Menu
Yleinen

Automaattikarkotus ulkomaalaisille Sveitsissä

Helsingin Sanomat uutisoi 28.11 Sveitsissä pidetyn kansanäänestyksen tuloksesta, jossa vajaat 53 % kansalaisista hyväksyivät lakiesityksen, jonka mukaan vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset karkotetaan maasta automaattisesti. Äänestysjärjestelmä Sveitsissä mahdollistaa referendumien kautta lakiehdotusten hyväksyttäminen kansalaisäänestyksen kautta, jossa äänestäjät ottavat kantaa lakiehdotukseen äänestämällä kyllä tai ei. Tällä kertaa esityksen oli tehnyt äärioikeistolainen sveitsiläinen kansanpuolue SVP.

Suoran demokratian lisäämisestä keskusteltaessa Sveitsiä nostetaan usein esille esimerkkinä maasta, jossa on jo aika pitkälle kehitettyjä kanavia ei ainoastaan kansalaisten mielipiteiden mittaamiselle vaan sen mielipiteen täytäntöön laittamiselle lain muodossa. Mutta Sveitsi on myös nostettu esimerkkinä keskustelussa kansanäänestysten ongelmallisista piirteistä. Vuonna 2006 sveitsiläiset hyväksyivät kansanäänestyksessä lainmuutoksen, jonka mukaan turvanpaikanhakijoiden on 48 tunnin sisällä esitettävä henkilöllisyyspapereita, muuten niiden hakemuksia on mahdollista hylätä. Sunnuntaina hyväksytty lakiehdotus karkotuksesta tuo muutosta nykykäytäntöön, joka Suomen tavoin on ollut että tuomioistuin voi määrätä ulkomaalaisten rikollisten karkottaminen, osana rikoksesta aiheutuvaa rangaistusta. Sveitsissä lainmuutos tarkoittaa että tietyistä rikoksista niin kuin raiskaus tai väkivaltaan syyllistämisestä, seuraa automaattisesti karkotus.

Nämä esille tuodut kansanäänestyspäätökset ovat monesta eri näkökulmasta ongelmallisia. Ennen kaikkea koska tämäntyyppiset lait eivät ole linjassa kansainvälisen ihmisoikeusnormiston kanssa. Se, että tällaisista laista ylipäätänsä on mahdollista järjestää kansanäänestyksiä, ei todista että suoran demokratian järjestelmässä olisi sinänsä jotain vikaa, vaan enemmänkin miten suora demokratia ei ole mikään universaaliratkaisu ongelmiin joihin pitää vastata poliittisilla sisällöillä. Ennen kaikkea tässä käy myös ilmi kansainvälisen lainsäädännön heikentyvä asema, kun äärioikeistolaiset puolueet ja liikkeet koko Euroopassa pääsevät valta-asemaan jossa ne pystyvät vaikuttamaan tiettyjen käsitteiden tulkitsemiseen. Tästä hyvä esimerkki on sanojen ”kansallinen turvallisuus” alati kasvava merkitys Euroopassa.

Oikeus hakea turvapaikkaa on kansainvälilisissä sopimuksissa tunnistettu oikeus joka ei voidaan kieltää vainon vaarassa olevilta ihmisiltä vaatimalla virallista henkilöllisyystodistusta. Kyseisessä tapauksessa automatiokarkotus on mahdoton yhteen sovittaa eurooppalaisen ihmisoikeussopimuksen kidutuskiellon kanssa, jota sovelletaan myös karkotustapauksissa. Sen mukaan karkottava valtio rikkoo sopimusta jos on olemassa todellinen riski että karkotettava henkilö voi joutua kidutuksen tai epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi vastaanottavassa valtiossa. Kansainvälisessä ihmisoikeusnormistossa ihmisoikeuksia turvataan juuri varmistamalla yksilöllisen tilanteen arviointi. Sitä sveitsiläisten kannattama, etnisyyden perusteella tapahtuva automatiokarkotus, ei yksinkertaisesti millään tasolla tee.

3 Comments

 • piia hirvensalo
  3.12.2010 at 15:58

  Hei!

  Olen sitä mieltä, että meidän tulisi muistaa rasismin tarkoittavan rotuun perustuvaa syrjintää tai väkivaltaa yleensä, ei vain suomalaisten harjoittamana rasismina ulkomaalaisia kohtaan. Rasismi on yleisinhimillinen ominaisuus, sitä esiintyy KAIKKIEN kansojen keskuudessa, kaikkia vastaan. Ei siis ole ”rasistisia kansoja” kuten Suomi, vaan rasistisia ihmisiä, eli me kaikki.

  En väitä, että ihan kaikki toimisimme rasistisesti, vaan sitä, että sen syntyjuuret ovat inhimillisyydessä, niin kuin väkivallankin. Meissä kaikissa itää yhtä lailla rasismin MAHDOLLISUUS. Rasistisesti voi käyttäytyä my&aouml;s huomaamattaan, pahin rasismin muoto onkin yleensä tiedostamaton rasismi.

