Menu
Blogi

Turhat Feministit?

Tasa-arvon suurin uhka 2010-luvulla on laajalle levinnyt käsitys siitä, että se jo olisi saavutettu. Suomessakin törmää monesti väitteisiin, että feminismin puolestapuhujat “valittavat turhaan” ja että tasa-arvoisessa maassa kuten Suomessa olisi jo “korkea aika lakata tuijottamasta sukupuolta”. Tilastot ja ympäröivä todellisuus puhuvat kuitenkin toista kieltä niin Suomessa kuin Euroopassa.

Maaliskuun alussa EU:n perusoikeusvirasto julkaisi unionin jäsenmaita koskevan tutkimuksen, jonka mukaan 47 prosenttia suomalaisnaisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen. Tämä tulos tekee Suomesta EU:n toiseksi väkivaltaisimman maan naisille heti Tanskan jälkeen.

Euroopan komission viime vuonna julkaiseman tutkimuksen mukaan naisten ja miesten välinen palkkakuilu on Euroopassa 16,2 prosenttia. Konkreettisesti se tarkoittaa, että eurooppalaiset naiset työskentelevät “ilmaiseksi” kymmeniä päiviä joka vuosi. Hallituksen samapalkkaisuusohjelmasta ja kutistumisesta huolimatta palkkakuilu on Suomessa edelleen 17 prosenttia ja siten eurooppalaista keskiarvoa korkeampi.

Talouskriisin varjolla tehdyt päätökset sekä niiden taloudelliset ja poliittiset seuraukset osoittavat myös, että tasa-arvo ei ole täysin toteutunut. Euroopassa otetaan jopa askeleita taaksepäin. Leikkaukset julkisiin palveluihin, palkkoihin ja sosiaaliturvaan sekä kasvanut työttömyys ovat yhtäältä iskeneet kovemmin miesvaltaisiin aloihin, mutta toisaalta kasvattaneet naisten vastuuta hoiva- ja kotitöistä. Kreikan naisjärjestöjen mukaan kriisin ja kasvaneen työttömyyden myötä myös naisten kokema lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt. Fasistisen Kultainen aamunkoitto -puolueen kansanedustaja Ilias Kasidiaris järkytti ihmisiä laajasti, kun hän löi maan kommunistisen puolueen kansanedustaja Liana Kanellia suorassa tv-lähetyksessä vuonna 2012.

EU:n viidenneksi suurimman jäsenmaan Espanjan konservatiivihallitus järkytti alkuvuodesta naisten oikeuksien kannattajia koko maanosassa esittämällä aborttilain tiukentamista tavalla, joka käytännössä lopettaisi vapaavalintaisen abortin. Jatkossa abortti olisi kielletty paitsi raiskausten uhreilta myös tapauksissa, joissa raskaus voi uhata äidin henkistä tai fyysistä hyvinvointia. Lakimuutos tekisi Espanjan aborttilainsäädännöstä Euroopan tiukimpia.

Feministiselle valta-analyysille ja toiminnalle, jolla pyritään tekemään näkyviksi ja murtamaan sukupuolirooleja, on edelleen kova tarve. Samalla on otettava huomioon, miten rasismi ja muut syrjinnän muodot luovat hierarkioita ja eroja myös naisten, ja jopa feministien välille. Tarvitsemme enemmän ja moniäänisempää ruohonjuuritason toimintaa, aktivismia ja julkista keskustelua sekä tilaa kaikille niille kokemuksille ja tarinoille, joita ihmiset kantavat mukanaan.Nämä ongelmat, näkökulmat ja tasa-arvoa edistävät ratkaisut tulee nostaa esiin myös EU-vaaleissa ja -vaalikeskusteluissa. Maailma ei ole valmis.

No Comments

    Leave a Reply