Menu
Blogi

Pikaopas vaalipäivään!

Eli, mistä näissä vaaleissa on kyse?

 

Kolme suurta linjavalintaa

 

Ensimmäinen koskee valtiontaloutta. Kokoomus, SDP, Keskusta ja Perussuomalaiset ajavat mittavia leikkauksia julkisiin menoihin. Tämä siitä huolimatta, että julkismenojen leikkaukset eivät ole alentaneet velkasuhdetta Suomessa tai muualla Euroopassa, jossa talouskuripolitiikkaa on harjoitettu. Sen sijaan talouskuripolitiikka kasvattaa edelleen työttömyyttä sekä heikentää entuudestaan julkisia hyvinvointipalveluita ja sosiaaliturvaa. Vasemmisto haluaa parantaa valtiontalouden tilaa ja velkakestävyyttä lisäämällä julkisinvestointeja ja sitä kautta työpaikkojen määrää. Pienituloisilta leikkaamisen sijaan haluamme parantaa ihmisten toimeentuloa, koska se parantaa kotimaista ostovoimaa ja sitä kautta Suomessa toimivien yrittäjien tilannetta.

 

Toinen suuri linjavalinta koskee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kokoomuksen ja RKP:n johtohenkilöt liputtavat avoimesti Nato-jäsenyyden puolesta. Vasemmisto haluaa säilyttää Suomen sotilaallisesti liittoutumattomana. Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna Nato-jäsenyys Suomen kohdalla lisäisi kansainvälisiä jännitteitä ja pahentaisi Suomen ja Venäjän suhteita, tilanteessa, jossa jännitteitä pitäisi pyrkiä vähentämään. Pitkällä aikavälillä jäsenyys sitoisi Suomea sotilasliiton harjoittamaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja heikentäisi Suomen mahdollisuuksia toimia itsenäisenä rauhanrakentajana ja sovittelijana kansainvälisillä areenoilla.

 

Kolmas suuri linjavalinta koskee ympäristöpolitiikkaa. Oikeisto ei näe ongelmallisena lisätä Suomen riippuvaisuutta venäläisestä ydinvoimasta ja haluaa purkaa ympäristönsuojeluun liittyviä normeja. Vasemmisto sen sijaan haluaa olla mukana tekemässä Suomeen energiaremonttia. Se tarkoittaa, että fossiilisten energiamuotojen kuten kivihiilen ja turpeen käytöstä luovutaan siirtymäajalla, energiankulutusta vähennetään ja uusiutuvien käyttöä lisätään. Tätä ei ole mahdollista toteuttaa ilman sitovia päästövähennystavoitteita sekä siirtymää ohjaavaa lainsäädäntöä ja verotuspolitiikkaa.

 

 

Mitä sellaista vasemmisto tekee, jota muut puolueet eivät?

 

Vasemmisto erottautuu muista puolueista ainakin kolmella keskeisellä tapaa. Ensinnäkin vasemmisto on ainoa eduskuntapuolue, joka selvästi on kyseenalaistanut menoleikkausten tarpeellisuuden ja toimivuuden. Vasemmistoliitto nosti jo kevään 2014 eurovaaleissa selvästi esille harjoitetun talouskuripolitiikan epäkohtia: järkyttävien inhimillisten seurausten lisäksi leikkaukset ovat olleet toimimattomia velkasuhteen alentamiseksi. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ratkaistaan myös pitkälti se, säilyvätkö julkiset hyvinvointipalvelut ja missä laajuudessa.

Vasemmisto on myös ainoa eduskuntapuolue, joka elvytyksen lisäksi vaatii selkeitä muutoksia tulonjakoon. Puolueen veromalli pohjautuu esitykseen siitä, että kaikkia tuloja verotetaan samaisen progressiivisen asteikon mukaan. Tämä tarkoittaa, että pienituloisten eläkeläisten ja sosiaaliturvan varassa elävien verotus kevenisi nykyisestä, kun taas pääomatulojen osalta palattaisiin progressiiviseen verotukseen. Suurten osinkotulojen saajien kohdalla verotus siten kiristyisi.

 

Kolmanneksi vasemmisto on ainoa puolue, joka yhdistää vaatimukset elvytyksestä ja oikeudenmukaisemmasta tulonjaosta kunnianhimoiseen ympäristöpolitiikkaan. Tämä tarkoittaa, että vasemmisto on sitoutunut tekemään Suomesta hiilineutraalin yhteiskunnan niin energiapolitiikan suunnanmuutoksen kuin ympäristölle kestävämmän infrastruktuuripolitiikan (liikkuminen ja asuminen) kautta. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on myös kehityspolitiikkaa ja keino edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta globaalisti.

 

 

Miksi Li on hyvä ehdokas?

 

Minua kannattaa äänestää, jos haluaa äänestä ehdokkaan, joka on todella sitoutunut ajamaan näitä yllä listattuja vasemmiston tavoitteita. Olen tottunut olemaan paineen alla poliittisissa tilanteissa, ja tiedän etten murru. Olen tottunut tekemään töitä vuorokauden ympäri, ja olen ennen kaikkea halukas omaksumaan ja oppimaan uutta tietoa koko ajan. Mikään ei ole niin haitallista päätöksenteolle kuin päättäjät, jotka luulevat jo tietävänsä kaikesta kaiken.

 

Miksi pitäisi ylipäätään äänestää?


Koska me kaikki pystymme listaamaan vähintään kolme yhteiskunnallista epäkohtaa, jotka pitäisi muuttaa. Niin kauan kuin epäkohtia löytyy, miksi emme pyrkisi muutokseen? Talouskurin Euroopassa, jossa leikkauspolitiikalla on kurjistettu kansalaisia ja turvattu pankkien asemaa, jossa valtiot edelleen jäävät miljardeista veroeuroista paitsi suurituloisten ja yritysten veronkierron takia, ja jossa rasismi arkipäiväistyy ja salkonkikelpoistuu, emme voi jättää kokoushuoneita, neuvotteluita ja parlamentteja oikeistolaisten haltuun. Juuri meidän, jotka eniten toivomme suunnanmuutosta nykyiseen politiikkaan, ja kaikkien niiden ihmisten, jotka arjessaan sellaisesta sunnanmuutoksesta hyötyisivät, meidän on otettava politiikka ja valta takaisin. Äänestäminen on yksi askel tämän saavuttamiseksi, ja erittäin tärkeä sellainen.