Menu
Vaaliteemat

Mitä haluan Turussa tehdä ensi kaudella

Laadukas päivähoito kaikille

 

Hallituksen eriarvoistavat koulutusleikkaukset tulee torjua kuntatasolla. Minulle on äärimmäisen tärkeää, että Turussa myös jatkossa toteutuu kaikkien lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus hallituksen heikennyksistä huolimatta.

Turussa ei myöskään pidä kasvattaa päivähoidon ryhmäkokoja. Ryhmäkokojen kasvattaminen heikentää varhaiskasvatuksen laatua ja lisää henkilökunnan kuormitusta ja stressiä.

Turkuun tarvitaan myös enemmän kunnallisia päivähoitopaikkoja. Turussa otettiin
vuonna 2010 käyttöön palveluseteli varhaiskasvatuksessa ensimmäisenä Suomessa. Pienempiä yhdistyspohjaisia päivähoitopaikkoja on ollut jo aikaisemmin, ja ne ovat tarjonneet esimerkiksi ruotsinkielistä palvelua tai tiettyä pedagogiikkaa noudattavaa varhaiskasvatusta. Uusi piirre on kuitenkin isojen yritysten voimakas tuleminen varhaiskasvatuksen kentälle ja kehitys, jossa kunnallisten päivähoitopaikkojen osuus jatkuvasti on laskenut. Kunnallisten päivähoitopaikkojen riittävyydestä on huolehdittava samalla, kun kehitetään varhaiskasvatuksen laatua.

 

Turusta Suomen johtava taide- ja kulttuurikaupunki

 

Turku on monella tapaa kulttuurikaupunki. Turussa on Taideakatemian kautta korkeatasoista kulttuurialan koulutusta, paljon aktiivisia yhdistyksiä ja ammattitaiteilijoita niin kuvataiteen, nukketeatterin, musiikin kuin kirjallisuuden saralla. H2Ö:n, Ilmiön ja Turku Modernin kaltaiset tapahtumat houkuttelevat vierailijoita kaupunkiin ja pääkirjasto tunnetaan koko maassa hyvänä esimerkkinä siitä, miten kirjastojen tulisi nykypäivänä toimia. Tästä huolimatta Turun kaupunki voi tehdä enemmän hyvän toiminnan ja maineen vahvistamiseksi ja tukemiseksi.

Prosenttiperiaate on yksi hyvä tapa sekä tukea paikallisten ammattitaiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia että tuoda taidetta vahvemmin osaksi kuntalaisten arkea. Toisin sanoen julkisista rakenneushankkeista prosentti budjetista tulee varata julkisten taideteosten hankintaan.

Olen esittänyt myös prosenttiperiaatteen laajentamista taidekaavaksi Joensuussa ja Helsingissä toteutettujen mallien mukaisesti. Näissä hankkeissa taidehankinnat on myös sisällytetty tonttien luovutusehtoihin ja tätä kautta on ollut mahdollista laajentaa prosenttiperiaatetta koskemaan myös yksityisiä rakennuttajia ja niiden projekteja. Toimintamallia voisi kokeilla Turussa uusien kaupunginosien suunnittelussa.

Taide ja kulttuuri tarvitsevat myös tiloja. Turussa on edelleen tarve lisätä kohtuuhintaisten esitystilojen määrää sekä huolehtia taiteilijoiden työtilojen riittävyydestä, jotta Linnakiinteistön myynnin kaltainen tilanne ei enää kaupungissa toistu. Kunnallisen kulttuuri- ja taidepolitiikan lähtökohdaksi tulisi ottaa kulttuuri julkisena palveluna ja jokaiselle kuntalaisena kuuluvana perusoikeutena, lapsuudesta vanhuuteen.

Päiväkotien ja peruskoulujen kulttuuripolkujen kautta jokainen lapsi voidaan tutustuttaa kunnan kulttuuritarjontaan. Turussa filharmoninen orkesteri on järjestänyt jalkautumisviikkoja, jolloin muusikot eri kokoonpanoissa yllättävät esiintymällä eri puolilla kaupunkia, keskellä kuntalaisten arkea. Oulussa kaupunginteatteri järjestää Seniorisoppa-tapahtumia ikääntyneille. 10 eurolla seniorit pääsevät sekä teatteriin päivänäytökseen että saavat keittolounaan.

