Menu
Blogi

Tänään vietetään YK:n päivää

Koko kansainvälisen yhteisön on nyt voimakkaasti vaadittava ja tehtävä töitä tulitauon aikaansaamiseksi Gazaan. Myös Suomen pitää selvästi ilmoittaa yhtyvänsä vaatimuksiin välittömästä tulitauosta sekä kansainvälisen oikeuden noudattamisesta. Hamasin ottamat panttivangit on vapautettava ja humanitaarisen avun sekä ruuan, veden, sähkön, lääkkeiden ja polttoaineen saanti on turvattava. 

On arvioitu, että Hamasin hyökkäyksessä Israeliin kuoli 1400 ihmistä, joista valtaosa oli siviilejä. Se oli terrorihyökkäys, joka on tuomittu laajasti. YK:n arvion mukaan Israelin iskuissa Gazaan on kuollut jo tähän mennessä yli 4000 ihmistä, joista suurin osa siviilejä. Lapsia on YK:n arvion mukaan kuollut 1873. Nämä kuolemat ja siviileihin kohdistuvat iskut pitää yhtä lailla kaikkien tuomita. Israelin suunnittelema maahyökkäys Gazaan tarkoittaisi valtavaa kuolleiden siviilien määrää. 

Kansainvälinen yhteisö ei voi suhtautua valikoiden kansainväliseen oikeuteen ja ihmisoikeuksiin. Juuri valikoiva suhtautumistapa on se, mikä on saanut monet globaalin etelän maat kritisoimaan länsimaita kaksoisstandardeista ja oman etunsa ajamisesta. Näihin argumentteihin on törmätty moneen otteeseen esimerkiksi Ukrainan sodan yhteydessä, kun länsimaat ovat hakeneet tukea YK:ssa tehtäviin päätöslauselmiin sodasta ja Venäjän syyllisyydestä. Nyt monet diplomaatit varoittavat siitä, että katsomalla sormien välistä, kun Israel loukkaa kansainvälistä oikeutta, menetetään kaikki se työ, mitä pitkään on tehty luottamuksen rakentamiseksi ja mahdollisimman laajan tuen aikaansaamiseksi Venäjän hyökkäyssodan tuomitsemiselle. 

Meidän pitää uskoa siihen, että rauha on mahdollinen. Lapsi on lapsi, riippumatta hänen uskonnostaan tai etnisyydestään. Siviili on siviili, ja sodan sääntöjen mukaan siviileihin iskeminen ja heidän tappamisensa ei ole lähtökohtaisesti sallittua yhdellekään sodan osapuolelle. Siviilien ja lasten kuolemat on saatava loppumaan. Se onnistuu vain, mikäli paine tulitauon aikaansaamiselle on riittävän suurta ja riittävän laajaa. 

Tänään vietetään YK:n päivää. Tilanne Israelin ja Palestiinan suhteen on taas kerran iso koetus YK-järjestelmälle. Riski sodan laajenemiselle on erittäin suuri, ja laajempi sota aiheuttaisi erittäin vakavia seurauksia koko Lähi-idälle.

Yhdysvallat käytti viime viikolla YK:n turvallisuusneuvostossa veto-oikeuttaan päätöslauselmaan, jolla olisi vaadittu humanitaarisia taukoja avun perille pääsemisen varmistamiseks Gazaan.

Kuten yllä totesin, syventää tämä sota erittäin todennäköisesti jakolinjoja ja kuiluja eri maaryhmien välillä YK:n sisällä. Vaarana on myös, että tämä entisestään lisää kritiikkiä YK:ta kohtaan, mikä heikentää myös maailmanyhteisön mahdollisuuksia ehkäistä konflikteja ja sotia. Puutteistaan huolimatta YK on korvaamattoman tärkeä koko kansainväliselle yhteisölle. Se on ainoa foorumi, jossa koko maailma on edustettuna, ja siksi sen merkitystä ei missään nimessä tule aliarvioida tai vähätellä. Suomikin voi omilla toimillaan myötävaikuttaa siihen, kuinka näkyvän roolin YK ja YK:n puitteissa tehtävä työ esimerkiksi kestävän kehityksen kysymyksissä saa. 

Näistä syistä koko kansainvälisen yhteisön intressissä pitää olla tulitauon aikaansaaminen mahdollisimman nopeasti. Tässä sodassa ei saa tulla enää yhtään lisää viattomia uhreja.