Menu
Blogi

Vanhempainvapaajärjestelmää uudistamalla kohti palkkatasa-arvoa

kuva rahasta

Mielipidekirjoitus julkaistu Salon Seudun Sanomissa 26.3.2015

Suomen ensimmäinen samapalkkaisuusohjelma päättyy tämän kuun lopussa. Vuonna 2006 käynnistyneen ohjelman aikana naisten ja miesten välinen palkkaero on kaventunut noin 20 prosentista noin 17 prosenttiin. “Naisen euro” on siten nykyään noin 83 sentin luokkaa. Työmarkkinajärjestöt pääsivät tässä kuussa myös sopuun uudesta samapalkkaisuusohjelmasta. Uusi tavoite on kaventaa ero 12 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Työtä siis riittää.

 

Mistä palkkaero sitten johtuu? Yksi osatekijä on Suomen sukupuolittuneet työmarkkinat ja naisvaltaisten alojen matala palkkataso. Matalapalkka-aloille kohdistetut palkankorotukset ovat siksi myös tasa-arvoa edistävää politiikkaa. Tämän lisäksi on kuitenkin eroja myös tilanteissa, joissa naiset ja miehet ovat samalla alalla töissä, samanlaisella koulutuksella. Miehet etenevät urallaan naisia nopeammin, ja pääsevät siksi nopeammin paremmin palkattuihin tehtäviin ja tulospalkkioiden piiriin. Syy tälle on se, että naiset käyttävät ylivoimaisesti suurimman osan vanhempainvapaista. Naisten työura on miesten työuraa pirstaloituneempi, ja jotkut työnantajat voi nähdä naisten palkkaamisessa riskin, koska nainen saattaa miestä todennäköisemmin jäädä kotiin vanhempainvapaalle. Vanhempainvapaista koituu myös työnantajalle välillisiä kustannuksia.

 

Vanhempainvapaajärjestelmän uudistaminen on siksi keskeinen tapa vaikuttaa sukupuolten väliseen tasa-arvoon työmarkkinoilla sekä palkkaerojen pienentämiseen. Vuonna 2013 isille maksettujen vanhempainrahapäivien osuus kaikista korvatuista päivistä oli vain 8,8 prosenttia. Ratkaisu ongelmaan olisi vanhempainvapaan uudistaminen 6+6+6-mallin mukaisesti. Nimitys tulee siitä, että vanhempainvapaata kiintiöidään kummallekin vanhemmalle kuusi kuukautta, minkä lisäksi on yksi kuuden kuukauden jakso, jonka voi käyttää kumpi vain vanhemmista tai jakaa vanhempien kesken. Yksinhuoltajat saavat itse käyttää koko 18 kuukauden jakso. Vanhempainvapaa pitenisi 6+6+6-mallin avulla 18 kuukauden pituiseksi eli kunnes lapsi on noin 1,5-vuotias.

 

Uudistus pidentäisi tuloihin sidottua vanhempainvapaata ja tukisi vanhempien tasaisempaa vastuunjakoa lastenhoidossa. Siksi se myös tasaisi vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia tasaisemmin työnantajien välillä. Se antaisi isille paremmat mahdollisuudet halutessaan jäädä tuloihin sidotulle päivärahalle hoitamaan lasta, ja vahvistaisi naisten asemaa työmarkkinoilla. Se olisi erinomaisen hyvä keino seuraavalle hallitukselle tukea työmarkkinajärjestöjen työtä palkkatasa-arvon edistämiseksi.