Menu
Blogi

Riksdagsledamot Li Andersson: De unga, sjuka och arbetslösa betalar för regeringens nedskärningspolitik

Pressmeddelande

28.5.2015

Fritt att publiceras

 

Vänsterförbundets riksdagsledamot Li Andersson är upprörd över Centerns, Samlingspartiets och Sannfinländarnas nedskärningsförslag. Även om regeringsförhandlarna då de presenterade programmet sade att alla kommer att betala för de kommande årens inbesparingar, talar ändå siffrorna för sig själva. Nedskärningarna drabbar de arbetslösa, unga, studerande, sjuka, barnfamiljer och andra som är beroende av samhällets stöd. Däremot kommer höginkomsttagarna lätt undan då skatterna inte höjs och arvskatten lindras.

 

– Regeringsprogrammet baserar sig på nedskärningar i socialskyddet och utbildningen. Att försämra låginkomsttagarnas köpkraft samt att skrota välfärdstjänster som den subjektiva rätten till dagvård är inte att balansera ekonomin. Regeringens politik kommer att fördjupa klasskillnaderna, säger Andersson.

 

Andersson är förfärad över nedskärningarna i socialskyddet, utbildningen, arbetslöshetsunderstödet samt frysandet av indexjusteringarna. Studiestödet och barnbidraget kommer inte längre att höjas i takt med levnadskostnadsindex.

 

– Under vårens riksdagsvalskampanjer meddelade största delen av regeringspartiernas riksdagsledamöter att de inte vill skära ner mer i utbildningen. Nu innebär regeringsprogrammet ändå att 600 miljoner skall bort från utbildningen och forskningen. Den här gången var det inte bara Centern som svek väljarna, de fick sällskap av Sannfinländarna och Samlingspartiet. Vallöftena hade ingen betydelse när det kom till kritan, fortsätter Andersson.

 

– Regeringen skär ner på allt utom den interna säkerheten och militären. Det som Sipilä, Stubb och Soini nu glömmer är att ett tryggt samhälle vilar på fungerande välfärdstjänster, små inkomstklyftor och ett samhälleligt stödnätverk som möjliggör att även fattiga har råd att vara sjuka, avslutar Andersson.

 

Mer information:

 

Li Andersson, 0405088697

li.andersson@riksdagen.fi