Menu
Blogi

Mielipidekirjoitus: Kunnalliset päivähoitopaikat tarvitaan jatkossakin

Vaikka säästöpaineet ovat kovat, on päättäjien vastuulla tehdä valintoja siitä, mihin säästöjä kohdennetaan. Siksi oli ilahduttavaa lukea TS:stä 25.11, että kokoomus nyt on asettunut lähikoulujen säilyttämisen kannalle. Kouluyksikköjen lisäksi palveluverkkoselvitykseen sisältyi kuitenkin esitys 16 kunnallisen päivähoitoyksikön lakkauttamisesta ja korvaamisesta yksityisillä.

 

Turussa on viime vuosina voimakkaasti lisätty päivähoidon palveluseteleitä. Samalla isot, voittoa tuottavat yritykset ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan. Nyt halutaan siirtää peräti 384 hoitopaikkaa yksityisille tuottajille. Selvityksen mukaan tämä säästäisi 1,2 miljoonaa euroa. Arvio perustuu hyvin puutteellisiin laskelmiin. Summa on saatu vertailemalla kunnallisen päivähoidon ja palvelusetelillä tuotetun päivähoidon keskimääräisiä kustannuksia ja kertomalla erotus 384 paikalla.

 

Keskimääräisinä lasketut kustannukset eivät kuitenkaan ole keskenään vertailukelpoisia. Kunnallisen päivähoidon hintaa nostaa esimerkiksi kaupungin vastuu lapsista, joilla on erityistarpeita. Tarkastuslautakunnan viime vuonna tekemässä raportissa päivähoidon kustannuksista todetaan selvästi, että lukujen vertaaminen on hyvin haasteellista. Palveluverkkoselvityksessäkin todetaan, että varovaisuusperiaatetta tulisi noudattaa. Silti säästö on arvioitu täysimääräisenä. Todellinen säästö tulee siksi olemaan pienempi, ellei olematon. Tavoitteena on pikemminkin yksityistää kuin säästää.

 

Se on niin lasten kuin perheiden kannalta todella rajua politiikkaa. Yksityistäminen siirtää päivähoidon taloudellisia kustannuksia perheille. Kun yksityiset päivähoitoyksiköt voivat valita asiakkaansa, säilyy vastuu päivähoidon takaamisesta kaikille sekä vastuu erityistä tukea tarvitsevista lapsista kunnalla. Kaikilla perheillä tulee olla mahdollista valita kunnallinen päivähoito, asuinpaikasta riippumatta. Kunnalle on edullista huolehtia, ettei yksityisille synny markkina-asemaa, joka mahdollista hintatason nostamisen. Palvelusetelitoiminta on jo toistuvasti ylittänyt siihen varatut määrärahat.

 

Turussa toivottavasti otetaan opiksi palveluverkkoselvityksestä. Vanhemmat kokevat oikeutetusti tulleensa sivutetuiksi valmistelussa. Osallistamalla päättäjiä ja kuntalaisia jo valmisteluvaiheessa olisi voinut olla mahdollista etsiä ratkaisua, jossa on punnittu eri näkökulmia ja niin kaupungin kuin kuntalaisten tarpeita. Kunnollisia selvityksiä olisi pitänyt tehdä muutosten vaikutuksista. Nyt lähdettiin virkamiesvetoisesti laatimaan lakkautuslistaa.

 

Niin lähikouluja kuin kunnallisia päivähoitoyksikköjä tarvitaan jatkossakin, ja turkulaiset lapset ja lapsiperheet ansaitsevat työrauhan. Leikkauslistalla on hyväkuntoisia, sympaattisia ja kodinomaisia sekä paikallisille yhteisöille tärkeitä päiväkoteja. Sellaisista kannattaisi pitää viimeiseen asti kiinni. Toivottavasti muutkin poliittiset ryhmittymät asettuvat puolustamaan lähikoulujen lisäksi myös kunnalliset päiväkotimme.

 

Li Andersson

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kirjoitus julkaistu Turun sanomissa 

No Comments

    Leave a Reply