Menu
Blogi

Vuoden ensimmäinen valtuusto: Henkilövalintoja, kaupunginteatterin peruskorjaus ja esteettömyys liikenteessä

Turun kaupunginvaltuuston vuosi käynnistyi 26.1. pidetyssä kokouksessa, jossa päätettiin valtuuston johdon ja kaupunginhallituksen henkilövalinnoista, kaupunginteatterin peruskorjauksesta sekä hyväksyttiin kaupungille liikennettä ja asunto- ja maapolitiikkaa koskevia ohjelmia ja suunnitelmia.

Ennen kokousta sovittiin ryhmäpuheenjohtajien kokouksessa, että vasemmistoliitto saa valtuuston kolmannen varapuheenjohtajan paikan. Syynä oli Turku-sopimuksessa olevien ryhmien huoli siitä, että jos ryhmämme olisi vienyt kaupunginhallituksen valinta äänestykseen, olisi vasemmistoliitto tarvinnut vain yhden lisä-äänen oman ryhmän äänten lisäksi saadakseen kaupunginhallitukseen toinen paikka. Turun kaupunginvaltuustossa on tällä hetkellä kaksi yhden miehen valtuustoryhmää ja vasemmistoliiton epäoikeudenmukainen kohtelu paikkajaossa yleisesti ryhmissä tiedotettu, joten yhden lisä-äänen saaminen ei olisi ollut mahdottomuus. Vaalituloksen perusteella vasemmistoliitolle kuuluisi kaksi paikkaa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kuitenkin päätti juuri ennen valtuuston kokousta pidetyssä ryhmäkokouksessa suostua kokoomuksen kompromissiesitykseen. Ryhmämme varmisti näin vaikutusvaltamme kasvun viemättä asiaa äänestykseen, jonka lopputulos olisi ollut epävarma. Valtuuston kolmanneksi varapuheenjohtajaksi tullaan valtuuston seuraavassa kokouksessa valitsemaan vasemmistoliiton pitkäaikainen vaikuttaja Pirjo Rinne. Valtuuston varapuheenjohtaja kutsutaan kaikkiin kaupunginhallituksen kokouksiin. Kaupunginhallitukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi valtuutettu Li Andersson ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Johannes Yrttiaho.

Keskustelua herätti myös kaupunginteatterin peruskorjaushanke. Kyseessä on suojeltu rakennus joka on aikoinaan rakennettu juuri teatteritoimintaa varten, mutta jonka peruskorjauksesta on kiistelty kolmenkymmenen vuoden ajan. Kaupunginteatteri on todettu muodostavan nykyisessä kunnossa työsuojeluriski, ja laajennukselle on myös toiminnallisesti iso tarve. Perussuomalaiset halusivat ainoana ryhmänä palauttaa hankkeen uudelleen valmisteltavaksi. Vasemmistoliiton ryhmän näkemyksen mukaan kaupunginteatteri on kulttuuripoliittisesti erittäin keskeinen Turun kaupungille, eikä kiinteistö edes ole soveltuva muuhun käyttöön. Myös kaupunginteatterin työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta on keskeistä saada korjaus tehty. Hankesuunnitelma hyväksyttiin.

Keskustelua herätti myös Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän näkemyksen mukaan painotukset ovat suunnitelmassa oikeanlaisia, erityisesti kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen edellytyksiä halutaan parantaa. Huolia herätti kuitenkin se, että hyviltä kuulostavat suunnitelmat jäävät suunnitelmiksi, mikäli ei samalla panostetaan riittävästi resursseja niiden toteuttamiseen. Kaupunginvaltuutettu Pirjo Rinne jätti valtuustoryhmän puolesta päätökseen ponnen, jonka mukaan Turun kaupunki jatkossa tekee erillisen suunnitelman liikenteen esteettömyyden parantamiseksi. Ikääntyneen väestön ja liikuntarajoitteisten kuntalaisten liikkumisen edistämiseksi joukkoliikenteessä tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota estettömyyteen.

Kokouksessa hyväksyttiin myös Turulle asunto- ja maapoliittinen ohjelma, jossa oli hyviä uusia linjauksia erityisesti maapolitiikan osalta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmässä oltiin erityisen tyytyväisiä siihen, että ohjelmassa asetetaan selkeät tavoitteet kaupungin raakamaahankinnan osalta, ja siitä, että yleishyödyllisten vuokra-asuntojen osuus Turussa säilyisi riittävällä tasolla. Huolestuttavaa on kuitenkin Turun naapurikuntien riittämätön panos yleishyödyllisiin vuokra-asuntoihin. Naapurikuntien liian lepsuista tavoitteista johtuen Turun kauunkiseutu ei tule täyttämään valtion kanssa solmitun maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan aiesopimuksen tavoitetta siitä, että 20% vuokra-asuntokannasta tulisi olla arava- tai korkotuettua.

No Comments

    Leave a Reply