Menu
Yleinen

Opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseksi konkreettisia toimenpiteitä tyhjien vaalilupausten sijaan

Mielipidekirjoitus julkaistu Salon Seudun Sanomissa 13.2, alla alkuperäinen versio, kuvassa lehdessä julkaistussa muodossa.

Vasemmistoliitto vaati näissä eduskuntavaaleissa opintorahan tasokorotusta 750 euroon, jonka jälkeen tuki on sidottava indeksiin muiden minimietuuksien tavoin. Opintotuen korottaminen on erittäin tärkeä tapa turvata opiskelijoiden toimeentulo ja asema työmarkkinoilla.

Opintotuen sitominen indeksiin olisi ollut mahdollista tehdä jo tänä syksynä. Salon Seudun Sanomien lukijat saattoivat tiistaina 8.2 lukea, kuinka RKP:n varsinais-suomalaiset eduskuntavaaliehdokkaat Niklas Mannfolk ja istuva opintotukiministeri Stefan Wallin korostivat Turussa pidetyssä vaalitilaisuudessa opintotuen  elinkustannusindeksiin sitomisen tärkeyttä ja ilmaisivat tämän asian olevan tärkeä vaalikysymys. Tämä kanta on melkoista vaalisanahelinää puolueelta, jonka eduskuntaryhmä, Stefan Wallin mukaan lukien, on 12.11. eli ainoastaan muutama kuukausi sitten, äänestänyt juurikin opintotuen indeksiin sitomista vastaan eduskunnassa.

Suomessa elää 280 000 opiskelijaa joiden opintotuki, lainaosuutta lukuun ottamatta, on kokonaisuudessaan alle 500 euroa kuukaudessa. Opintotuen reaalinen arvo on tänä päivänä edelleen pienempi kuin vuonna 1992, vuonna 2008 tehdystä tasokorotuksesta huolimatta. Suuri osa opiskelijoista kuuluu siis siihen joukkoon suomalaisista, jotka elävät Suomessa köyhyysrajan alapuolella. Opintotuki on tällä hetkellä ainoa minimietuus jota ei ole sidottu indeksiin. Vaikka hallituspuolueet haluavat nostaa esille opiskelijoiden asemaa näin vaaliaikoina, puhuvat samaisten puolueiden edustajien tekemät päätökset eduskunnassa aivan toista kieltä.

Budjettikäsittelyssä vuonna 2010 päätettiin äänestyksen jälkeen olla sitomatta opintotukea indeksiin, vaikka tämän kustannusvaikutus olisi ollut ainoastaan noin 9,4 miljoonaa euroa. Vanhasen kahden hallituksen tekemien veronalennusten kokonaissumma on noin 6 miljardia. Opiskelijoiden toimeentulon parantamisen sijaan hallituksen käynnistämä opintotuen uudistus tulee tarkoittamaan opiskelijoiden työtahdin kiristymistä, kun muun muassa opiskelijoiden asumislisä muuttuu vastikkeelliseksi, mikä entuudestaan vaikeuttaa opiskelijoiden toimeentulotilannetta.

Vasemmisto näkee, että keppien sijaan opiskelijoiden kannustamiseksi on luotava turvattu ja riittävä toimeentulo. Se tapahtuu nostamalla opintotuen tasoa, sitomalla se indeksiin ja takaamalla vastikkeeton asumislisä. Emme voi jättää opiskelijoita taakse, ainoaksi ryhmäksi Suomessa, jonka on pakko ottaa lainaa turvatakseen perustoimeentulonsa.

Li Andersson
Opiskelija, VTK
Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas, Varsinais-Suomi

No Comments

    Leave a Reply