Menu
Blogi

Puheenvuoroja kaupunginvaltuustosta: Sepänkatu 5 ja talousarvio

Sepänkatu 5:

 

Arvoisa puheenjohtaja,

hyvät valtuutetut

 

Tämä kaava ja koko tämä poliittinen prosessi tämän kaavan ympärillä on kyllä omiaan heikentämään turkulaisten päättäjien arvovaltaa ja kansalaisten luottamusta meidän demokraattisiin instituutioihimme. Tämän parempaa esimerkkiä Turun taudista on vaikeaa keksiä.

 

Tässä on kyllä myös vakavan harkinnan paikka koko valtuustolle siitä, kenen etuja valvomaan meitä oikein on tänne valittu ja mikä koko kaupunkisuunnittelun tavoitteena pitäisi olla – viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö vai mahdollisimman suuren rakennusoikeuden ja voitonteon mahdollisuuden takaaminen tietyille yksityisille tahoille?

 

Ensin tontin myynnistä päätetään kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa ohi esittelijän esityksen  Turun tovereiden tukisäätiölle, ja tämän jälkeen kauunkisuunnittelulautakunnassa päätetään taas kerran ohi esittelijän esityksestä vielä tuplata rakennusoikeutta uudelle omistajalle, asumisalueen viihtyvyyden ja järkevän kaupunkisuunnittelun kustannuksella! Tässä järjestyksessä tehty päätös on kaikkea muuta kuin kaupungin taloudellisten etujen mukaista, puhumattakaan siitä miten tällainen prosessi näyttäytyy alueen asukkaille.

 

Tässä on siis kaava jonka uudisrakentamisen mitoitusta lautakunnassa tehdyn muutoksen jälkeen vastustaa niin Turun museokeskus, kaupunkikuvaneuvottelukunta, rakennusvalvonta, kaupungin oma kaupunkisuunittelutoimisto kuin merkittävä määrä naapurustossa asuvista asukkaistakin.

 

Paljon on tässä salissakin valitettu kaavavalitusten määrästä. Sepänkadun kaava on erinomaisen hyvä esimerkki mikä tässä kaupungissa kaavoituksen osalta mättää. Tiettyjen tahojen taloudellisten intressien turvaamiseksi lähdetään hinnalla millä hyvänsä ajamaan läpi kaikkien tahojen mielestä epäonnistunuttta kaavaa, jota kaiken lisäksi vastustetaan massiivisesti alueen asukkaiden keskuudessa.


Täydennysrakentaminen on tärkeä tavoite ja sitä tulee ehdottomasti edistää, mutta täydennysrakentamisessa tavalla, jossa tingitään asukkaiden viihtyvyydestä ja kaupunkikuvauksellista arvoista, ei yksinkertaisesti ole mitään järkeä.

 

Talousarvion avaaminen:

Arvoisa puheenjohtaja,

 

hyvät valtuutetut

 

Voi hyvin kuvitella, että aika moni kuntalainen ja kaupungin työntekijä on hyvinkin ymmällään Turun kaupungin taloudenpidosta. Koko valtuustokauden aikana on puhuttu säästöistä, vaikeista päätöksistä ja vaikeasta taloudellisesta tilanteesta, ja tästä kaikesta huolimatta Turun kaupunki tekee taas useamman miljoonan ylijäämän, kuudentena peräkkäisenä vuotena.

 

Turun ylijäämissä on kuitenkin ongelmansa. Viime vuonna kaupungin nettomääräinen velka pysyi kutakuinkin samalla tasolla kuin edellisenä vuotena ja valtaosa investoinneista rahoitettiin tulorahoituksella. Tämä tarkoittaa, että ne toimenpiteet joihin kaupungin sisällä on ryhdytty velkatason pitämiseksi alhaisella tasolla on kaupungin omaisuuden myyntiä. Viime vuonna välillisen omistukseen liittyvistä kiinteistö- ja osakekaupoista kertyi yhteensä 30,5 miljoonaa kaupungin kassaan. Matalasuhdanteessa Turun kaupunki toisin sanoen myy omaa omaisuuttaan pystyäkseen nostamaan vähemmän velkaa. Tämä on täysin päinvastainen linja kuin mitä yleensä matalasuhdanteessa suositellaan noudatettavaksi, jolloin lainaa saa matalalla korolla mutta omaisuuden myyntihinta taas uhkaa jäädä alhaisemmaksi kuin normaalisti.

 

Kaikista oudointa on varmasti henkilöstön näkökulmasta kuitenkin se, että kun kaupungissa viime vuonna nettokäyttömenot alittivat talousarvion jopa 20,3 miljoonalla eurolla, eli myös henkilöstö todellakin panosti säästötalkoisiin ja venyi niukista resursseista huolimatta, vastaa kaupungin johto nyt esittämällä talousarvion avaamista ja lisäleikkauksia jo entuudestaankin niukkoihin resursseihin. Tätä on perusteltu sillä, että ennakoitua parempi tulos viime vuodelta osoittaa että lisäsäästöihin on pelivaraa, mutta tämä ei huomioi sitä, että iso osa viime vuoden säästöistä koitui kertaluontoisista eristä, ei pysyvistä säästöistä. Siten tässä on kyse uusista leikkauksista. Pieni, mutta hyvä esimerkki tästä ongelmasta on tarkastuslautakuntaan kohdistuvat leikkaukset, kun nyt yhtäkkiä ollaan vähentämässä 27% määrärahasta.

 

Tämä esimerkki koskee vain yhtä lautakuntaa, mutta lisäleikkaukset tulevat luonnollisesti heikentämään palveluita kaikilla toimialoilla. Kaupunginhallituksen talousarvion muuttamiseen tähtäävän käsittelyn yhteydessä ei kuultu kaikkia toimialoja, ja lautakunnilta ei myöskään ole saatu lausuntoja lisäleikkausten vaikutuksista. Talousarvion muutosta on myös valmisteltu ja viety eteenpäin ennen kuin tilinpäätös oli valmis, ja siten viime vuoden talousarviopoikkeamista ei edes ole ollut mahdollista tehdä kunnon selvitystä.

 

Siksi vasemmistoliitto esittää seuraavanlaisen palautusehdotuksen:

 

Kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelman valmisteluraamin tarkistaminen palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että toimialoille turvataan riittävät resurssit ylläpitää nykyistä palvelutasoa.

Pohjaesitys heikentäisi muun muassa kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalveluja merkittävästi, vähentäisi sivistystoimialan ja hyvinvointitoimialan henkilöstöresursseja sekä tarkoittaisi tarkastuslautakunnan toiminnan merkittävää supistamista,

Niin hyvinvointi- kuin sivistystoimialan merkittävimmät poikkeamat vuoden 2014 talousarvion ja toteuman välillä ovat luonteeltaan kertaluontoisia säästöjä, eikä resurssien vähentäminen siten ole perusteltua. Talousarvion ja suunnittelulukujen muuttaminen ennen kuin toimialojen analyysi poikkeamiin johtaneista syistä ja lopullinen tilinpäätös on valmistunut, ei ole perusteltua.