Menu
Blogi

Vappupuhe 2023: Uuden ajan edessä

Hyvät ystävät ja toverit,

Olemme uuden ajan edessä Suomessa. 

Kokoomuksen hallitustunnustelija Petteri Orpo ilmoitti neljä päivää sitten, että kutsuu hallitusneuvotteluihin kokoomuksen lisäksi perussuomalaiset, RKP:n ja kristillisdemokraatit. 

Mikäli nämä puolueet saavat neuvottelutuloksen aikaiseksi ja muodostavat seuraavan hallituksen, tarkoittaa se, että Suomeen saadaan oikeistolaisin hallitus koskaan maamme historiassa. Viimeisen sadan vuoden aikana kokoomuksen seurana hallituksessa on aina ollut joko keskusta tai SDP ”tasapainottamassa” politiikkaa. Tämä aikakausi on nyt päättymässä. Tulevien vuosien aikana kokoomuksen kanssa hallituksessa on perussuomalaiset, joiden arvopohja vielä kuusi vuotta sitten oli Petteri Orpolle ylipääsemätön este hallitusyhteistyön jatkamiselle. Nyt sekin aikakausi on päättynyt.

Meille vasemmistossa on jo sanottu, että meidän ei pidä maalata piruja seinille eikä lietsoa turhia uhkakuvia tulevasta hallituksesta, ennen kuin sen ohjelma on edes valmis. 

Mutta hyvät ystävät ja toverit, miksi emme olisi huolissamme? Ja miksi emme nostaisi ääntämme juuri nyt, kun hallitusohjelmaa vielä neuvotellaan. 

Me muistamme edelleen, miten vuonna 2015 lupaukset olla leikkaamatta koulutuksesta muuttuivat miljardin euron leikkauksiksi, jotka vahingoittivat koko koulutusjärjestelmää aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. 

Me muistamme edelleen, miten Sipilän hallituskauden niin sanottu kiky-sopimus vei lomarahat työvoimapulasta kärsivien julkisten alojen ammattilaisilta kuten sairaanhoitajilta ja lastenhoitajilta.

Me muistamme edelleen kokoomuksen tämän kevään eduskuntavaaliohjelman, jossa esitettiin miljardien eurojen edestä leikkauksia sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitukseen.

Me muistamme edelleen Riikka Purran lausunnon siitä, että tulevalla vaalikaudella tullaan tarvitsemaan päätöksiä, joiden rinnalla ”Sipilän kiky” kalpenee. 

Ja me muistamme edelleen myös kokoomuksen ja perussuomalaisten lupaukset siitä, että niin ansiosidonnaista työttömyysturvaa, asumistukea kuin toimeentulotukea tullaan leikkaamaan. 

Hyvät ystävät ja toverit,

Me olemme huolissamme siksi, että olemme nähneet liian monta kertaa, miten oikeistopuolueet alentavat hyvin toimeentulevien veroja ja samalla leikkaavat kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentuloa. Me olemme nähneet liian monta kertaa, miten oikeistopuolueet haluavat avata julkisesti tuotetut hyvinvointipalvelumme suuryritysten voitontavoittelulle ja siirtää veronmaksajien rahoja pahassa resurssipulassa olevista palveluista suoraan yritysten taskuun. Me olemme nähneet liian monta kertaa, miten oikeistopuolueet haluavat heikentää suomalaisten työntekijöiden työehtoja ja rajoittaa lakko-oikeutta. 

Joten tottakai me olemme huolissamme.

Mutta olemme myös valmiina toimimaan. 

Siksi olemme täällä tänään, yhdessä. 

Olemme täällä tänään yhdessä osoittamassa, että solidaarisuus, empatia, toisesta huolehtiminen ja jakamattoman ihmisarvon kunnioittaminen ovat arvoja, joiden puolesta me jatkamme työtämme joka ikisenä päivänä.

Nämä ovat arvoja, jotka ovat muodostaneet työväenliikkeen arvomaailman jo satojen vuosien ajan ja ohjanneet poliittisen työväenliikkeen toimintaa eduskunnassa ja valtuustoissa. Näiden arvojen ajankohtaisuus ei ole kadonnut minnekään, päinvastoin. 

