on mahdollista. En siis ymmärrä, missä nämä omakotiasujat tekevät väärin?

Leave a Reply