Menu
Blogi

I solidaritet med Greta

Kolumn publicerad i Hbl 6.9.2019

Man borde kanske inte bli förvånad över något längre, men jag har ändå blivit totalt förbluffad och förfärad av reaktionerna Greta Thunberg och hennes engagemang plötsligt väcker i många. Sättet på vilket många utbildade och välavlönade människor plötsligt totalt tappar fattningen och häver ur sig barnsliga, ohövliga och totalt osakliga kommentarer om både henne och hennes engagemang för klimatet är otroligt. Samtidigt är reaktionerna det starkaste beviset på hurdan politisk makt och slagkraft denna svenska tonåring har.

Det är sorgligt att se, men samtidigt är det väl just så som reaktionerna först brukar se ut när samhället förändras.

Jag har under hela min uppväxt fått höra vuxna människor oroa sig över varför unga inte är mer samhällsengagerade och inte bär mer ansvar för vårt gemensamma samhälle. Förutom den här typen av ojande och vojande har otaliga seminarier, strategier, utredningar och diskussioner ordnats om hur man kan öka speciellt ungas deltagande och demokratiska inflytande.

Tydligen är det ändå inte tänkt att unga själva ska få definiera hur deras samhällsengagemang ser ut. Hur ska man annars tolka de kommentarer som nu frodas i sociala medier, om hur Greta Thunberg ”utnyttjas” av vuxna klimataktivister. Dessa kommentarer, skrivna av vuxna, infantiliserar och förminskar Greta, med hänvisning till hennes ålder och hennes asperger. Som om dessa på något sätt skulle förändra eller förminska hennes politiska engagemang och henne som aktör.

Om du inte håller med de klimatstrejkande tonåringarna, utmana dem då med sakargument istället för att förminska och håna. Det som dessa vuxna, främst män, förmedlar som budskap till alla unga som engagerat sig i Fridays for Future -klimatrörelsen är i princip ”välkomna med i samhällsdebatten, här kommer ni att möta personpåhopp, osakliga kommentarer och föråldrade fördomar”.

Man får tycka vad man vill om de åtgärder som bör betonas i klimatpolitiken, men vi bär alla ett kollektivt ansvar för hurdan tonen i samhällsdebatten är. Vi som håller med Greta och hennes rörelse, vi har nu en otroligt viktigt uppgift i att stöda och ta ställning, lyfta fram, försvara och höja vår röst.

När jag var aktiv i ungdomsorganisationer som FSS och Vänsterunga, var vår devis “av unga, för unga”. Just det har skett i klimatdebatten världen över. De klimatstrejkande skolungdomarna har tagit initiativet, skapat en global rörelse och ställer nu både akuta och ambitiösa krav på makthavare världen över.

Det som vi vuxna nu bör göra är att sluta gnälla och börja bära vårt ansvar.