Menu
Blogi

Vappupuhe Kotkassa

Hyvät toverit ja ystävät,

kiitos mahdollisuudesta tulla puhumaan teille tänne Kotkaan. On aito ilo olla viettämässä työn ja työväenliikkeen juhlapäivää paikassa, jossa vasemmistolla ja työväenliikkeellä, niin kannatuksen kuin aktiivisuuden osalta menee varsin hyvin. Kiitos siitäkin teille.

Minulle vappu on aina ollut tärkeä, kahdesta syystä.

Ensinnäkin: Marssiminen vappukulkueessa sekä yhteinen kokoontuminen torilla on niin meille vasemmistolaisille kuin kaikille muillekin hyvä muistutus siitä, kuinka tärkeää on, että me toimimme isoissa kysymyksissä yhdessä. Äänekkäänä ja näkyvänä poliittisena liikkeenä.

Toiseksi vappu muistuttaa myös siitä, että syyt marssia eivät ole hävinneet mihinkään. Päinvastoin. Perinteiset jakolinjat ja ristiriidat ovat tänään ajankohtaisempia kuin koskaan. Jotta ymmärtää juuri kuinka ajankohtaisia nämä ovat, on syytä kääntää katse ensin Eurooppaan.

Hyvät toverit ja ystävät,

oikeisto niin Euroopassa kuin Suomessa, Timo Soinista Olli Rehnin ja Alexander Stubbiin, on pyrkinyt huijaamaan meitä uskomaan, että Euroopan talouskriisi johtuu siitä, että valtiot ovat eläneet yli varojensa. He ovat yrittäneet saada meidät uskomaan, että Euroopan valtioilla ei ole varaa hyvinvointiin.

He ovat yrittäneet saada meidät uskomaan, että kreikkalaisilla on liian hyvät eläkkeet, espanjalaisilla on liian hyvät palkat, ja että Suomessa ei ole enää varaa päivähoitoon kaikille, tai, että lapsilisistä, jotka kohtelevat kaikkia lapsia ja lapsiperheitä tasavertaisesti on leikattava.

Oikeisto yrittää huijata meidät uskomaan, että leikkauksille ei ole vaihtoehtoja sekä hyväksymään sen, että hyvinvointivaltio tulee leikata lopullisesti palasiksi. He yrittävät saada meitä syyttämään kriisistä toisiamme, sen sijaan että kääntäisimme katseemme todellisiin syyllisiin.

Arvoisat kotkalaiset,

Eurokriisi ei ole Euroopan valtioiden tai niiden kansalaisten syytä. Eurokriisi on yksityisen velan kriisi. Valtioiden taloudelliset vaikeudet alkoivat kun vuoden 2008 finanssikriisi rantautui Eurooppaan. Julkinen velka lähti kasvuun siksi, että valtiot ryhtyivät pelastamaan liikaa keinotelleita pankkeja kaatumasta ja koska verotulot finanssikriisin seurauksena laskivat.

Sijoittajia ja keinottelijoita ei tästä huolimatta ole laitettu tilille aiheuttamistaan ongelmista. Sen sijaan veronmaksajien rahoja on annettu tukipakettina niille samoille pankeille, jotka alun perin ovat syypäitä kriisille. Yksityiset pankit ovat saaneet omat saatavansa takaisin, mutta velka jää edelleen. Se jää yksittäisten maiden maksettavaksi, samalla kun pankit ovat jo käärineet voitot.

Pankit ovat myös muilla tavoin hyötyneet kriisistä. Euroopan keskuspankki on tarjonnut yksityisille pankeille hyvin halpaa lainarahaa, jota pankit ovat sijoittaneet kriisimaiden velkakirjoihin.

Tämä halpa lainaraha on tuottanut sijoittajille muutamassa vuodessa valtavia voittoja. Myös pankkien ja suuryritysten osakekurssit ovat vahvassa nosteessa.

Toinen pääsyyllinen kriisiin on Euroopan unionin rahaliitto. Se on rakennettu toimimaan yksityisen pääoman ehdoilla. Kun valtiot saavat velkaa vain yksityiseltä pankkisektorilta, eivätkä suoraan keskuspankilta, ovat nämä taloudellisesti täysin markkinoiden armoilla.