Meitä tarvitaan nyt. Satoi tai paistoi, vasemmisto nousee aina jaloilleen, ja me emme aio olla hiljaa. Me aiomme pitää meteliä. Solidaarisuuden puolesta, suomalaisen hyvinvointivaltion puolesta, ihmisoikeuksien ja jokaisen jakamattoman ihmisarvon puolesta, jokaisen vaikeassa asemassa olevan ihmisen puolesta, suomalaisen työn sekä reilujen palkkojen ja työehtojen puolesta. 

Hyvät ystävät ja toverit,

Venäjän hyökkäyssodan käynnistämä elinkustannuskriisi näkyy ja tuntuu kaikkien suomalaisten arjessa. Ennätyksellisen kallis sähkö on kuluneen talven aikana aiheuttanut ongelmia monille, ja ruuan hinta nousi viime vuonna nopeammin kuin kertaakaan 50-luvun jälkeen. Palkansaajien ostovoima on inflaation seurauksena laskenut eniten yli 60 vuoteen. 

Asiantuntijat nostavat esille, miten erityisesti duunarit uhkaavat tippua köyhyyteen, kun elinkustannukset nousevat. Aiheesta tehtyjen selvitysten pitäisi saada meidät kaikki pysähtymään: joka kymmenes suorittavaa työtä tekevä suomalainen elää suuressa köyhyysriskissä, ja jopa joka kolmas melko suuressa. 

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion kantava ajatus on ollut ihmisen oikeus elättää itsensä ja perheensä omalla työllään. Mahdollisuus tulla toimeen omillaan ja se itsenäisyyden sekä arvon tunne, minkä tämä luo, on monelle hyvin tärkeää. Tämä periaate ei kuitenkaan ole toteutunut pitkään aikaan, ja nyt elinkustannusten nousu pahentaa tilannetta entisestään.

Jo ennen nykyistä elinkustannuskriisiä on Suomessa ollut paljon ihmisiä, joiden palkka ei riitä kattamaan elämisestä aiheutuvia kuluja. Asumistuki on erittäin tärkeä sosiaaliturvan muoto esimerkiksi työssäkäyville yksinhuoltajille, joiden palkka ei muuten riittäisi elämiseen. Työntekijöiden osuus asumistuen saajista on viimeisten vuosien aikana noussut, ja se oli vuonna 2021 noin 39 prosenttia. 

Jokaiselle työtä tekevälle ihmiselle kuuluu oikeus elämiseen riittävään palkkaan. 

Syy miksi näin ei nyt ole, on liian pienet palkat, liian korkeat vuokrat ja liian kallis ruoka. Samaan aikaan pörssiyrityksistä sataa taas valtavasti osinkoja niiden omistajille. 

Hallitusneuvotteluihin suuntaavat puolueet ovat lähes kaikki ilmoittaneet aikovansa leikata asumistuesta, eli siitä lähestulkoon ainoasta sosiaaliturvan muodosta, joka hyödyttää myös työssäkäyviä. Tämä ei tietenkään vähennä yhdenkään matalapalkkaisen työntekijän sosiaaliturvariippuvuutta, se vain vähentää hänen tulojaan ja lisää köyhyyttä. 

Palkan pienuuden, vuokrien korkeuden tai ruuan kalleuden aiheuttamien ongelmien helpottamiseksi ei sen sijaan ole kuulunut mitään ehdotuksia. Oikeistopuolueet puhuivat vaaleissa ostovoiman vahvistamisesta vain veronkevennysten kautta, vaikka juuri valtion tuloveroalennukset eivät hyödytä niitä palkansaajia, jotka roikkuvat köyhyysriskissä. 

