Menu
Blogi

Insändare: SFP avgör torgparkeringens öde

“SFP tar avstånd från torgkäbbel” rubricerade Christel von Frenckell-Ramberg sin insändare i ÅU 8.11. “Käbblet” råkar i detta fall vara den politiska kamp som pågår om ett av de största och mest riskfyllda stadsplaneringsprojekten i Åbo stad. På basis av den bordläggning som Samlingspartiet under det föregående fullmäktigemötet plötsligt föreslog, står det klart att SFP kommer att vara den gruppering som avgör huruvida det byggs en torgparkering i Åbo – vare sig man vill ha den rollen eller inte.

Anledningen till att blickarna nu riktas mot SFP är att det är den enda gruppen som tagit ett nytt linjebeslut i själva frågan. Det innebär att fullmäktigeledamöter som tidigare varit motståndare till parkeringen tydligen nu kommer att rösta för detaljplanen. Denna nya linjedragning är omöjlig att förstå.

Att gömma sig bakom argument om metoder är ett svepskäl – torgparkeringen är inte jämförbar med någon annan kommunalpolitisk fråga i Åbo. Att torgparkeringen blivit en långkörare är därför inte ett tecken på att beslutskulturen inte fungerar, utan på att hela projektet är sällsynt impopulärt. Att ett projekt som möter så mycket motstånd görs till ett av de mest centrala utvecklingsprojekten för stadskärnan bevisar att problemen snarare finns i stadens ledarskapskultur.

Riskerna med torgparkeringen är stora, och bör vägas mot det faktum att hela projektet bygger på ett antal enskilda företags önskemål om parkeringsplatser närmare deras egna fastigheter. I Louhi finns det ju, som vi vet, plats. Att det står många lokaler tomma i centrum är ett resultat av såväl recessionen som det skick som centrum befinner sig i. Istället för att snabbt förnya torgytan och satsa på att förbättra tillgängligheten för cyklister, fotgängare och kollektivtrafikanvändare, innebär torgparkeringen ett komplicerat och långvarigt byggprojekt, som dessutom äventyrar den verksamhet som är en av torgets största tillgångar – torghandeln. Precis som Markku Lampi från Åbo Torgparkering Ab skriver i ÅU 13.11, har “liknande parkeringshallar i Finland krävt att städerna deltar i finansieringen”. Det finns därmed mycket goda skäl att ifrågasätta huruvida de högst allmänna löftena om att bara “privata pengar” används verkligen kommer att hålla.

När det gäller torgparkeringen är det klart att varken förespråkarna eller motståndarna är i en position där man kan plocka stilpoäng. Dock står det lika klart att det som fullmäktige tar ställning till på måndag inte är tillvägagångssättet, utan själva sakfrågan. Därför hoppas jag att alla de fullmäktigeledamöter som motsätter sig torgparkeringen även har möjlighet att uttrycka det i omröstningen.

Li Andersson

Stadsfullmäktigeledamot, Vf.

Publicerad i Åbo Underrättelser

No Comments

    Leave a Reply