Menu
Blogi

Med ghetton på agendan

ghetto

Förutom de sedvanliga slagsmålen och trafikolyckorna stördes finländarnas julfrid i år även av Sannfinländarnas riksdagsledamot Tom Packalén. I en intervju i Helsingin Sanomat 29.12 förslog Packalén att man ska börja poängsätta hyresgäster och sedan placera folk i hyresbostäder så att man placerar de med sämst poäng endast i vissa områden. Polis- och socialservicetjänster ska även koncentreras till dessa så kallade “nollområden”, där de hyresgäster med lägst poäng bor.

Förslaget togs emot med fasa, men är väl egentligen något slags logisk slutpunkt för den segregering av bostadsområden som pågått i Finland under de senaste årtiondena. Packalén verkar visserligen ha förstått en väsentlig poäng: att den nuvarande bostadspolitiken är en central del av det finländska klassamhällets arkitektur. Genom att bygga alldeles för få förmånliga hyresbostäder och genom att koncentrera de som byggs till för få områden, kombinerat med stigande kollektivtrafikpriser och underresurserade välfärdstjänster, har man skapat en situation där merparten av människors tillgångar spenderas på boende. Långt ifrån alla kan välja i vilket område de vill bo och bostadslösheten har ökat speciellt bland unga och barnfamiljer.

Däremot är Packaléns förslag ett oroväckande exempel på hur klassanalysen ser ut i Sannfinländarna, arbetarpartiet utan socialism. Istället för att se att man genom en medveten politik för bättre bostadspolitik, inkomstöverföringar, fungerande social- och hälsovårdstjänster samt ett fungerande socialskydds- och utbildningssystem kan minska klasskillnader, blir din klassposition i Packaléns modell lika med dina personliga tillkortakommanden. Den största samhälleliga skiljelinjen blir då en som går mellan de som lyckats och de som misslyckats, där alla de som “gör rätt för sig” genom att arbeta, oberoende av inkomstnivå eller position, ställs emot människor som lever på socialskydd, är arbetslösa eller kämpar med ett alkohol- eller drogproblem. Klass reduceras till din person och din omgivning analyseras främst som något du antingen kan berika eller förstöra, inte som en faktor som påverkar de val du gör eller tvingas göra.

Sannfinländarna missar att den nuvarande bostadspolitiken redan nu lett till en situation där problem koncentreras till vissa områden, och där många av problemen går vidare från generation till generation. Det är fråga om livsmiljöer där vissa typer av livshistorier är vanligare än andra. Liksom överallt annanstans baseras vår uppfattning av samhället långt på den omgivning man växer upp och lever i. För få politiker är intresserade av att göra bostadspolitiken och segregeringen av bostadsområden en politisk topprioritering, av att bygga fler hyresbostäder runt om i stan och av att fixa både skolorna och servicen i skick. Istället koncentrerar sig för många på att demonisera förorterna och alla dem som bor där, eller, som i Packaléns fall, på att cementera utvecklingen via förslag på system med ghetton.

Kuva: Wikipedia Commons

Kolumn publicerad i Hbl 2.1.2014

No Comments

    Leave a Reply