Menu
Blogi

Vappupuhe Turussa 1.5. Toivon politiikkaa Suomeen ja Eurooppaan Suomen väestön verran ilmastotyöpaikkoja

Hyvät ystävät ja toverit,

Olemme taas kokoontuneet marssimaan ja juhlistamaan työväenliikkeen ja opiskelijoiden yhteistä ja kansainvälistä juhlapäivää, vappua. Tänä vuonna me teemme niin tilanteessa, jossa vasemmisto ei ole ollut Suomessa vuosikymmeniin.

Oikeisto ja media ovat moneen otteeseen julistaneet vasemmistopuolueet auringonlaskun puolueiksi ja yhdenvertaisuus- sekä oikeudenmukaisuus-aatteemme menneisyyteen kuuluviksi.

Hyvät ystävät,

tänä vuonna me olemme osoittaneet nämä näkemykset täysin vääriksi. Kevään eduskuntavaalien jälkeen Suomen sosialidemokraattinen puolue on maan suurin puolue ja vasemmistoliitto kasvatti eduskuntavaaleissa kansanedustajien määrää neljällä, täten saavuttaen ensimmäisen vaalivoiton eduskuntavaaleissa yli kahteen vuosikymmeneen.

Hyvät ystävät,

Huhut vasemmiston kuolemasta ovat toisin sanoen vahvasti liioiteltuja ja niihin voi suhtautua lähinnä oikeistovaikuttajien kalajuttuina. Me olemme täällä, me kasvamme ja me olemme toivon ja tulevaisuuden liike!

Eduskuntavaaleissa kannatustaan kasvattivat eniten ne puolueet, jotka selväsanaisesti puolustavat osaamista ja sivistystä, suomalaisten hyvinvointipalveluiden vahvistamista sekä eriarvoisuuden vähentämistä ja tasa-arvoa.

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton vaalivoitot sekä porvarihallituksen pääministeripuolueen keskustan historiallisen raju vaalitappio osoittavat, että suomalaiset haluavat muutosta suomalaiseen yhteiskuntaan. Vaalitulos oli kannanotto inhimillisesti vastuullisemman ja oikeudenmukaisemman Suomen puolesta.

Vaalituloksen pitää näkyä niin tulevan hallituksen kokoonpanossa kuin hallitusohjelmassa. Tulevissa hallitusneuvotteluissa pitää aloittaa työ muutoshalun ja vaalituloksen muuttamiseksi konkreettisiksi ihmisten asemaa parantaviksi päätöksiksi.

Antti Rinne – sinun vastuullasi on nyt lunastaa suomalaisille annettu tärkeä lupaus tasa-arvon ja hyvinvoinnin vahvistamisesta. Oikeisto on vuosi toisensa jälkeen tarjonnut meille ikäviä päätöksiä, kiperiä leikkauksia ja heikennyksiä toisensa jälkeen. Nyt on aika rakentaa. Nyt on aika tehdä toivon politiikkaa.

Me tarvitsemme päätöksiä, joilla me vahvistamme vanhustenhuollon resursseja ja turvaamme oikeuden inhimilliseen vanhuteen kaikille, ei harvoille. Suomen pitää olla hyvinvointivaltio, jossa vanhenemista ei joudu pelkäämään. Suomi ei saa olla maa, jossa ministerin pitää erikseen sopia yrityspomojen kanssa aliravitsemuksen lopettamisesta tai jossa kotihoidon työntekijät joutuvat lukitsemaan muistisairaat ihmiset koteihinsa.

Tänä toivon keväänä on myös vihdoin aika lopettaa kokoomuksen työttömiä kyykyttävä linja. Suomen kaltaisessa maassa tärkeintä ja tehokkainta työllisyyspolitiikkaa on toteuttaa sivistyksen ja koulutuksen kunnianpalautus. Suomalaisten osaamistasoa pitää nostaa vahvistamalla koulutuksellista tasa-arvoa. Samalla kaikenikäisille suomalaisille pitää antaa  mahdollisuus kouluttautua uudelleen ja oppia uutta, jokaisessa elämänvaiheessaan.