Sen sijaan mittavat verokevennykset lisäävät entuudestaan koulujen, päiväkotien, terveyskeskusten ja sairaaloiden resurssipulaa. Pienipalkkaisia työntekijöitä hyödyttäisi ennen kaikkea riittävän suuret palkankorotukset, euromääräisesti toteutettuina. Vaikka Suomessa vihdoin on saatu aikaiseksi kunnianhimoisia palkkaratkaisuja erityisesti julkiselle sektorille sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon, on merkille pantavaa, että monissa Suomen verrokkimaissa on tälläkin kertaa tehty kunnianhimoisempia palkankorotuksia, jotka paremmin turvaavat palkansaajien ostovoiman. Eurostatin mukaan palkat nousivat Suomessa vuoden 2022 aikana noin 2,3 prosenttia eli vähiten koko euroalueella yhdessä Italian ja Maltan kanssa. Euroalueella keskimäärin palkat nousivat 4,4 prosenttia ja esimerkiksi Ruotsissa 3 prosenttia.

Riittävien palkankorotusten varmistaminen onnistuu vain korkealla järjestäytymisasteella. Loimaan kassa ei neuvottele ensimmäistäkään työehtosopimusta, eikä Loimaan kassa voi vaikuttaa siihen, lisääntyykö suomalaisten duunarien köyhyys. Mutta ammattiliitot voivat.

Vain ammattiliitto neuvottelee jäsenistönsä puolesta palkankorotuksista, ja vain silloin, kun riittävän moni on liittynyt liittoon, saa liitto taaksensa riittävästi neuvotteluvoimaa kunnollisten palkankorotusten varmistamiseksi. Tämä perustavanlaatuinen lainalaisuus ei ole muuttunut miksikään viimeisen sadan vuoden aikana. Siksi tulevan oikeistohallituksen jokainen mahdollinen ammattiliittojen toimintaa rajoittava tai järjestäytymisastetta laskeva toimi heikentää myös suomalaisten työntekijöiden edellytyksiä ja oikeutta saada elämiseen riittävää palkkaa. 

Korkean järjestäytymisasteen lisäksi elinkustannuskriisin ratkaisemiseksi tarvitaan myös poliittisia päätöksiä, joilla palkansaajien ostovoima turvataan lisäämättä koulujen ja sairaaloiden rahoitusvajetta. Tarvitaan toimia, joilla lisätään kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja joilla pyritään puuttumaan ruuan hinnan nousuun. Kiky-maksujen siirtäminen takaisin työnantajalle ensi syksyn budjetin myötä sekä kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon pitäminen vähintään Marinin hallituksen nostamalla historiallisen korkealla tasolla ovat konkreettisia keinoja, joilla Orpon hallitus voi aloittaa ja osoittaa ottavansa työtä tekevien köyhyysriskin vakavasti. 

Tämän lisäksi on Suomessakin puututtava joidenkin yritysten inflaation varjolla tekemiin ylisuuriin voittoihin, eli ahneusinflaatioon. Kesko on esimerkiksi tehnyt kaikkien aikojen parhaan vuosineljännestuloksensa ruuan hinnan nousun seurauksena, ja myös S-ryhmä on takonut huipputuloksia. Sekä Norjassa että Ruotsissa hallitukset ovat kutsuneet ruokajätit kokouksiin ruuan hinnannousun johdosta, ja Norjassa hallitus on päättänyt useista selvitystoimista hinnanmuodostukseen liittyen. 

Päättäjien viestin pitää myös täällä Suomessa olla selvä: hintojen nousua on pyrittävä kaikin keinoin hillitsemään, eikä ennätysvoittojen tekeminen samalla kun yhä useampi joutuu tinkimään välttämättömistä menoista, ei ole oikein tai hyväksyttäväää.

Hyvät toverit ja ystävät,

Seuraavien vuosien aikana on tehtävä konkreettisia toimia työmarkkinarikollisuuden kitkemiseksi tästä maasta. Tällä viikolla olemme saaneet lukea ruokalähettien joutumisesta jopa ihmiskaupan uhreiksi. Olemme saaneet lukea liian monta esimerkkiä siitä, kuinka ravintoloissa ja siivousalalla on käytetty ihmisiä käytännössä orjatyövoimana. Ja olemme valitettavasti myös saaneet lukea kuolemaan johtaneista onnettomuuksista työpaikoilla. 

