Menu
Blogi

Turun toimeentulotukikäytännöt kaipaavat parantamista

Mielipidekirjoitus Turun Sanomissa 22.6.

Viimesijaiseksi etuudeksi luodusta toimeentulotuesta on työelämän pirstaloitumisen ja perusturvaetuuksien liian alhaisen tason seurauksena muodostunut keskeinen etuus hyvin monelle suomalaiselle. Vuonna 2013 toimeentulotukea sai 247 000 suomalaista kotitaloutta.

Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyy kunnilta Kelan vastuulle. Harkinnanvarainen, eli täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, jää jatkossakin kuntien hoidettavaksi.

Muutos ei vaikuta tuen myöntämisperusteisiin tai tasoon, mutta helpottaa toivon mukaan edes hieman niiden asemaa, jotka joutuvat suomalaisen sosiaaliturvan byrokratian kanssa kamppailemaan. Samalla se myös lisää eri puolilla Suomea asuvien yhdenvertaisuutta. Toimeentulotuen myöntämiseen liittyvissä käytännöissä on kuntien välisiä eroja, jotka asettavat sosiaaliturvan varassa elävät eriarvoiseen asemaan asuinpaikasta riippuen.

Kunnan myöntämänä perustoimeentulotuen osana huomioidaan kohtuullisiksi katsottavat asumismenot. Turussa on määritelty kohtuullisiksi asumismenoiksi 460 euroa kuukaudessa per yksin elävä. Tämä on varsin alhainen taso verrattuna muihin suuriin suomalaisiin kaupunkeihin. Tampereella vastaava summa on 550 euroa yhdeltä henkilöltä, Helsingissä 675 euroa, Jyväskylässä 550 euroa ja Vantaalla sekä Espoossa 675 euroa.

Vuonna 2013 julkaistussa kuusikkokaupunkien toimeentulotukimenoja vertailevassa raportista käy ilmi, että Turun kaupungin toimeentulotukimenoissa on tapahtunut vain pientä muutosta vuosina 2007–2013, vaikka kustannustason nousu on ollut selvempi trendi muissa kaupungeissa. Raportissa todetaan, että Turun kaupungin “muista kaupungeista poikkeavaa kustannuskehitystä selittää jonkin verran se, että siellä toimeentulotuessa hyväksyttäviä enimmäisvuokria ei ole korotettu moneen vuoteen”.

Toimeentulotuen sähköinen hakeminen ja sähköinen asiointi on jo mahdollista hyvin monessa isossa suomalaisessa kunnassa, muun muassa Vantaalla, Espoossa, Tampereella, Porissa, Joensuussa, Kuopiossa, Lahdessa, Keravalla, Helsingissä ja Oulussa. Turku on ainoa isoista kaupungeista, jossa sähköinen toimeentulotuen hakeminen ei edelleenkään ole mahdollista, vaan asiakkailta edellytetään asioimista paikan päällä kirjallisen hakemuksen ja liitteiden kera.

Tämän lisäksi Turku on Tampereen ohella ainoa iso kaupunki, jossa sosiaalinen luototus ei vieläkään ole käytössä. Sosiaalisen luototuksen kautta on mahdollista tarjota kohtuuhintaista lainaa vähävaraisille yllättäville tai muille elämäntilanteeseen liittyville perusteluille menoille.

Tampereen kaupunki valmistelee sosiaalisen luototuksen käynnistämistä vuodesta 2016. Sosiaalisen luototuksen kokeileminen on kirjattu Turun kaupungin strategiaan, mutta kaupungin johto ei ole vieläkään liikahtanut mitenkään asian edistämiseksi.

Korottamalla hyväksyttävien enimmäisvuokrien tasoa perustoimeentulotuessa, mahdollistamalla sähköinen asiointi toimeentulotuen haulle sekä ottamalla käyttöön sosiaalinen luototus, Turun kaupunki parantaisi palvelutasoaan vastaamaan sitä, mitä se muissa isoissa kaupungeissa jo on.

Kunnianhimoa pitäisi olla muuhunkin.