Menu
Blogi

Sosialismia villissä lännessä

Kolumni julkaistu Kansan uutisissa 7.12.

Yhdysvaltojen länsirannikon pohjoisemmassa kulmassa Seattlessa, tapahtui marraskuussa vasemmiston kannalta merkittävä käänne. Kaupungin 9-jäseniseen valtuustoon nousi sosialistien naisehdokas, 41-vuotias Kshama Sawant.

Vaikka kaupunki on tunnettu liberaalina, on ihka oikea sosialistivaltuutettu kovan luokan uutinen maassa, jossa nimikettä käytetään lähinnä haukkumasanana vapaamielisimmille demokraateille. Sawant on Seattlen ensimmäinen sosialistinen poliitikko sataan vuoteen.

Sawantin kampanja toimii inspiroivana esimerkkinä siitä, kuinka vasemmisto voi saada merkittäviä voittoja todellisesta altavastaajan asemasta.

Sawant oli aktiivinen toimija vuoden 2011 Occupy Wall Street -liikkeessä. OWS:stä ei seurannut pysyvää muutosta Yhdysvaltojen poliittiseen järjestelmään ja liikkeen vaatimusten tila julkisessa keskustelussa on pienentynyt huomattavasti syvenevän taantuman myötä. Silti liike saavutti jotain pysyvää. Liike politisoi joukon ihmisiä, jotka siinä toimiessaan saivat konkreettista kokemusta poliittisesta toiminnasta kuten mielenosoitusten, kampanjoiden ja työryhmien organisoimisesta.

Sosialisti Seattlesta voitti 16 vuotta kaupunginvaltuustossa istuneen demokraatin, jolla oli monta kertaa suurempi vaalibudjetti ja isojen ammattiliittojen tuki. Sawant onnistui tässä esittämällä selkeitä vaatimuksia ja rakentamalla kampanjaa ruohonjuuritasolla.

Hänen kampanjansa perustui kolmeen selkeään vaatimukseen. Nämä olivat 15 dollarin minimituntipalkka, vuokrasääntely sekä rikkaiden verottaminen ankarammin joukkoliikenteen ja koulutuksen rahoittamiseksi.

Erityisen keskeinen vaatimus kampanjalle oli vaatimus 15 dollarin, eli noin 13 euron, minimituntipalkasta. Kampanjan puitteissa järjestettiin mielenosoituksia ja tempauksia kaupungissa, ja liittouduttiin työntekijäryhmien kanssa, jotka ovat pitäneet asiaa esillä eri puolilla Yhdysvaltoja.

Eturintamassa eivät ole isot vakiintuneet liitot, vaan pikaruokaloiden kuten McDonaldsin matalapalkkaiset työntekijät. Vuoden 2012 lopussa 200 työntekijää järjestivät alan ensimmäisen lakon New Yorkissa, ja siitä lähtien liike on levinnyt. Tällä viikolla on järjestetty pikaruokalatyöntekijöiden lakkoja jo yli sadassa kaupungissa Yhdysvalloissa.

 Vasemmisto Suomessa on viime aikoina käyttänyt paljon aikaa ja vaivaa väittelyyn siitä, nouseeko kannatus oppositiossa tai hallituksessa. Ei tarvitse kuin katsoa edellisvaalien tuloksia tai nykyisiä galluplukemia todetakseen, että kysymyksenasettelu on täysin väärä. Kannatusta saadaan sillä, että ihmiset luottavat liikkeeseen. Luottamus voidaan rakentaa vain selkeillä vaatimuksilla ja johdonmukaisella ja uskottavalla toiminnalla, jossa uskalletaan myös kieltäytyä liian laihoista kompromisseista.

Tässä vasemmistolla on peiliin katsomisen paikka. Tarvitaan toiminnallista kytköstä ihmisten arkisiin kamppailuihin ja selviä viestejä siitä, mitä tavoitellaan. Mallia voi hakea vaikkapa kaukaa lännestä.

No Comments

    Leave a Reply