Turussa pitäisi lisätä vapaan kentän avustusten tasoa sekä kohdentaa enemmän tukea kulttuuritapahtumien tuotantoon. Turku jää näiden avustusten osalta Helsingin ja Tampereen varjoon. Isot kulttuuritapahtumat ovat tärkeitä niin taidekentän elinvoimaisuuden kuin kaupungin vetovoimaisuuden näkökulmasta.

 

Eriarvoisuuden vähentäminen koulutuksessa

 

Koulushoppailu on ilmiö, joka on valitettavasti tuttua myös Turussa. Käytännössä tällä  viitataan kehitykseen, jossa koulu valikoidaan ja yhä harvempi oppilas aloittaa koulun omassa lähikoulussaan.

Turussa kehitys kytkeytyy koulutuksen ja kaupunginosien eriytymiseen. Turussa on poikkeuksellisen paljon painotettuja erikoisluokkia, kuten musiikkiin tai kieliin erikoistuneita luokkia. Vaikka nämä ovat monien perheiden suosiossa, myötävaikuttavat ne helposti koulutuksen eriytymiseen. Yksi tapa tehdä tietoisia ratkaisuja tämän kehityssuunnan torjumiseksi on luopua pääsykokeista painotetuille luokille. Toinen keino on vahvistaa lähikouluperiaatetta kunnan koulutuspoliittisena lähtökohtana.

Turussa tulisi myös ottaa käyttöön malli, jolla ohjataan enemmän resursseja haastavammilla alueilla sijaitseville kouluille. Tällaisia positiivisen erityiskohtelun malleja on käytössä monissa isoissa kaupungeissa, mutta Turussa tätä ei tehdä kunnan oman rahoituksen osalta. Lisäksi kaavoitus- ja asuntopolitiikassa sekä muiden palveluiden suunnittelun suhteen on tehtävä ratkaisuja kaupunginosien eriytymisen estämiseksi. Hyvillä kirjasto-, liikunta-  ja nuorisopalveluilla voidaan lisätä eri kaupunginosien viihtyisyyttä. Rakentamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tasaisesti ja riittävästi eri puolille kaupunkia pidetään huolta siitä, etteivät kaupunginosat eriydy tulotason mukaan.

 

Vahvistaa julkisia sote-palveluita Turussa

 

Suomalaiset ovat tutkimusten mukaan pääosin tyytyväisiä siihen, miten terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut pelaavat. Ongelmia on kuitenkin paljon ja ne näkyvät terveyserojen suuruudessa. Suomessa on Pohjoismaiden korkeimmat asiakasmaksut sosiaali- ja terveydenhuollossa. Korkeat maksut nostavat erityisesti pienituloisille kynnystä hakeutua hoitoon.
Turussa sosiaali- ja terveyslautakunta kokoomuksen, keskustan ja SDP:n äänillä hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismaksuluokan käyttöön ottamisen myös Turussa. Päätös iskee suoraan pienituloisiin turkulaisiin. Vasemmistoliiton tavoitteena on asiakasmaksujen rahoitusosuuden laskeminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Turussa tulee seurata Helsingin esimerkkiä ja luopua terveyskeskusmaksusta kokonaan.

Toinen ongelma on liian pitkät jonot terveyskeskuksiin. Turussakin voi joutua odottamaan  monta viikkoa pääsyä lääkärin vastaanotolle. Palveluiden parantamiseksi tulisi ohjata enemmän resursseja terveyskeskuksiin sekä kehittää niitä vahvistamalla myös sosiaalipalveluiden saatavuutta.
Hallituksen suunnittelema sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei ratkaise kumpaakaan näistä ongelmista vaan tulee toteutuessaan olemaan ennennäkemättömän suuri yksityistämisprojekti.

Vasemmistoliitto tekee valtakunnan tasolla töitä sen eteen, että sote toteutetaan julkisia palveluita vahvistavalla tavalla. Sote-uudistukseen mentäessä on keskeistä, että valtuutetut kehittävät julkisia palveluita mahdollisimman vahvoiksi ja toimiviksi. Sitä haluan olla tekemässä Turussa.