Menu
Blogi

Insändare: Har Wennström alls bekantat sig med detaljplanen?

Insändare publicerad i Åbo Underrättelser  

Det verkar tyvärr som om Kjell Wennström främst varit ute efter att plocka billiga politiska poäng med sin insändare om Vf och detaljplanen gällande Åbolands sjukhus. Han kommenterar nämligen inte en enda av de motiveringar vi framförde gällande problemen med detaljplanen.Processen kring utvidgningen av Åbolands sjukhus har varit lång och svår. Många Åbobor engagerade sig i kampen för att bevara empireträhuset vid Kaskisgatan, liksom jugendhuset i trä och sten från 1910-talet på gården på samma tomt. Som ett resultat av denna aktivitet skyddades empireträhuset, medan jugendhuset får ge vika för utvidgningen av sjukhuset.I början av 2013 kopplades dock en annan tomt in i den pågående planläggningsprocessen. Frågan gäller tomten bredvid Åbolands sjukhus, som vätter mot Berggatan, i detaljplanen hänvisad till som AK-1. Denna del av detaljplanen har inget att göra med sjukhusets utvidgning, utan gäller en privat ägare som vill öka byggnadsrätten. Närmare bestämt innebär detta att de trähus som för tillfället finns på tomten kommer att rivas för att ge rum åt ett åttavåningars höghus. Fastän jugendhuset vid Berggatan bevaras innebär planen att två kulturhistoriskt värdefulla trähus rivs, byggda på 1870-talet och 1909. Museicentralen har uttryckt sig mycket kritiskt om detta nybygge, främst därför att det är för massivt.

Vf ville återremittera den del av detaljplanen som gällde tomten mot Berggatan, AK1. Enligt oss var det dumt att koppla samman utvidgningen av sjukhuset med grannens höghusambitioner. Tydligen har inget annat parti i Åbo reagerat på det faktum att man nu kommer att riva trähus som det för tillfället bor människor i, för att bygga ett höghus som till sin massa kommer att vara mycket stort i förhållande till tomtens storlek. Med utvidgningen av sjukhuset har denna del av detaljplanen ingenting att göra.

Två vänsterförbundare (Oksanen, Yrttiaho) röstade för förkastandet av hela förslaget. Riikka Oksanen kunde inte godkänna att utvidgningen av sjukhuset innebär att det jugendhuset och barnsjukhuset förstörs, något som man med tanke på hennes verksamhet för bevarandet av dessa byggnader gott kan ha förståelse för. Åtminstone inom Vf:s fullmäktigegrupp.

No Comments

    Leave a Reply