Menu
Yleinen

Tilaa taiteelle!

Turun Sanomien kirjoittajavieraana 13.07.2010

Turku on kulttuurikaupunki. Turussa toimii taiteilijoita monelta eri taiteenalalta, Turussa on korkeatasoista taide- ja kulttuurikoulutusta ja elävä alakulttuurikenttä. Mutta taiteen tilatarve on pysynyt ratkaisemattomana jo vuosikymmeniä. Tilanne jatkuu entisellään tälläkin hetkellä, vaikka Turun kulttuuripääkaupunkivuosi on ovella.

Kaupungin 22.6. tekemä päätös Linnankiinteistön myynnistä tarkoittaa kiinteistössä tällä hetkellä toimivien taiteilijoiden ja taidejärjestöjen häätöä syyskuun loppuun mennessä. Sopivien työtilojen löytäminen turkulaisille taiteilijoille on kaupungin vastuulla. Turun kaupungin on nyt reagoitava taiteilijoiden työtilatarpeeseen, ja tarjottava pysyvää ratkaisua.

Loppuvuodesta 2008 julkaistiin raportti ”Luovan talouden keskus, taiteilijoiden työtilatyöryhmän raportti”, joka oli kaupungin ja taiteilijoiden edustajien vuonna 2008 työskennelleen työryhmän lopputuotos. Selvityksessä lähdetään liikkeelle taiteentekijöiden esiintymis- ja työtilojen tarpeesta. Ajatus Luovan talouden keskuksesta oli siten näiden kahden yhdistelmä. Raportissaan työryhmä esitti kaksi vaihtoehtoa Luovan talouden keskukseksi, VR:n konepajasta ja Kurjenlinnan kiinteistöstä muodostuvaa kokonaisuutta, tai Linnankiinteistöä, jossa olisi mahdollisuus yhdistää sekä esiintymis- että työtilat samassa rakennuksessa.

Talvella 2010 kaupunginhallituksen tilatyöryhmän esityksestä päätettiin, että VR:n Konepajasta tullaan tekemään Turkuun Luovan talouden keskus. Vaikka VR:n Konepajaan Logomoon tulee työtiloja monelle taiteilijalle, siitä ei tullut toivottua kokonaisvaltaista ratkaisua. Konepaja vastaa ennen kaikkea esiintymistilatarpeeseen.

Päätös Linnankiinteistön myynnistä ja siellä toimivien taiteilijoiden häädöstä syyskuun loppuun mennessä tekee taiteilijoiden työtilatilanteen entistäkin epävarmemmaksi ja akuutimmaksi.

Kulttuuripääkaupunkivuoden alkuun on enää reilu puoli vuotta aikaa. Turun kaupungilla on nyt mahdollisuus järjestää pysyvä ratkaisu taiteilijoille ja siten turvata kulttuurin ja taiteen toimintaedellytyksiä Turussa myös vuoden 2011 jälkeen.

Kaupungin kannattaa nyt tarttua Åbo Akademin säätiön asettamaan vaatimukseen korvaavista tiloista taiteilijoille, tutkimalla esimerkiksi Raunistulan Alfa-kiinteistön tai Kurjenlinnan kiinteistön sopivuutta, käymällä neuvotteluja säätiön edustajien kanssa Linnankiinteistön myynnin aikataulusta sekä Suomen taiteilijoiden Ateljeesäätiön kanssa mahdollisesta yhteistyöstä tulevia työtiloja varten. Turun kaupungin on nyt osoitettava, että kulttuurikaupungissa todellakin löytyy poliittista tahtoa antaa taiteelle tilaa.

Kirjoittaja on Turun kaupungin kulttuurilautakunnan jäsen, varavaltuutettu (vas.).

Li Andersson

No Comments

    Leave a Reply