Menu
Blogi

Hyvää itsenäisyyspäivää Glad självständighetsdag

Itsenäisyyspäivä.

Tänä vuonna tuntuu erityisen tärkeältä pysähtyä sen ääreen, kuinka onnekkaita olemme kun saamme elää vapaassa, itsenäisessä maassa, rauhassa. Maassa, jossa lapset saavat keskittyä leikkiin ja nuoret opiskeluun. 

Tänä vuonna Ukrainan sota on hyvin käsinkoskettavasti muistuttanut meitä siitä, että itsenäisyys ja vapaus eivät ole itsestäänselvyyksiä. Venäjän sota Ukrainassa on tuonut sodan kauheuden ja julmuuden takaisin Eurooppaan, ja sodasta kantautuvat kauheat uutiset muistuttavat meitä siitä, ettei ole mitään arvokkaampaa kuin kuin rauha ja vapaus.  

Juuri rauhan ja vapauden puolesta meidän pitää kaikki toimia, samalla kun osoitamme solidaarisuuttamme ukrainalaisille tässä kauhistuttavassa tilanteessa. 

Itsenäisyyspäivänä sopii myös nostaa esille koulutuksen merkitys. Suomi ei olisi se maa mikä se on tänä päivänä ilman koulutusjärjestelmäämme. Peruskoulu-uudistus on ollut tasa-arvon kannalta tärkeimpiä päätöksiä maamme historiassa, ja on meidän onni, että Suomen päättäjät jo varhain ymmärsivät panostaa tärkeimpään voimavaraamme: ihmisiin. 

Tänään saamme juhlistaa maata, joka kerta toisensa jälkeen on valittu maailman onnellisimmaksi, vapaammaksi ja jossa esimerkiksi lehdistönvapaus on vahvaa. Mielestäni me juhlistamme ennen kaikkea hyvinvointivaltiota. Me juhlistamme maata, jossa jokainen on yhtä arvokas. Maata, jossa ymmärretään koulutuksen merkitys. Maata, jossa hädän hetkellä pitää myös jatkossa saada apua julkisista palveluista, lompakon paksuudesta riippumatta. 

Oikein hyvää itsenäisyyspäivää kaikille!

Ett år som det här känns det speciellt viktigt att stanna upp och värdesätta att vi får leva i fred, i ett fritt och självständigt land. I ett land där barnen får koncentrera sig på att leka och de unga på att studera. 

Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina påminner oss alla om att frihet och självständighet inte är några självklarheter, och de fruktansvärda nyheter vi får läsa om kriget påminner oss även om att det inte finns något värdefullare än fred och frihet. 

För fred och för frihet bör vi alla arbeta både nu och i framtiden, samtidigt som vi visar solidaritet till hela det ukrainska folket i den situation de nu måste utstå. 

På självständighetsdagen passar det också bra att lyfta fram utbildningens betydelse. Finland skulle inte vara det land det är idag utan vårt utbildningssystem. Grundskolereformen är en av de viktigaste samhällsreformerna som gjorts, och vi kan skatta oss lyckliga att beslutsfattarna i ett tidigt skede förstod att satsa på den viktigaste resurs vi har: människorna. 

Idag får vi fira ett land som gång på gång har valts till världens lyckligaste och friaste och där till exempel pressfriheten är stark! Vi firar framförallt välfärdsstaten. Vi firar ett land där var och en är lika värd. Ett land som förstår utbildningens betydelse. Ett land där både rik och fattig ska få hjälp och vård när man behöver det. 

En riktigt glad självständighetsdag till alla!