Menu
Blogi

Työ koulukiusaamista ja -väkivaltaa vastaan jatkuu

Yksi tärkeimmistä asiakokonaisuuksista jonka parissa sain työskennellä opetusministerinä oli toimenpideohjelma koulukiusaamista ja -väkivaltaa vastaan. Itse siirryin vanhempainvapaalle joulukuussa ja seuraajani Jussi Saramo on tänään esitellyt joukon konkreettisia toimenpiteitä, jotka tullaan toteuttamaan tämänhallituskauden aikana.

Vaikka uutisoinnin kärkiteemat tulevat ja menevät, pysyy kiusaamisen ja väkivallan vastainen työ ajankohtaisena ja agendalla niin kauan, kuin yksikin lapsi tai nuori joutuu kokemaan turvattomuutta ja pelkoa omassa kouluarjessaan. Kiusaaminen on myös iso lasten oikeuksien kysymys, koska väkivallan, kiusaamisen tai ulossulkemisen uhriksi joutuminen jättää monesti syvät henkiset haavat, jotka liian moni kantaa mukanaan aikuisuuteen asti. On myös mahdotonta keskittyä koulunkäyntiin ja oppimiseen, jos joutuu pelkäämään tai voi henkisesti huonosti omassa kouluarjessaan.

Lähtökohtamme kiusaamisen ja väkivallan vastaisessa työssä on koko ajan ollut, että nopeita ihmeratkaisuja tähän ongelmaan ei löydy. Viime kädessä onnistuminen palautuu aina siihen, että kouluissa työskenteleviä aikuisia on riittävästi, ja että heillä on aikaa puuttua kaikenlaiseen häirintään ja epäasialliseen käytökseen kun sitä ilmenee. Koko kouluyhteisön sitoutuminen on tärkeää, puuttua pitää heti kun ongelmia ilmenee, ja niihin pitää aina suhtautua äärimmäisellä vakavuudella.

Mutta tämän lisäksi on tietenkin myös toimia mitä voi ja pitää tehdä kiusaamisen ja väkivallan vastaisen työn vahvistamiseksi entuudestaan. Toinen keskeinen lähtökohta tämän ohjelman valmistelussa on ollut, että sen myötä ei perusteta uusia työryhmiä tai käynnistetä uusia selvityksiä. Sen sijaan mukaan on haluttu vain sellaisia konkreettia toimia, jotka myös tullaan toteuttamaan ja toimeenpanemaan tämän hallituskauden aikana. Valmisteluun on osallistunut myös muita ministeriöitä, koska esimerkiksi vakavissa väkivaltatapauksissa yhteistyö esimerkiksi poliisin ja lastensuojelun kanssa on keskeistä. Ohjelman myötä tullaan muun muassa lisäämään tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista varhaiskasvatuksessa, päivittämään lainsäädäntöä koskien oppilaan opetukseen osallistumisen epäämistä, käynnistämään uusi sitouttavan kouluyhteisötyön malli perusopetukseen koulupudokkuuden vähentämiseksi, nostamaan kiusaamisen ehkäisy yhdeksi täydennyskoulutuksen painopistealueeksi, lisäämään sairaalaopetusta sekä konsultatiivista sairaalaopetusta kunnissa, perustamaan uusi kansallinen arviointielin keräämään tietoa onnistuneista toimintamalleista kiusaamisen ehkäisyssä, päivittämään toisen asteen lainsäädäntöä kiusaamista koskien, vahvistamaan Ankkuritoimintaa ja paljon muuta.

Olen saanut valtavasti viestejä kiusaamisesta ja väkivallasta niin lapsilta, vanhemmilta kuin opettajilta. Kaikkien pitää tietää, että tämä on työ joka on korkealla myös hallituksen agendalla, ja jossa meillä ei ole varaa epäonnistua. Mutta tämä on myös työ jossa jokaisen panos tarvitaan. On väliä myös sillä, minkälaista esimerkkiä aikuiset nuorille antaa, miten me puhumme toisistamme ja minkälaista maailmankuvaa me välitämme nuoremmille sukupolville. Jokaisen lapsen oikeus käydä koulua ilman pelkoa tai huolta on todellakin tavoite joka pitää yhdistää meitä kaikkia.