Menu
Yleinen

Kulttuuripolitiikalla edistettävä tasavertaisuutta

Julkaistu Turun Sanomissa 12.10

Kulttuuripolitiikalla on monta tavoitetta. Valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla kulttuuripolitiikan tulee tukea ammattitaiteilijoiden mahdollisuuksia tehdä korkeatasoista taidetta, edistää pienempien ja nousevien kulttuurintekijöiden toimintaa, tukea eri taiteenaloja ja tavallisten ihmisten mahdollisuuksia harrastaa, kokea uutta ja sivistää itseänsä.

Lisäksi on edistettävä ihmisten välistä tasavertaisuutta ja varmistettava, että kulttuuri ei ole ainoastaan hyvin toimeentulevien tai korkeasti koulutettujen etuoikeus.

Viimeisin tavoite ei ole mikään itsestäänselvyys. Niin kulttuurin harrastamisen kuin sen kuluttamisenkin suhteen sosioekonomisella taustalla on huomattava merkitys. Turun kaupungilla on tällä hetkellä lukuisia projekteja, joiden puitteissa pyritään tuomaan kulttuuria jokaisen kuntalaisen arkeen. Projektien ohella tehdään kuitenkin säästötoimenpiteitä, jotka ovat ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa.

Paljon kiitosta saanut Kulttuuripolkuprojekti, jonka puitteissa jokaiselle Turun kaupungin peruskoululaiselle on tarjottu mahdollisuus käydä noin kolme kertaa lukuvuodessa eri kulttuurilaitoksissa on tänä syksynä jäähyllä, koska sisäänpääsymaksuihin varattuja rahoja ei opetustoimen säästöjen takia saa käyttää.

Peruskoululaisten käynnit eri kulttuurilaitoksissa ja siten lasten tutustuttaminen kulttuuriin ja sen eri muotoihin loppuu. Toivottavasti vain hetkellisesti.

Viime vuonna kulttuurilautakunnan enemmistö päätti (10–2) osoitteessa Hämeenkatu 15 kaksikymmentä vuotta toimineen lasten ja nuorten Kulttuuripajan vuokrasopimuksen irtisanomisesta.

Lapsille ja nuorille suunnatut kuvataidekurssit ja muu ohjelma on pajan sulkemisen jälkeen ripoteltu ympäriinsä kaupungin muihin kulttuuri- ja nuorisotoimipisteisiin.

Toisaalta Turku panostaa Eviva-hankkeen kautta siihen, että vapaan kentän toimijat voisivat yhdessä kaupungin hallintokuntien kanssa toteuttaa kulttuuriprojekteja eri kaupunginosissa.

Vuosina 2011–2015 toteutettavaan projektiin on ohjattu viisi miljoona euroa. Tavoitteena on kehittää kaupunkilaisten hyvinvointia, asumisviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Pilottialueena toimii Runosmäki-Raunistula, mutta projekteja on suunnitteilla myös Nummi-Halisiin sekä Pansio-Jyrkkälään.

Eviva-projektin tavoitteet ovat varmasti jokaisen mielestä kannatettavia. Kulttuuria tarvitaan myös arjessa, lähiympäristössä ja katukuvassa. Projektien idea on kuitenkin kehittää ja kokeilla uudenlaisia toimintamalleja, eikä korvata kaupungin peruspalveluita tai -toimintaa.

Tasavertaisuuden edistäminen ja kulttuurin tuominen jokaisen arkeen ovat tavoitteita, jotka eivät saa päättäjiltä unohtua. Varmistamalla että peruspalveluiden tuottamiselle on riittävästi resursseja, pystymme uusien ja luovien projektien ohella myös varmistamaan, että kulttuuri on jokaisen perusoikeus.

No Comments

    Leave a Reply