Menu
Yleinen

Kaikessa hiljaisuudessa luodaan rekisteri…

Vaalit tulivat ja menivät. Samaan aikaan kun monet suunnittelevat muuttoa Ruotsiin ja kauhistelevat Perussuomalaisten taidepoliittisia näkemyksiä, kulisseissa jatkuu aivan toisenlaiset keskustelut.  Yksi näistä käsittelee finanssimarkkinoiden sääntelyä. Valtiovarainministeriön sisällä toiminut työryhmä, jossa on ollut jäseniä muun muassa Elinkeinoelämän Keskusliitosta ja Finanssialan Keskusliitosta, ehdottaa muutosta arvopaperimarkkinalakiin. Laki on pitkään ollut suomalaista harmaata taloutta ja veronkiertoa koskevan keskustelun keskiössä.

Helmikuussa työryhmä jätti esityksensä uudeksi laiksi. Arvopaperimarkkinalaissa säädetään liikevaihdosta arvopapereilla ja julkisesta kaupankäynnistä niistä. Yksi tärkeimmistä muutoksista mikä työryhmä esittää on, että julkisten arvo-osuusrekisterien  lisäksi tulisi luoda ei-julkinen hallintarekisteri kotimaisille sijoittajille. Näiden sanahirviöiden takana piilee ehdotus muutoksesta finanssimarkkinoiden sääntelyyn, josta olisi syytä käydä laajaa yhteiskunnallista keskustelua.

Tällä hetkellä suomalaisten osakkeiden omistus on kotimaisten omistajien kohdalla julkista tietoa. Tieto osakkeiden ostosta siirretään yhtiöiden osakerekisteriin, ja julkisista arvo-osuustileistä on mahdollista tarkistaa arvopaperikeskus Euroclear Finlandista. On siis mahdollista tarkistaa kuka omistaa osakkeita suomalaisessa yhtiössä. Tämä mahdollistaa myös sen, että veroviranomaiset pystyvät nostamaan pääomaveroa osingoista ja myyntivoitoista. Tämä käytäntö koskee kuitenkin vain suomalaisia osakkeenomistajia. Ulkomaalaisten osakkeenomistajien ei ole pakko rekisteröityä omistajaksi omalla nimellään, vaan omistajuus rekisteröidään pankin nimellä, hallintarekisterin avulla. Täten ulkomaalainen osakkeiden omistajuus ei ole julkista.

Suomalaista hallintarekisterijärjestelmää on aikaisemmin kritisoitu siitä, että myös kotimaisten sijoittajien on helppoa käyttää sitä hyväkseen verojen kiertämiseen. Suomalaisen veronkierron valvonnassa ollessa suuria puutteita, nimettömän omistuksen mahdollistaminen tekee verojen maksamisen vältteleminen vielä helpommaksi. Suomen kansainvälistyvä harmaa talous – selvityksen mukaan Suomi menettää jo nyt noin 800 miljoonaa euroa vuodessa kansainväliseen sijoittajatoimintaan liittyvän veronkierron seurauksena. Kyseinen työryhmä ehdottaa nyt kuitenkin hallintarekisterin avaamista myös suomalaisille osakkeenomistajille, mikä tarkoittaisi, että myös kotimaisesta omistuksesta tulisi näkymätöntä.

Ehdotus lainmuutoksesta perustellaan kilpailukyvyn lisäämisellä ja suomalaisen sijoittamisen tekeminen houkuttelevammaksi. Itse asiassa kyse on lainmuutoksesta, joka helpottaa veronkiertoa ja lisää harmaata taloutta entuudestaan, ja jonka myötä tärkeää tietoa omistajasuhteista vietäisiin toimittajien ulottumattomiin. Tällainen lainmuutos on täysin ristiriidassa kansainvälisen kehityksen kanssa: finanssikriisin jälkeen monissa maissa on tehty uudistuksia, joiden avulla on painottettu suurempaa läpinäkyvyyttä ja lisätty sääntelyä sijoitustoimintaan.

Ehdotettu lainmuutos on myös hyvä esimerkki tekopyhyydestä, joka jyllää keskustelussa harmaasta taloudesta. Lainmuutos helpottaa veronkiertoa suurille, paljon pääomaa omaaville osakkeenomistajille ja kyseessä on menetyissä verovaroissa huomattavia summia. Samaan aikaan valitetaan jos raksaduunari, siivoja tai lastenhoitaja tekee työtä pimeesti. Lakimuutosehdotus on herättänyt toimittajaliittojen laajan vastustuksen. Sen seurauksena yhteiskunnallinen läpinäkyvyys vähenisi ja medialle tulisi mahdottomaksi tarkistaa esimerkiksi poliitikkojen osakkeidenomistajuutta.

Herättämällä tästä ehdotuksesta sitä yhteiskunnallista keskustelua, minkä tällaisen ehdotuksen ympärillä ehdottomasti tulisi olla, sekä luomalla painetta tulevien hallituspuolueiden suuntaan, on mahdollista varmistaa, ettei tästä ehdotuksesta ei tule konkreettista esitystä. Vaalien suurin häviäjä, Keskusta, kuului ironisesti kyllä tämän ehdotuksen voimakkaimpiin tukijoihin. Jos ja missä muodossa tämä ehdotus tulee eduskuntaan, jää nähtäväksi kevään aikana.

Tämäntyyppiset ehdotukset ja avaukset muistuttavat kuinka tärkeää on säilyttää fokus poliittisessa keskustelussa. Suomessa on olemassa vahvoja eturyhmiä ja lobbausorganisaatioita, jotka eivät suinkaan käytä energiansa suunnittelemaan muuttoa Ruotsiin (missä ulkomaalaisilla pankeilla on viranomaisille tiedonantovelvoite osakkeidenomistuksesta Ruotsissa).

1 Comment

  • Jaakko Vasankari
    11.5.2011 at 08:38

    Ettei se olisi liian helppoa, niin ennestäänkin tämänlainen veronkierto on ollut ihan viitseliäisyydestä kiinni. Riittää kun avaat arvo-osuustilin ulkomaisessa pankissa ja ostat sitä kautta osakkeita Suomesta. Tämä tehtiin jo helpoksi muutama vuosi sitten, kun laista säädettiin pelkkä ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole valvottu millään tavalla.

Leave a Reply