Menu
Blogi

Dags att blicka framåt

Kolumni Tidningen Läraren

Det börjar närma sig slutet på denna regeringsperiod. Det har verkligen varit en tid full av helt oväntade kriser, som även påverkat skolan och utbildningssektorn på ett omfattande sätt. Koronapandemin är fortfarande närvarande i våra skolor, då såväl illamåendet som stödbehovet bland många barn och unga ökat. Vi har just beviljat understöd till utbildningsanordnarna för att svara på det ökade stödbehovet. Ansökningar hade gjorts till en summa som var över dubbelt så stor i förhållande till hur mycket vi hade att betala ut. Även Rysslands anfallskrig i Ukraina syns i våra skolor, då mängden ukrainska elever som deltar i undervisningen stadigt har ökat. 

Samtidigt är jag väldigt nöjd över att regeringen tillsammans med hela undervisningsväsendet genomfört regeringsprogrammet och de projekt som vi tillsammans kommit överens om. Den förlängda läroplikten har hittills fungerat riktigt bra, och satsningarna på jämlikhetsfinansiering inom småbarnspedagogiken och den grundläggande undervisningen har varit historiskt stora. 

I takt med att året närmar sig sitt slut är det förstås även viktigt att rikta blicken mot det stundande riksdagsvalet och den nya valperioden. Det är extremt viktigt att utbildningen får en synlig roll i valdiskussionerna, och att väljarna får veta hur de olika partierna vill utveckla utbildningen samt en hurdan finansiering de förbinder sig till. Som undervisningsminister är jag mycket orolig över att vissa partier förespråkar häftiga nedskärningar i de offentliga utgifterna. Samlingspartiet har sagt att de vill skära ner fyra miljarder i de offentliga utgifterna under nästa valperiod. Så stora nedskärningar är i praktiken omöjliga att genomföra utan att skära ner i utbildningens finansiering. 

Vi har inte råd att återgå till en politik där vi skär ner i forskningen och utbildningen. Alla våra kunniga professionella som arbetar inom skolorna och småbarnspedagogiken har rätt att få arbetsro och att få lita på att finansieringen hålls på en stabil nivå. De stora utmaningar som vi står inför, till exempel vad gäller att förbättra stödet för inlärningen och förstärka specialundervisningen, kommer att kräva resurser. Resurser behövs också för att fortsätta arbetet mot segregationen och för att stärka inlärningen bland elever med annat modersmål än svenska eller finska. 

Denna valperiod har vi stärkt både den bestående och den projektbaserade finansieringen för utbildningen på alla nivåer. För att vi ska kunna stärka jämlikheten inom utbildningen måste vi se till att satsningarna på utbildningarna fortsätter. Vi har inte råd med något annat.