Menu
Blogi

Tänään on eduskuntavaalit

Tänään on Suomessa eduskuntavaalit. Tänään meillä kaikilla on oikeus ja mahdollisuus äänestää Suomen tulevien vuosien suunnasta.

Tämä vaalikausi on ollut hyvin poikkeuksellinen ja paljon aikaa sekä energiaa on mennyt suurten kansainvälisten kriisien hoitamiseen. 

Olen todella ylpeä siitä, että kriiseistä huolimatta olemme tehneet  huomattavan määrän ihmisten hyvinvointia parantavia päätöksiä. Mielestäni vasemmistoliiton tärkeimpiä tehtäviä, kun me olemme vallassa, on saada aikaiseksi konkreettisia ihmisten arkea parantavia päätöksiä. 

Mutta töitä riittää yhä. Nämä eduskuntavaalit ovat linjavaalit Suomen tulevaisuudesta. 

Tänään äänestetään siitä, kenen ehdoilla talouspolitiikkaa tehdään tulevien vuosien aikana. Elinkustannukset ovat inflaation myötä nousseet poikkeuksellisen paljon. Ruoka on kallistunut nopeammin kuin viiteenkymmeneen vuoteen. Tämä ei ole oikea aika leikata pienituloisilta ja alentaa rikkaiden verotusta. Tämä ei ole oikea aika vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta miljardeilla. Valtiontaloutta voi ja pitää tasapainottaa, mutta se pitää tehdä oikeudenmukaisesti ja kestävästi, osallistaen heitä joilla maksukykyä on ja samalla huolehtien pienituloisten pärjäämisestä. 

Tänään äänestetään myös siitä, jatkuuko kunnianhimoinen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka seuraavalla kaudella. Kyse on koko ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuudesta, mutta myös työllisyydestä. Valtaosa Suomeen suuntautuvista investoinneista liittyvät tällä hetkellä tavalla tai toisella reiluun siirtymään. Ensi kaudella tarvitaan hiilinielujen pelastamisohjelma sekä toimia  luontokadon ehkäisemiseksi, kuten luontolaki ja kansallinen monimuotoisuusstrategia, lisää suojelualueita, lisää rahoitusta ennallistamiseen ja suojeluun sekä kestävämpää maan- ja metsänkäyttöä.

Mutta nämä ovat myös linjavaalit siitä, minkälaiseen ihmiskuvaan politiikka rakentuu ja kitkemmekö kaikenlaista syrjintää yhteiskunnastamme. Suomessa on huutava pula osaavasta työvoimasta, lapsia syntyy ennätyksellisen vähän. Jos me haluamme, että tänne muuttaa ihmisiä muualta myös jatkossa opiskelemaan, töitä tekemään, rakkauden tai suojan perässä, on meidän tehtävä töitä sen eteen, että suomalainen yhteiskunta olisi paikka jossa eri taustoista tulevat ihmiset voivat elää rauhassa ja turvassa, vailla pelkoa siitä, että oma lapsi joutuu kiusatuksi koulussa tai oma puoliso syrjinnän kohteeksi työnhaussa. Se, miten päättäjät puhuvat ja kohtelevat muita ihmisiä, vaikuttaa mitä suurimmissa määrin yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, lainsäädännöstä puhumattakaan. 

Vasemmistoliitto on kuluneen vaalikauden aikana osoittanut olevansa puolue, joka saa asioita aikaiseksi suomalaisten hyvinvoinnin eteen. Me pidämme kiinni lupauksistamme. 

Me olemme Suomen ainoa punavihreä puolue, joka yhdistää kunnianhimoisen ilmastopolitiikan kunnianhimoiseen politiikkaan eriarvoisuuden torjumiseksi. 

Me olemme oikea puoluevalinta kaikille meille, jotka ajattelemme,

että elinkustannuskriisin keskellä ei ole ainoastaan päättäjien vastuu vaan myös velvollisuus huolehtia heistä, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa.

että koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen on kaikkein vaikuttavinta ja parasta tasa-arvo- ja työllisyyspolitiikkaa, mitä Suomessasa voi tehdä.

että ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kunnianhimon tasosta ei voi tinkiä yhtään, mutta siirtymä on toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, joka huomioi niin pienituloiset kuin työntekijöiden aseman. 

Käytäthän mahdollisuuttasi vaikuttaa tänään.

Äänestä reilumman huomisen puolesta. Valitse vasemmisto. 

Kaikille, ei harvoille. 

Minua voi äänestää Varsinais-Suomessa numerolla 66.