Menu
Blogi

Mitä perustuslakivaliokunnan lausunto tarkoittaa soten tulevaisuudelle?

Tänään saatiin vihdoin selvyyttä perustuslakivaliokunnan kannoista ja näkemyksistä hallituksen valinnanvapausjärjestelmästä. Tässä ensimmäisiä johtopäätöksiä tiedotustilaisuuden perusteella.

 

  1. Hallituksen lehmänkauppa purkautuu ja mallin tulevaisuus siirtyy seuraavan hallituksen käsiin

 

Perustuslakivaliokunta pitää valinnanvapauslain siirtymäkauden olennaista pidentämistä valtiosääntöoikeudelliselta kannalta välttämättömänä. Valiokunnan puheenjohtajan mukaan olennainen pidentäminen voi tarkoittaa jopa useita vuosia.

 

Uudistuksen toteuttamista on lisäksi vaiheistettava palvelu- ja alueperusteisesti.

 

Tämä tarkoittaa, että tulee maakuntahallinto ensin ja valinnanvapaus vasta sitten. Nähtäväksi jää, voiko kokoomus nielaista tämän. Se tarkoittaa myös, että uudistuksen toimeenpano siirtyy lähes kokonaan seuraavan hallituksen vastuulle. Sipilä joutuu nyt itse kärsimään valinnastaan jättää oppositio sote-valmistelun ulkopuolelle. Mikäli seuraavassa hallituksessa on puolueita, jotka eivät tätä laajaa markkinaehtoistamista kannata, on niillä entistä paremmat mahdollisuudet rajoittaa sitä. Nähtäväksi jää, voiko kokoomus nielaista tämänkin.

 

  1. Maakuntien rahoituslakia on muutettava

 

Maakuntien aivan liian tiukaksi säädettyä rahoituslakia on muutettava.

 

Perustuslakivaliokunnan mukaan rahoituslain pitää asianmukaisesti ja täsmällisin säännöksin turvata riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus ja maakunnan edellytykset perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen myös poikkeustilanteissa. Valtiovarainvaliokunta on jo aikaisemmin kommentoinut, että suunniteltu rahoituskehys ei välttämättä riitä palveluiden tuottamiseen. Nähtäväksi jää, voiko kokoomus hyväksyä tästäkin lempilapsestaan luopumisen.

 

  1. Sote-kokonaisuudesta on notifioitava EU-komissiota

 

Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että kokonaisuus sisältää merkittäviä riskejä EU-oikeudessa kielletystä valtiontuesta. Valiokunta painottaa, että sellainen tilanne, että maakunnat jälkikäteen joutuisivat yhtiöittämään koko julkisen palvelutuotannon, ei voi eikä saa syntyä. Siksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan on nyt tarkkaan selvitettävä, jos notifikaatiota tarvitaan ja tarvittaessa muuttaa koko esitystä niin, että tämä oikeudellinen epävarmuus poistuu.

 

Tämä osoittaa selvästi, että esitykseen sisältyy merkittäviä oikeudellisia riskejä, ja olisi hallituksen vastuulla selvittää näitä osana lainvalmistelua. Notifikaatiomenettelyä on käytettävä.

 

  1. Perus- ja ihmisoikeudet unohtuivat kapitaatiokorvauksesta

 

Perustuslakivaliokunta kiinnittää myös huomioita siihen, että sääntely uudesta henkilörekisteristä ja siihen kerättävistä tiedoista kapitaatiokorvauksen laskemiseksi on puutteellista. Valiokunnan mukaan henkilötietojen suojaa koskeva valinnanvapauslain sääntely on olennaiselta osin puutteellista perustuslain kannalta.

 

  1. Aikataulu meni uusiksi niin eduskuntakäsittelyn kuin uudistuksen osalta

 

Tämän päivän lausunto tarkoittaa, että niin eduskunnan käsittelyaikataulu kuin koko uudistuksen aikataulu meni uusiksi. Siksi tämä päivä ja lausunto oli valinnanvapausjärjestelmän lopun alku.

 

  1. Palveluiden markkinaehtoistamisesta on luovuttava ja sote rakennettava julkisen palvelutuotannon varaan

 

Silloin suurin osa täälläkin luetelluista ongelmista poistuisi.