Menu
Blogi

Minne katosi sosiaalinen luototus?

kuva rahasta

Jatkuva säästö- ja sopeutuspuhe ei saa tarkoittaa sitä, että unohdetaan mitkä ovat kunnan tärkeimmät perustehtävät. Yksi niistä on perus- ja hyvinvointipalveluiden turvaaminen ja kuntalaisten yhdenvertaisuuden lisääminen.

Kun Turussa viime vuonna ajettiin läpi “uudistusohjelma”-nimellä kulkevaa säästölistaa, oli jo alusta asti selvää, että palveluiden uudistamisessa oikeasti oli kyse vain menoleikkauksista. Siksi moni valtuutettu ilahtui kun 128 toimenpiteen listaan myös mahtui muutama ennalta-ehkäisevä toimenpide, mukaan lukien kirjaus sosiaalisen luototuksen käyttöön ottamisesta. Kun valtuusto vuosi sitten kesäkuussa hyväksyi uudistusohjelman, luki ohjelmassa, että sosiaalinen luototus otetaan käyttöön ja että lopullinen arvio tehdään talousarvion laadinnan yhteydessä.

Sosiaalinen luototus on tällä hetkellä käytössä noin 30 kunnassa, muun muassa Helsingissä, Porissa, Rovaniemellä, Vantaalla, Espoossa ja Jyväskylässä. Idea on tarjota kohtuuhintaista luottoa taloudellisen syrjäytymisen ja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi, pienituloisille ja vähävaraisille kuntalaisille joiden ei ole mahdollista saada muuta luottoa, tai joilla ei ole riittävästi tuloja välttämättömien menojen kattamiseen kohtuuajassa.

Kunnat, joissa luototus on käytössä, ovat olleet tyytyväisiä tuloksiin. Mahdolliset luottotappiot ovat olleet pieniä verrattuna saataviin säästöihin ja järjestelmästä on saatu niin sosiaalisten kuin taloudellisten vaikutusten osalta hyvää näyttöä. Järjestelmä vähentää tarvetta esimerkiksi toimeentulotuelle ja pikavippeihin. Turun kaupungin velkaneuvontatoimiston tekemän selvityksen mukaan Turulle säästöä sosiaalisesta luototuksesta tulisi varovaisella arviolla alkuinvestoinnin jälkeen noin 500 000 euroa vuodessa.

Talousarvion käsittelyn yhteydessä talousarvioehdotuksessa luki hyvinvointitoimialan kohdalla, että sosiaalinen luototus otetaan käyttöön. Tosiasiallisesti määräraha ei kuitenkaan sisältynyt talousarvioon, ja sosiaalisesta luototuksesta tuli siten, kenties monen valtuutetun tiedostamatta, yksi kolmesta 128 tehtävän listalta olevasta toimenpiteestä, jota ei toteuteta.

Tällä hetkellä valmistellaan jatkoa ensimmäiselle uudistusohjelmalle. Turun kaupungin virkamiehillä ja päättäjillä on nyt tärkeä paikka näyttää, että ollaan valmiita toteuttamaan myös sellaisia uudistuksia, joilla huolehditaan kunnan tärkeistä perustehtävistä. Vasemmistoliitto ainakin on siihen valmis. Sosiaalisella luototuksella edistetään ihmisten taloudellista yhdenvertaisuutta ja saadaan aikaan myös taloudellista säästöä.

Kolumni Turun Sanomissa 16.5.

No Comments

    Leave a Reply