Menu
Yleinen

Pieni iso uutinen

Kansan uutisissa oli 20.6. pieni iso uutinen. Se käsitteli tutkimusta, jonka johtopäätös oli tiiviisti kiteytettynä, että yksityistäminen voi olla tehotonta. Tämä kuulostaa ehkä vasemmistolaisten mielestä melko selvältä hommalta, mutta se asettaa kyseenalaiseksi oikeiston lempiväitteen julkistalouden hoidosta: julkisen puolen tehottomuuden palveluntuottajana.

Oikealla laidalla puhutaan mielellään paljon tehokkuudesta. Käytännössä tehokkuutta mitataan kuitenkin ainoastaan rahassa. Esimerkiksi työntekijän tehokkuus mitataan työpäivän aikana suoritetuissa työtehtävissä ja kunnissa tehokkuutta tarkastellaan palveluiden hintalappuina.

Åbo Akademin tutkimus osoitti, että julkinen omistus voi olla tehokkaampaa kuin yksityinen edellyttäen, että sillä on laajempia tavoitteita kuin taloudellisen hyödyn maksimointi. Tutkijat toteavat, että kunnat ovat huonoja hankkimaan ostopalveluita, ja että ulkoistamiset ja yksityistämiset käytännössä ovat usein johtaneet palveluiden tason heikentymiseen.

Tottakai heikkotasoisempi yksityinen palvelu on halvempi kuin parempi julkinen, mutta silloin ei olekaan enää kyse samasta asiasta.

Viime vuoden loppupuolella Julkisten hyvinvointialojen liitto, JHL julkaisi liiton luottamushenkilöille teettämän kyselyn tulokset, joiden mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä on runsaasti suunnitelmia palvelutuotannon uudelleenjärjestämisestä. Säästöihin tai yhtiöittämispakkoon vedoten suunnitellaan ostopalveluiden käyttöönottoa tai yhtiöittämistä muun muassa siivouksen, ruokahuollon, kiinteistönhoidon, vesi- ja energialaitosten, palkka- ja taloushallinnon, työterveydenhuollon, terveysasemien, laboratorioiden, röntgenin, kirurgian, välinehuollon, apteekin, ATK–palveluiden, satamien, vuokra-asuntojen, kiinteistöjen, sihteeripalveluiden, kuljetuspalveluiden ja opetuspalveluiden osalta.

Samaan aikaan kansainväliset terveysyhtiöt ovat tehneet kyseenalaisen tulon Suomeen. Mehiläinen teki Suomessa lähes 40 miljoonaa euroa voittoa, mutta maksoi Suomeen veroa vain 360 000 euroa. Tämän vuoden alussa Silminnäkijä-ohjelmassa kerrottiin, että jopa lastensuojelusta on tullut kukoistava kasvubisnes Suomessa. Kansainväliset yritykset ostavat pienempiä toimijoita ulos markkinoilta ja tekevät voittoja – huostaanotolla.

JHL:n selvitys paljasti myös paljon yllättävämmän seikan kuin sen, että monien kuntapäättäjien mielestä on hienoa luoda yksityisille yrityksille markkinoita kuntalaisten perustarpeista. Jopa viidennes pääluottamushenkilöistä ilmoitti, että kunnissa aiotaan palauttaa palveluita omaksi työksi. Syynä ovat säästöt ja laatu. Kun omalle työlle alettiin laskea hinta se huomattiin halvemmaksi kuin ostopalvelut ja että ostettu palvelu ei vastannut sovittua.

Sellainen johtopäätös kuulostaa paitsi järkevältä, myös pieneltä isolta poliittiselta voitolta.

No Comments

    Leave a Reply