Menu
Blogi

Puhe toriparkista kaupunginvaltuustossa

Arvoisa puheenjohtaja,

Hyvät valtuutetut

Ensin muutama sana prosessista, joka johti siihen, että Turun kaupunginvaltuusto tänään taas ottaa kantaa äänestyksellä siihen, tuleeko Turkuun rakentaa maanalainen pysäköintiluola. Menettelytavasta on syytä sanoa pari sanaa myös sen takia, että parkin puolustajat toistuvasti ovat yrittäneet välttää keskustelua itse toriparkista, keskittymällä sen sijaan moittimaan vastustajien käyttämää menettelytapaa ”pulinat pois” -tyyppisillä fraaseilla. Nämä puheet ovat vähän vähentyneet viime kokouksen farssin jälkeen, mutta ovat edelleen varsin yleisiä.

Niin pääkirjoituksissa kuin joidenkin poliitikkojen puheenvuoroissa on väitetty, että aloite asian tuomisesta valtuustoon on osoitus siitä, että Turun kaupungissa ei kyettäisi tekemään päätöksiä lainkaan.

 

Jos tällaisia yleistyksiä esittää, olisi hyvä myös esittää muita esimerkkejä siitä, kuinka kaupungin päätöksenteko ei toimi. Mutta sellaisia ei ole, sillä Turku-sopimuksen sanelema päätöksentekokulttuuri on johtanut siihen, että tärkeistä asioista harvoin edes äänestetään. Vaikeita säästöpäätöksiä ja isoja ulkoistamisia on viime vuosina ajettu läpi hämmentävän vähäisellä vastustuksella.

Se, että toriparkki haluttiin tuoda uudelleen käsiteltäväksi, liittyy siihen nimenomaiseen hankkeeseen ja siihen, että se on keskeinen kysymys kaikille kuntalaisille. Se jos jokin on osoitus tämän kaupungin päätöksentekokulttuurista, että keskustan keskeisimmäksi kehittämishankkeeksi otetaan elinkeinoelämän ajama, mutta kuntalaisten enemmistön suorastaan kiivaasti vastustama toriparkki.

 

Asiassa ei ole edes haluttu kuulla kuntalaisia siitä huolimatta, että turkulaiset ovat tehneet kaikkensa jotta tulisivat kuulleiksi. Yle Turun viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan toriparkkia kannattaa vain noin 20 prosenttia Turun alueella asuvista, ja vastustajien määrä on viime vuosista kasvanut.

Tarkoittaako tämä menettelytapa sitten, että ei kunnioiteta jo tehtyjä päätöksiä? Ei se sitäkään tarkoita. Tämä menettelytapa tarkoittaa, että kaupungin valtuusto, joka edustaa kuntalaisia, haluaa käyttää oikeuttaan päättää kuntalaisten asioista. Myös tässä yksittäisessä asiassa.

 

Kun kaupunginvaltuusto viime kaudella käsitteli aloitetta kansanäänestyksen järjestämisestä toriparkista oli monen valtuutetun vasta-argumenttina se, että tulee kunnioittaa edustuksellista demokratiaa. Nyt on käyty kunnallisvaalit, ja valtuuston kokoonpano on oleellisesti muuttunut, muun muassa uusien valtuutettujen ison määrän myötä.

 

Nyt onkin hyödynnetty tismalleen samaa kuntalain pykälää kuin toriparkin kannattajatkin viime kaudella, asian tuomiseksi uudelleen käsiteltäväksi.

Tästä seuraa myös se, että toivottavasti kukaan täällä istuvista valtuutetuista ei tänään paina äänestysnappia perustuen menettelytapaan. Me olemme valtuutettuina tänään tekemässä uutta päätöstä tässä asiassa, eli ottamassa kantaa siihen, tuleeko kaavaan sisällyttää maanalainen pysäköintilaitos vai ei.

Henkilökohtaisesti vastustan toriparkkia, koska se on hanke, jota ajaa tietyt voimakkaat, elinkeinoelämän tahot. Heille kaikki taloudellinen hyöty parkista myös tulee. Tästä syystä heille ei myöskään kelpaa Louhen laajennus, siitä huolimatta että se kattaisi teoreettisen, tulevaisuudessa kasvavan tarpeen uusille parkkipaikoille.

 

Turkulaisille veronmaksajille taas toriparkki tuo lähinnä riskejä.

On olemassa suuri riski siitä, että täysin yksityisellä rahoituksella toteutettu parkki ei olekaan kannattavaa liiketoimintaa ja vastuu hankkeesta siirtyisi viime kädessä kaupungille. Tästä antoi jo osviittaa apulaiskaupunginjohtajan ulostulo viime syksynä. Hän totesi, että kaupunki voisi lähteä mukaan osakkaaksi Turun Toriparkki Oy:yn.

 

Hankkeeseen sisältyy myös riski siitä, että rakennusvaiheessa kaupungin maksettavaksi syntyviä kuluja onkin arvioitua enemmän. Esisopimuksessa on alustavasti sovittu kustannusten jaosta kaupungin ja yhtiön välillä, mutta missään ei ole avattu sitä, mitä käy jos myöhemmin ilmenee ongelmia muun muassa torin ympärillä sijaitsevan rakennuskannan suhteen.

 

Lopulta riskinä on myös muiden kaupunkien toriparkkien rakentamisessa realisoitunut riski siitä, että meille turkulaisille, keskusta-alueelle ja koko Turulle olennaisen tärkeä torikauppa ei jatkukaan enää vanhaan malliin pitkän rakennusvaiheen jälkeen.

Sen lisäksi, että hanke turkulaisille veronmaksajille sisältää merkittäviä riskejä, edustaa se myös kehittämishankkeena mennyttä aikaa. Sen sijaan, että Turun kaupunkikeskustaa kehitettäisiin viihtyisäksi panostamalla pyöräteiden ja kävelyväylien parantamiseen, joukkoliikenteen parantamiseen, torin päällysteen kunnostamiseen, torikaupan tukemiseen ja torilla järjestettäviin tapahtumiin edustaa toriparkki vanhanaikaista autoiluun tukeutuvaa ”kehittämistä”. Sen sijaan, että keskustaa kehitettäisiin sen nykyisiä vahvuuksia hyödyntämällä, halutaan torista tehdä keskustassa sijaitseva automarketti.

 

Ironista onkin, että kokoomus, joka mielellään esiintyy “uudistusmielisenä” puolueena, ilmeisesti on kääntymässä kannalle, jonka mukaan kannattavat toriparkkia, mutta eivät Turun oikeasti keskeisintä kaupunkikehityshanketta, raitiotietä.

 

No Comments

    Leave a Reply