Menu
Blogi

Alueellinen eriarvoisuus kunnissa

Päätösvalta keskittyy asuinalueiden mukaan ja lähikoulun lakkauttaminen on todennäköisempää niillä alueilla, missä ei asu paikallisia valtuutettuja. Tämä käy ilmi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja kahden yliopiston tekemästä selvityksestä. Tutkimus osoittaa myös, että pienituloisten asuttamat asuinalueet ovat aliedustettuna kunnanvaltuustoissa.

Tämä tulos ei yllätä ketään, joka on seurannut kunnallista päätöksentekoa. Silti on arvokasta, että tästäkin eriarvoisuuden ulottuvuudesta on nyt saatu tutkittua tietoa mustaa valkoisella. Kuntapolitiikassa tämä eriarvoisuuden kehä näyttäytyy niin, että pienituloiset äänestävät muita harvemmin, jonka seurauksena heidän omilta asuinalueiltaan ei usein nouse päättäjiä kunnallisiin luottamustoimiin. Tämän seurauksena palveluiden lakkauttamiset osuvat todennäköisemmin juuri pienituloisten asuinalueille, mikä taas heikentää luottamusta politiikkaan ja päätöksentekijöihin. Se taas on omiaan madaltamaan äänestysaktiivisuutta entuudestaan, mikä taas syventää eriarvoisuuden kierrettä.

Sama asia näkyy myös valtakunnan politiikassa: kansanedustajat ovat keskimäärin korkeammin koulutettuja ja tulevat taloudellisesti paremmin toimeen kuin kansalaiset keskimäärin. Tämä näkyy lainsäädännöstä päättävien ihmisten näkemyksissä ja tietämyksessä esimerkiksi työvoimapalveluista tai sosiaaliturvasta ja niiden toimimattomuudesta.

Kuntavaaleihin on nyt alle kolme kuukautta aikaa. Huhtikuussa valitsemme taas päättäjät, jotka ovat vastuussa lähipalveluidemme järjestämisestä. Heillä on myös valta päättää, missä lähipalvelut sijaitsevat. Valtuutettujen pitäisi luonnollisesti pystyä katsomaan koko kunnan etua ja huomioimaan eri alueilla sekä eri asemassa olevien kuntalaisten tarpeet. Eriarvoisuuden torjumiseksi tarvitaan myös päättäjiä, jotka tuntevat myös lähiöiden todellisuuden ja tarpeiden, ja jotka ovat sitoutuneita panostamaan palveluihin erityisesti niillä alueilla, joissa tarve on suurin.

Se on keskeinen tapa torjua eri asuinalueiden eriytymistä ja huolehtia tasa-arvosta paikallisella tasolla. Turussa vasemmistoliitto on esimerkiksi puolustanut alueiden oikeutta omiin lähikouluihinsa muun muassa Lausteella ja Pansio-Pernossa. Sen lisäksi olemme painottaneet positiivisen erityiskohtelun periaatetta koulutuksen rahoituksessa, eli että varoja suunnataan enemmän sellaisille alueille, joissa tarve on suurempi, esimerkiksi korkean työttömyyden vuoksi. On yhteinen tehtävämme kampanjoida aktiivisesti ja nostaa äänestysaktiivisuutta kaikilla alueilla. Vain siten voimme rakentaa tasa-arvoa ja vähentää eriarvoisuutta kaikkialla.