Menu
Blogi

Pakkotyö ei työllistä

Mikä on paras tapa vähentää työttömyyttä? Looginen vastaus olisi työpaikkojen määrän kasvattaminen. Siksi on merkille pantavaa, kuinka moni rakenneuudistuksista tähtää työvoiman tarjonnan lisäämiseen. Lisätään työnhakijoiden määrää pakottamalla työvoiman ulkopuolisia ihmisiä sen piiriin. Kotihoidontuen leikkaus, opintotuen lyhentäminen ja vaatimukset eläkeiän alarajan nostosta tähtäävät kaikki tähän, mutta eivät synnytä yhtään uutta työpaikkaa.

Toinen ehdotus on sosiaaliturvan vastikkeellisuuden lisääminen. Nykyinen työttömyysturva on jo vastikkeellista, kun työttömien odotetaan osallistuvan aktivoiviin toimenpiteisiin ja osoittamaan halukkuuttaan työn hakemiseen. Työstä kieltäytymisestä, työstä ja työvoimakoulutuksesta eroamisesta tai kieltäytymisestä rangaistaan jo nyt etuuden menettämisellä.

Hallituksen linjauksissa lukee, että työikäisille kehitetään osallistavaa sosiaaliturvaa. Hallitukselle annettavan selvityksen ehdotus on työttömien pistäminen pakkotöihin. Sosiaaliturvalla elävän toimeentuloa leikattaisiin 20-30 prosenttia, jos tämä työstä kieltäytyy.

Tämä on vasta ensimmäinen selvitys. Onneksi, sillä ehdotus on älytön. Sosiaaliturvan varassa elävälle 20-30 prosentin leikkaus on iso.

Suomessa on pakkotyö kielletty. Riippumatta siitä, elääkö sosiaaliturvan vai pääomatulojen varassa, tulee kaikilla olla mahdollisuus kieltäytyä työstä.

Suurin ongelma ehdotuksessa on, että se haittaisi monen työnhakijan työllistymistä. Omaa alaa vastaavan työpaikan löytäminen ei välttämättä onnistu heti, mutta niin työn hakemiseen kuin itsensä jatkokouluttamiseen kannattaa käyttää aikaa, aikaa, jota tällaisessa tempputyöllistämispakkotyömallissa ei ole. Suurin ironia ehdotuksessa taitaakin olla se, että nimenomaan yksilön valinnanvapauden puolesta puhuva kokoomus ajaa pakkotyötä suomalaisille.

Kolumni julkaistu Lehtimedian julkaisuissa 21.9.2013

No Comments

    Leave a Reply