Menu
Yleinen

Tietoa kampanjani rahoituksesta 

Julkaisen tiedot presidentinvaalikampanjani rahoituksesta. Olen jättänyt myös Valtiontalouden tarkastusvirastolle ennakkoilmoituksen ehdokkaan vaalirahoituksesta. Haluan omalta osaltani lisätä vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä. 

Luvut ovat tässä vaiheessa arvioita kampanjan menoista ja tuloista. Tarkat luvut on tiedossa presidentinvaalien kampanja-ajan päätyttyä. 

Menot 

• 12  000 Radiomainonta 
• 60  000 Sosiaalinen media, tietoverkot 
• 12  000 Tilaisuudet 
• 71  000 Esitteet, vaalilehti, muut painettu materiaali 
• 12  000 Mainonnan suunnittelu 
• 14  000 Vastikkeellisen tuen hankintakulut  
• 5 000 Muut menot 

186  000 YHTEENSÄ 

Tulot 

• 40  000 Yksityishenkilöt 
• 12  000 Puolueyhdistykset 
• 100  000 Puolue 
• 34  000 Muut tahot  

186  000 YHTEENSÄ 

• Rahoitus ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöiltä. 
• Rahoitus ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä. 
• Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 100 000 euroa. 
• Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea 12 000 euroa, mikä koostuu niiden omakustannehintaan lunastamista PR-tuotteista. 
• Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 34 000 euroa.  
• Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland, 15 000 euroa 
• Turun Itäinen Järjestöyhdistys ry, 3000 euroa 
• Kemijärven Työväenjärjestöt ry, 2000 euroa