Me vaadimme, että epäinhimillinen ja epäonnistunut aktiivimalli puretaan kokonaan. Se ei kuitenkaan riitä, että heikennyksiä perutaan, vaan me haluamme kehittää suomalaisia työmarkkinoita eteenpäin. Työmarkkinoiden murros, työsuhteiden sirpaloituminen ja osaamisvaatimusten kasvu tarkoittavat, että yhteiskunnan pitää suhtautua uudella tavalla osaamiseen ja työntekoon. Ihmisille pitää turvata mahdollisuudet omaehtoiseen opiskeluun paljon nykyistä laajemmin samalla kun koulutustarjontaa avataan kaikilla koulutusasteilla. Avoimien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rinnalle tarvitsemme avoimia ammattioppilaitoksia sekä kaikille suomalaisille suunnattua opinto-ohjausta.

Hyvät ystävät,

Työmarkkinoiden murros tuo myös mukanaan uusia ratkottavia kysymyksiä ammattiyhdistysliikkeelle. Työväenliikkeen aatemaailman keskiössä on aina ollut solidaarisuus. Sille on myös hyvin hyvin vahva tilaus aikana, jolloin ihmisten joukkovoimaa pyritään hajottamaan siirtämällä työ pois työsuhteesta.

Alustatalous tarjoaa mainioita mahdollisuuksia uusille palveluille ja työn tuottavuuden kasvattamiselle. Alustataloudesta ei kuitenkaan saa kehittyä tapa agressiivisesti kiertää työmarkkinalainsäädäntöä. Ruokalähetit ovat Suomessa pitkään kampanjoineet toimeksiantajien yksipuolista sanelupolitiikkaa vastaaan. Heidän tilanteensa osoittaa, miten käy kun yritys kiertää työlainsäädäntöä freelancersopimuksilla. Me emme voi hyväksyä sitä, että alustayritys työsuhdetta vastaavissa olosuhteissa ei vastaa vakuutuksista, taukotiloista, sosiaaliturva- tai eläkemaksuista, puhumattakaan siitä, että se voisi yksipuolisesti alentaa ansiotasoa ja työvälinekorvauksia. Alustatalouden työntekijöillä on oikeuksia siinä missä muillakin. Suomi tarvitsee uudistuksia työlainsäädäntöön ja alustatalouden yritysten on kannettava vastuuta työntekijöistään.

Viime hallituksen sote-farssin ja vanhustenhuollon rajun kriisin jälkimainingeissa olemme myös alustatalouden suhteen uusien haasteiden edessä. Törmäsin vastikään muun muassa lastenhoitajia, au-paireja, koiranulkoiluttajia sekä kodinhoitajia välittävään alustayritykseen, care.comiin, jota on kutsuttu hoivabisneksen Überiksi. Siellä tarjotaan työvoimaa vanhustenhoivaan alkaen 5 euroa tunti.

Hyvät ystävät, me emme voi hyväksyä tällaista palkkojen polkemista. Hoiva-alan palkat ovat jo nyt aivan liian pienet.

Meidän pitää myös taistella paljon nykyistä kovemmin ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä ja työehtojen polkemista vastaan. Työehtojen polkemisesta ja harmaasta taloudesta kärsivät kaikki paitsi epärehelliset hyväksikäyttäjät. Ei ole oikein, että vientiteollisuuden suuret työllistäjät palkkaavat alihankintasopimusten kautta ulkomaalaisia työntekijöitä, joille maksetaan matalampaa palkkaa kuin suomalaisille. Ei ole oikein, että jotkut firmat teettävät rakennustöitä jopa puolentoista euron tuntipalkoilla, eikä ole oikein, että ihmisiä hyväksikäytetään lähes orjamaisissa olosuhteissa Suomessa sijaitsevissa ravintoloissa.

Maahanmuuton ja siirtolaisuuden lisääntyessä on tehtävä nykyistä kovempaa työtä työehtojen polkemista vastaan. Seuraavan hallituksen pitää kriminalisoida alipalkkaus ja lisätä työsuojeluviranomaisten resursseja huomattavasti samalla kun ay-liikkeelle annetaan  joukkokanneoikeus. Nämä uudistukset tarvitaan työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi, vaikka Elinkeinoelämän keskusliitto kuinka olisi eri mieltä.

