Menu
Blogi

Tänään meidän kaikkien tärkein tehtävä on käyttää ääntämme

Tänään on vaalipäivä. Päivä, jolloin ratkeaa Suomen suunta tuleville vuosille. Nämä eduskuntavaalit ovat tärkeät monesta syystä. Kuluneen neljän vuoden aikana monen suomalaisen asema on vaikeutunut parantuneesta työllisyydestä huolimatta.

Hallituksen tekemät leikkaukset sosiaaliturvaan näkyvät erityisesti pienituloisten työttömien, lapsiperheiden ja eläkeläisten arjessa ja ovat tiputtaneet lähes 40 000 ihmistä köyhyysrajan alapuolelle. Samaan aikaan leikkaukset koulutukseen ovat tehneet suurta haittaa suomalaiselle osaamiselle, samalla kun lastentarhanopettajien ja opettajien työtaakka on kasvanut. Lomarahaleikkaukset ja aktiivimalli vaikuttavat edelleen satojen tuhansien suomalaisten arkeen.

Me tarvitsemme nyt poliittisen suunnanmuutoksen. Tulevan neljän vuoden aikana seuraavan eduskunnan ja hallituksen elintärkeä tehtävä on tehdä tämä suunnanmuutos. Sinä voit tänään päättää Suomen uuden suunnan.


Eriarvoistumiskehitys Suomessa pitää kääntää. Se tarkoittaa pienituloisten aseman parantamista ja hyvinvointipalveluiden kuntoon laittamista. Suomen kaltaisessa maassa kenenkään ei pidä joutua pelkäämään omaa tai läheisten vanhenemista vanhustenhuollon kriisin takia.  Kenenkään ei myöskään pidä joutua odottamaan kahta kuukautta ennen kuin pääsee lääkäriin. Kyse on suomalaisen hyvinvointivaltion perustehtävistä, ja meidän pitää varmistua, että se suoriutuu niistä nykyistä paremmin.

Ensi vaalikaudella pitää panostaa työllisyyteen ja hyvinvointiin myös osaamisen ja koulutuksen kautta. Suomen kaltaisessa maassa koulutus on parasta tasa-arvo- ja työllisyyspolitiikkaa. Suomessa pitää palauttaa subjektiivinen päivähoito-oikeus, pienentää varhaiskasvatuksen ryhmäkoot, pidentää oppivelvollisuusikää sekä tehdä toinen aste kokonaan maksuttomaksi. Korkeakoulujen perusrahoitusta pitää vahvistaa samalla kun nopeutetaan nuorten siirtymistä korkea-asteelle.

Suomeen tarvitaan  hallitus, joka ottaa ilmastokriisin tosissaan. Se tarkoittaa, että ilmastopolitiikan pitää olla linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa ja että hallitus ohjaa energia-, hiilinielu- ja liikennepolitiikankin oikeaan suuntaan. Samalla pitää huolehtia siitä, että ilmastopolitiikka on alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaista.  Se mikä toimii Turussa ei välttämättä toimi Kainuussa ja siksi tarvitaan monenlaisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia kaikille tehdä ympäristöystävällisiä valintoja.

Vasemmistoliitto on näissä vaaleissa julkaissut kaikista puolueista tarkimman esityksen siitä, miten me rahoitamme meidän vaalilupaukset. Haluamme karsia ympäristölle haitallisia verotukia, ottaa käyttöön lähdeveron osinkoverotuksesta vapautetuille yhteisöille, uudistaa listaamattomien yritysten osinkoverotuksen sekä tehostaa harmaan talouden ja verovälttelyn vastaisia toimia. Koko esitys on tässä.

Vasemmistoliittoa kannattaa äänestää jos haluaa antaa äänensä puolueelle, jonka politiikassa yhdistyy niin taloudellisen tasa-arvon tavoittelu kuin kunnianhimoinen ilmastopolitiikka. Juuri tämä yhdistelmä on se, mikä erottaa meidät kilpailijoistamme. Meidän linja talous-, työmarkkina- ja sosiaalipolitiikassa on yhteneväinen ja luotettava, ja puolustamme tinkimättä julkisia palveluita, työtä tekeviä ja pienituloisia.

Lopuksi haluan muistuttaa kaikkia äänen käyttämisen tärkeydestä. Vaikka rahalla saa paljon asioita  ja paljon vaikutusvaltaa suomalaisessa yhteiskunnassa, on sentään yksi asia mitä rahalla ei voi ostaa – ja se on lisää ääniä vaaleissa.

Äänestyskopissa ei ole mitään väliä sillä kuinka paljon me tienaamme, missä me asumme, jos olemme eläkkeellä tai yritysjohtajia. Äänestyskopissa olemme kaikki samalla viivalla ja tismalleen samanarvoisia.

Tänään meidän kaikkien tärkein tehtävä on käyttää  ääntämme.

Muutoksen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Kaikille, ei harvoille.