Menu
Blogi

Näin hallituksen leikkaukset ovat vaikuttaneet opiskelijoihin

Opiskelijat ovat Suomen pienituloisimpia väestöryhmiä, ja kuuluvat niihin, jotka viime vuosina ovat menettäneet eniten harjoitetun politiikan seurauksena. Tämän hallituksen suurin yksittäiseen etuuteen kohdistuva leikkaus kohdistui juuri opintorahaan. Nyt hallitus esittää opiskelijoihin kohdistuvia lisäleikkauksia yleiseen asumistukeen, jonka piiriin opiskelijat juuri siirrettiin.

Jotkut hallituspuolueiden edustajat pyrkivät väittämään, että opiskelijoiden siirto yleisen asumistuen piiriin sekä huoltajakorotus ovat parantaneet opiskelijoiden asemaa kokonaisuudessaan. Koska asumistuki kohtelee eri asemassa olevia opiskelijoita eri tavalla asumisjärjestelyistä ja kotipaikkakunnasta riippuen, löytyy kyllä tapauksia, joissa opiskelijan toimeentulo on parantunut. Nämä ovat kuitenkin erikoistapauksia, ei yleistyksiä. Mikäli tilanteita vertaa keskimääräisillä luvuilla laskettuna hallituksen väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Tässä muutamia esimerkkitapauksia, jotka olen laskenut keskimääräisten euromuutosten pohjalta havainnoillistamaan eri tilanteita.

Esimerkkiopiskelija 1:
Nostaa opintotukea, ja asuu työssäkäyvän puolison kanssa.

-86€ (opintorahaleikkaus)
– 201,60€ (asumislisän menetys kokonaan)
Asumisen tuen menetys kokonaan koskee yhteensä noin 40 000 opiskelijaa.

Yhteensä: – 287,60/kk

Esimerkkiopiskelija 2:
Nostaa opintotukea, asuu yksin edullisessa vuokra-asunnossa.

-86€ (opintorahaleikkaus)
+-0 (asumistuen piiriin siirto)
Yleisen asumistuen piiriin siirtäminen pitää asumisen tuki ennallaan noin 23 000 opiskelijalla. 21 000 opiskelijalla se tarkoitti, että asumisen tuki heikkenee, mutta en löytänyt tästä tarkempia arvioita keskimääräisistä vaikutuksista.

Yhteensä: vähintään -86€/kk

Esimerkkiopiskelija 3:
Nostaa opintotukea, asuu yksin vuokra-asunnossa kaupungissa.

– 86€ (opintorahaleikkaus)
+59€ (keskimääräinen hyöty yleiseen asumistuen piiriin siirrosta)
Noin puolet opiskelijoista, eli 120 000, hyötyvät taloudellisesti siirrosta yleisen asumistuen piiriin. Hyöty on Kelan mukaan keskimäärin 59€ kuussa.

Yhteensä: -27€/kk

Esimerkkiopiskelija 4:

Perheellinen opiskelija, joka asuu vuokra-asunnossa.

-86€ (opintorahaleikkaus)
+75€ (huoltajakorotus)
-27€ (keskimääräinen menetys opiskelijoiden tulosta yleisen asumistuen piiriin)
Perheelliset opiskelijat olivat jo entuudestaan yleisen asumistuen piirissä. Kun muiden opiskelijoiden siirto toteutettiin, muutettiin tuen laskentakriteereitä perheellisten opiskelijoiden asemaa heikentävään suuntaan. Menetys keskimäärin -27€.

Yhteensä: -38€/kk

Esimerkkiopiskelija 5:
Nostaa opintotukea ja asuu omassa huoneessa kimppakämpässä kaupungissa.

-86€ (opintorahaleikkaus)
+59€ (keskimääräinen hyöty yleiseen asumistuen piiriin siirtymisestä)
-29€ (keskimääräinen menetys osa-asunnon normin palauttamisesta)
Hallitus esittää osa-asunnon normin palauttamista yleiseen asumistukeen, joka leikkaa kimppakämpissä ja alle 20 neliön soluissa asuvien opiskelijoiden asumistukea.

Yhteensä: -56€/kk.

Jos tasapainon vuoksi haluaa tutkia myös ”erikoistapausta” niin tässä esimerkki opiskelijasta, joka hyötyy maksimaalisesti hallituksen päätöksistä, näyttäisi se tältä:
Isossa kaupungissa yksin vuokralla asuva pienituloinen opiskelija.
-86€ (opintorahaleikkaus)
+204,80 (siirto yleisen asumistuen piiriin).
Suurin hyväksytty enimmäisasumismeno asumistuessa Suomessa on 508€/kk. Asumistuki on 80% hyväksytyistä asumismenoista, jos tuen saaja on pienituloinen, eli 406,4€. Erotus vanhaan asumislisään (201,60) on 204,80 €.

Yhteensä: +118,60€