  Paraikaa on vallalla eräänlainen ”suvaitsevaisuuden huuma.” Ihmiset ovat keskittyneet rakastamaan itseään suvaitsevaisina olioina, sivuuttaen asioiden järkiperäisen tarkastelun. Tämänkaltainen ”suvaitsevaisuus” kääntyy helposti rasismiksi! Kerron, miten:

  Kaikki maahanmuuttoon kohdistuva kriittinen ajattelu tulkitaan rasismiksi, ja ainoa virallinen ja hyväksytty tapa suhtautua maahanmuuttajiin on iloinen kiitollisuus. Tämä on mielestäni rasistista monella tapaa.

  1. Suomalaisia kohtaan. Jos toisesta kansanosasta tehdään läht&aouml;kohtaisesti ”velvoitettu” osapuoli (=meillä on VELVOLLISUUS suvaita heitä, ymmärtää heidän kulttuuriaan ja ottaa heitä rajattomasti vastaan…) Jos tällä velvoitetulla osalla ei ole OIKEUKSIA julkisessa keskustelussa, ilman pelkoa rasismisyyt&aouml;ksistä, vaan vain tämä velvoitetun rooli, on asetelma syrjivä.

  2. Maahanmuuttajia kohtaan. Jos maahanmuuttajia pidetään automaattisesti OIKEUTETTUINA, eikä niinkään VELVOITETTUINA (ensisijaisesti HEID&Aouml;N tulisi sopeutua, ei meidän) ja KYKENEM&Aouml;TTÖMIN&Aouml; kestämään kritiikkiä siinä kuin kantaväest&aouml;, tehdään tällä menetelmällä maahanmuuttajista toisarvoisia ja -taitoisia! Tämä asetelma pitää yllä käsitystä maahanmuuttajista avuttomana ja holhottavana ihmisjoukkona.

  Vasta kun voimme keskustella maahanmuuton hyvistä JA huonoista puolista rauhallisesti ja monipuolisesti, tulemme tunnustaneeksi maahanmuuttajien täysivaltaisen ihmisyyden ja kyvykkyyden. Tämä on mielestäni ensisijaisen tärkeää oikean ja terveen tasa-arvon ja ihmisten välisen kunnioituksen saavuttamiseksi. Nykyinen hyssyttely on maahanmuuttajia kohtaan alentavaa, ja tekee heistä pikemminkin s&aouml;p&aouml;jä lemmikkejä, eikä kansalaisia. Täysjärkiseltä ihmiseltä voi odottaa vastuuntuntoa, kykyä erottaa oikea ja väärä, ja kykyä my&aouml;s muutokseen.

  Jos me olemme huolissamme seksuaalivähemmist&aouml;jen oikeuksista, meidän tulisi pitää mielessämme my&aouml;s tiettyihin kulttuureihin ja uskontoihin sisältyvät riskit. Ilman hallitsematonta pelkoa ja fobiaa. Meidän on kyettävä tunnustamaan, että MONIKULTTUURISUUS merkitsee my&aouml;s omia arvojamme kohtaan vihamielisten kulttuurien kanssa toimimista. Naisten silpominen, homojen kuolemantuomiot, ja kunniamurhat eivät ole yksittäisiä poikkeuksia kivassa monikulttuurisuudessa. Ne ovat arkipäivää miljoonille ihmisille maapallolla. Me emme voi ohittaa niitä sanomalla, että ne olisivat vain marginaalinen ääri-ilmi&aouml;. Me joudumme kohtaamaan nuo ilmi&aouml;t ottaessamme vastaan ihmisiä kyseisistä kulttuureista.

  ”Monikulttuurisuus” sisältääkin täällä Suomessa rasistisen piirteen: samalla, kun juhlimme kulttuurien kirjoa, oletamme automaattisesti muualta tulleiden sisäistäneen jo valmiiksi länsimaiset arvomme, ja kunnioittavan niitä. Se on rasistista. Joidenkin uskontojen mukaan me elämme synnissä, ja meidän säänt&aouml;jämme ei tarvitse kunnioittaa. Monikulttuurisuus tulisikin ymmärtää niin, että se sisältää useita, keskenään ristiriitaisia, arvoja ja uskomuksia. Silloin se on yhtäaikaa rikkaus ja uhka. Siis molempia, ei pelkkä uhka!

  Asiat tulisi voidakin nähdä koko moninaisuudessaan, ei vain hyvinä tai huonoina. Tämä monipuolisuus puuttuu maahanmuutto- ja rasismikeskustelusta.

 • piia hirvensalo
  3.12.2010 at 16:05

  EI AUTOMAATTIKARKOITUKSILLE!

  Hups! Kommentoin äsken väärään kirjoitukseen. Tarkoitukseni ei ole tukea Sveitsin automaattikarjoituksia!

 • Topi Kallinen
  28.12.2010 at 17:27

  Piia Hirvensalolle kiitos selkeydestä!

  Ihan kateeksi käy tuo Sveitsi miten lähellä demokratia siellä on todellista paikallista demokratiaa! Eihän demokratia voikaan olla globaalia ja se olisi hyvä vasemmistossakin muistaa! Ei meidän asioita ole syytä päättää Pakistanin tai Nigerian slummeissa.

Leave a Reply