Menu
Yleinen

Kivihiilestä luopuminen ei mikään ”heitto”

Kolumni julkaistu Turun Sanomissa 19.8.

Turun Sanomat uutisoi 1.8. Turun seudun maakaasu ja energiantuotanto Oy:n (TSME) reaktiosta ministeri Häkämiehen energiapoliittiseen esitykseen. Sen mukaan Suomi ensimmäisenä maana Euroopassa luopuisi lähes kokonaan kivihiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä. Esitys on osa hallituksen puhtaan energian ohjelmaa, jossa kivihiilen lisäksi vähennetään maakaasun käyttöä 10 prosentilla ja öljyn käyttöä 20 prosentilla.

TSME:ssä on ehkä syytä olla huolestuneita esityksestä. Yhtiö rakennuttaa vuonna 2016 valmistuvaksi arvioitu uuden 300 miljoonan euron monipolttoainelaitoksen Naantaliin, jonka polttoaineesta alkuvaiheessa 60–70 prosenttia tulee olemaan kivihiiltä, myöhemmin 40 prosenttia. Yhtiön toimitusjohtaja Tapani Bastman pitää ministeriön tavoitetta epärealistisena ja kutsuu esitystä ”poliittiseksi heitoksi”.

Kivihiilestä luopumisen kutsuminen poliittiseksi heitoksi on hämmentävä lausunto seudullisen energiayhtiön toimitusjohtajalta. Luulisi hänen energia-alan asiantuntijana olevan huolestunut ilmastonmuutoksen asettamista haasteista. Ilmastopäästöjen vähentäminen ei ole valintakysymys vaan realiteetti, joka päättäjien niin valtakunta- kuin kuntatasollakin tulee ottaa huomioon.

Kun Turun kaupunginvaltuusto käsitteli Turku Energian mukaantuloa hankkeeseen, muun muassa ympäristöjärjestöt painottivat polttolaitoksen energiaratkaisun vanhanaikaisuutta ja kiivihiilen sekä turpeen ilmastonmuutosta kiihdyttävää vaikutusta. Monipolttoainelaitos sitoo Turku Energian kivihiileen vähintään neljäksikymmeneksi vuodeksi, vaikka samaan aikaan tulisi vähentää ilmastopäästöjä 95 prosenttia. Seudulliseen energiaratkaisuun liittyvät epäselvyydet valmistelussa olivat toistuvasti esillä käsittelyn yhteydessä. Taustaselvitys ei sisältänyt lainkaan päästöarviota kasvihuonekaasujen osalta. Siinä ei myöskään käsitelty tulevaisuuden päästörajojen vaikutuksia. Turun käyttämän energiamallin kokonaiskustannuksiin ja sitä kautta kuntalaisten kaukolämmön hintaan. Vaihtoehtoja esitetylle mallille ei myöskään selvitetty tarpeeksi. Yhteistyökuvioiden mahdollisuutta ilmastopäästöjen kannalta paremmassa, hajautetun energiatuotannon mallissa, ei esimerkiksi huomioitu.

Seudullinen energiaratkaisu oli erittäin tärkeä ja pitkälle tulevaisuuteen vaikuttava energia-, ympäristö- ja elinkeinopoliittinen päätös. Esitys luopumisesta kivihiilestä on yksi osoitus siitä, kuinka vanhanaikainen ja lyhytnäköinen valinta tuli tehtyä. Turussa ja ympäröivissä kunnissa tulee siksi panostaa entistä voimakkaammin energiatehokkuuden lisäämiseen, tiiviiseen kaavoitukseen ja rakentamiseen sekä yksityisautoilua vähentäviin seudullisiin liikenneratkaisuihin. Turun kaupungin tulee tehdä entistä vahvempi kunnallinen ilmastostrategia, jossa linjataan kaupungin päästövähennystavoitteita ja taataan sen toimivuus eri hallintokunnissa ohjaamalla riittävästi resursseja päästövähennystyön suunnitteluun ja toteuttamiseen.

No Comments

    Leave a Reply