Valta on markkinoilla, eikä rahaliiton jäsenmailla ole mahdollisuuksia tehdä taloutta elvyttävää politiikkaa. Sen lisäksi jäsenmaiden taloutta on arvioidaan nykyään täysin mielivaltaisesti määritellyillä mittareilla muun muassa julkiselle velalle ja alijäämille, jotka käytännössä pakottavat jatkuvaan leikkauspolitiikkaan.

Hyvät toverit ja ystävät,

on yksinkertaisesti käsittämätöntä, että Euroopan päättäjillä on ollut varaa käyttää satoja miljardeja euroja veronmaksajien rahaa keinottelua harjoittaneiden pankkien pelastamiseksi, samaan aikaan – kun on luotu sellainen työttömyyskriisi, jollaista ei olla koettu koko Euroopan unionin historian aikana.

120 miljoonaa eurooppalaista uhkaa leikkauspolitiikan seurauksena köyhyys. Kriisimaissa talouskuri ja rajut säästötoimenpiteet ovat johtaneet inhimilliseen kriisiin – työttömyyden, asunnottomuuden, köyhyyden ja sairauksien muodossa. Tavalliset kansalaiset ovat maksaneet erittäin kovan hinnan kriisistä, jota he eivät ole olleet aiheuttamassa.

Mutta mitä kriisi on maksanut heille, jotka ovat sen aiheuttaneet?

He sen sijaan ovat tehneet tällä kriisillä rahaa. Paljon rahaa. Riskisijoittajat ovat tienanneet yli tuhat miljardia euroa kriisimaiden joukkovelkakirjoilla. Tuhat miljardia on yhtä kuin miljoona miljoona euroa. Se on käsittämätön summa.

Hyvät toverit ja ystävät,

Soini, Rehn tai Stubb eivät pysty meitä huijaamaan. Oikeisto on epäonnistunut omassa politiikassaan. Eurooppa tarvitsee nyt suunnanmuutosta vasemmalta. Ratkaisuja meiltä vasemmalta kyllä löytyy.

Euroopan työttömyyskriisi ratkaistaan investointi-ohjelmilla, joilla luodaan uusia työpaikkoja ja uutta kasvua. Rahaliittoa on uudistettava niin, että keskuspankki voi antaa lainaa suoraan jäsenmaille, ja niin, että keskuspankkia velvoitetaan huolehtimaan myös työllisyydestä. Pankkijärjestelmää on uudistettava perinpohjaisesti. Pankit on pilkottava niin, että finanssikeinottelu erotetaan tavallisesta pankkitoiminnasta. Veronkierto ja veroparatiisit on lopetettava Euroopassa sekä muualla, työntekijöiden oikeuksia on parannettava ja työehtoja valvottava kunnolla.

Suomessa leikkauspolitiikan vaihtoehtona on talouspolitiikka, jossa panostetaan työllisyyteen. Parempaa yhteiskuntaa on mahdollista rakentaa vuokra-asuntotuotannon ja raideliikenteen kehittämisen kautta, parantamalla yrittäjien sosiaaliturvaa sekä pienten ja keskisuurten yritysten asemaa kohentamalla. Parempaa yhteiskuntaa on mahdollista rakentaa panostamalla uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Sitä on mahdollista rakentaa uudistamalla valtion omistaja-ohjausta ja valtionyhtiöiden roolia sekä panostamalla huomattavasti enemmän työhyvinvointiin ja julkisen terveydenhuoltoon.

Rakkaat toverit,

Nyt on vasemmiston aika osoittaa, miten tehdään talouspolitiikkaa kansalaisten ja hyvinvoinnin ehdoilla – ja että tällainen politiikka on mahdollista. Paremman politiikan aikaansaamiseksi tarvitaan jokaista meistä, vasemmistoa liikkeen koko laajuudessa. Joten – kun me tänään vietämme vappua ja kun me huomenna jatkamme poliittista työtämme, tehdään se näkyvästi ja äänekkäästi.

Politiikan suuntaa on välttämätöntä muuttaa. Tehdään se yhdessä!

Kiitos!

No Comments

    Leave a Reply