Näihin ongelmiin pitää puuttua nyt. Epäkohdista ei voi eikä saa syyttää uhreja, kuten emme tee minkään muunkaan rikollisuuden kohdalla. Suomi ei voi sulkea itseään maailmalta, mutta meidän pitää saattaa vastuuseen jokainen, joka on valmis hyväksikäyttämään haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä.

Meillä on konkreettisia ratkaisuja näihin epäkohtiin. Mutta onko tuleva oikeistohallitus valmis niitä käyttämään? Nyt heillä olisi mahdollisuus osoittaa, että he haluavat puuttua  suomalaisen työelämän suurimpiin ongelmiin. Heillä olisi mahdollisuus osoittaa, että oikeistohallitus ei ole vain omistajien ja työnantajapuolen käsikassara. 

Alipalkkaus on kriminalisoitava. Se olisi selkeä signaali niin työntekijöille kuin työnantajille siitä, että pelisäännöt on tehty noudatettaviksi. Se olisi niin työntekijöiden kuin rehellisesti toimivien työnantajien etu. 

Ammattiyhdistysliikkeelle on annettava joukkokanneoikeus. Epävarmassa asemassa oleva ihminen jaksaa tai uskaltaa harvoin lähteä ajamaan omaa asiaansa työnantajapuolta vastaan. Siksi ay-liikkeelle on annettava työkaluja toimia näissä tilanteissa. 

Myös viranomaisille, kuten poliisille, oikeuslaitokselle ja työsuojeluviranomaisille on annettava riittävästi resursseja selvittää ja puuttua näihin epäkohtiin. Orjatyö ja ihmiskauppa eivät kuulu suomalaiseen hyvinvointivaltioon, ja meidän on osoitettava, että olemme kykeneväisiä puuttumaan tähän ilmiöön. 

Hyvät ystävät ja toverit,

Olemme uuden ajan edessä. Suomeen saattaa kohta syntyä sen historian oikeistolaisin hallitus. Oikeistopuolueet ovat jo vaaleissa kertoneet haluavansa leikata sosiaaliturvasta ja sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä haluavansa heikentää suomalaisten työehtoja. 

Ympäri maailmaa on nähtävissä asenteiden koventumista. Näemme, mihin ihmisten välinen vastakkainasettelu johtaa. Keskiluokalle väitetään, että heidän asemaansa parannetaan työttömien ja sairaiden sosiaaliturvaa leikkaamalla. Enemmistölle väitetään, että heidän asemaansa parannetaan vähemmistöjen oikeuksia polkemalla. 

Hyvät ystävät ja toverit,

Tällainen vastakkainasettelu ei ole totta. Keskiluokasta kuka tahansa voi tippua, esimerkiksi jos työpaikka menee alta, jos sairastuu tai joutuu onnettomuuteen. Toimivat turvaverkot ovat siksi meidän kaikkien etu. Työmarkkinoilla olemme moneen otteeseen nähneet, miten työehtojen heikentäminen on aloitettu vähemmistössä olevista ryhmistä. Opiskelijoiden kohdalla sallittiin vuokratyö ja nollatuntisopimukset reagoimatta kunnolla ajoissa, ja nyt niiden ongelmien kanssa kamppaillaan kaikilla aloilla. Siksi ruokalähettien taistelussa on kyse koko suomalaista työelämää koskevasta ongelmasta, siitä, että työtä ei saa siirtää työsuhteen ulkopuolelle keinona kiertää työnantajavelvoitteita. 

Me olemme täällä tänään viettämässä työn ja työväenliikkeen juhlapäivää. Erityisesti tällaisena aikoina se on tärkeä kannanotto, kannanotto sen puolesta, että tässä maassa on valtava joukko ihmisiä, joille reilut työehdot, ihmisoikeudet, pohjoismainen hyvinvointivaltio ja inhimillisyys ovat keskeisiä arvoja. 

Näiden arvojen puolesta me tulemme tekemään töitä näkyvästi ja kuuluvasti tulevan hallituskauden aikana. Pidämme ääntä myös niiden puolesta, jotka eivät uskalla, jaksa tai kykene sitä itse tekemään. Se on aina ollut työväenliikkeen tehtävä, ja sitä perinnettä jatkamme ylpeinä. 

Oikein hyvää vappua kaikille!