Hyvät ystävät,

Tänä keväänä kohdistamme katseemme paitsi hallitusneuvotteluihin myös Eurooppaan. Noin kuukauden päästä käydään murroksessa olevalla mantereella eurovaalit. Poliittiset jännitteet näkyvät niin EU:n jäsenmaiden sisällä kuin niiden välillä ja äärioikeistolaiset liikkeet ovat voimistuneet. Ihmisten epävarmuuden ja turhautumisen taustalla on monia syitä. Kutistuva keskiluokka protestoi kasvavia elinkustannuksia vastaan ja pelkää asemansa heikentymistä ja lastensa tulevaisuuden puolesta. Monien teollisuuspaikkakuntina maailmanmaineeseen nousseiden alueiden näkymät ovat heikot ja palvelut karkaavat yhä kauemmas. Nuoret kantavat huolta paitsi oman, myös maapallon tulevaisuuden puolesta.

Euroopassa tarvitaan nyt toivon politiikkaa.

Äärioikeisto valehtelee kirkkain silmin, että ihmisten epävarmuuden tunne ja työttömyys ratkaistaan luomalla kuvaa muista ihmisistä vihollisina ja vähät välittämällä ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaavasta ilmastonmuutoksesta.

Työväenliike on koko olemassaolonsa aikana taistellut fasismia ja äärioikeistoa vastaan, puolustamalla kaikkien ihmisten yhtäläistä ja jakamatonta ihmisarvoa ja samalla esittänyt ratkaisuja ihmisten toimeentulon ja työllisyyden parantamiseksi. Niin teemme nytkin.

Hyvät ystävät,

Euroopan pitää ratkaista kaksi tulevaisuuden tärkeintä kysymystä samanaikaisesti: eriarvoisuus ja ilmastonmuutos. Siihen tarvitaan Green New Deal, ilmastohyvinvoinnin ohjelma, jolla luodaan uutta työtä vähentämällä päästöjä.

Uusiutuva energia ja kiertotalous ovat työllistävämpiä kuin fossiilikapitalismi. Maailman työjärjestön ILOn mukaan kuudensadan miljoonan dollarin investoinnit uusiutuvaan energiaan ennen vuotta 2030 voisivat tuottaa maailmanlaajuisesti jopa 20 miljoonaa uutta työpaikkaa.

Eurooppa tarvitsee uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen luotavia työpaikkoja. Vasemmistoliiton tavoitteena on, että Euroopassa on vähintään Suomen väestön verran ympäristö- ja ilmastoystävällisiä työpaikkoja tulevan eurovaalikauden loppuun mennessä.

Jotta ihmisten hyvinvointia voidaan parantaa, Euroopalla ei ole varaa hävitä taistelua veronkiertoa vastaan. EU:n jäsenmaat menettävät useita satoja miljardeja verotuloja aggressiivisen verosuunnittelun ja verovälttelyn seurauksena. Tämä raha on suoraan pois terveyspalveluista, vanhustenhuollosta, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta.

Kansainvälinen aggressiivinen verosuunnittelu, verovälttely ja “veroparatiisit” ovat hyvinvoinnin pahin vihollinen. Kirjailija Kari Hotakainen on kiteyttänyt asian sanomalla, että suomalainen sairaala on todellinen veroparatiisi. Se on veroparatiisi siksi, että ihminen siellä voi luottaa saavansa julkisin verovaroin kustannettua maailman huippuluokkaa olevaa hoitoa silloin, kun hän sitä tarvitsee. Voiko parempaa vastinetta veroeuroille olla? Vastaavasti ne kaupungit ja saaret, joihin verokarkurit piilottavat meidän yhteisiin palveluihin tarkoitettuja varastettuja rahoja, ovat verohelvettejä. Niissä yhteisiin palveluihin tarkoitetut varat hyödyttävät vain harvoja rahojaan piilottaneita, ei kaikkia.

Lopuksi, hyvät ystävät ja toverit,

Kevät ei tarkoita vain työväenliikkeen ja opiskelijoiden juhlaa, vaan myös uuden alkua. Tehdään tästä keväästä uuden ilmastohyvinvoinnin, tasa-arvon ja oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan aika. Tehdään tästä kevät, joka muistetaan siitä, että  politiikan suunta Suomessa muuttui.