Menu
Vaaliteemat

Lisää ihmisoikeuksia

Euroopan unioni on rakennettu talouden ehdoilla. Vaikka jäsenmaiden kansalaisten vapaa liikkuvuus ja koulutusvaihto ehdottomasti kuuluvat EU:n saavutuksiin, kansalais- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa on edelleen paljon parantamisen varaa. EU:n yhtenäinen turvapaikkapolitiikka ja siirtolaisuuden väkivaltainen hallinta ovat johtaneet ihmishenkien menetyksiin, ihmisoikeusloukkauksiin ja oikeudettoman työvoimareservin syntyyn.

Euroopan rajavalvontaviranomaisen Frontexin tulee siirtolaisten vainoamisen sijaan keskittyä esimerkiksi huumeiden ja aseiden viennin estämiseen sekä kauppatullien noudattamisen valvontaan. Euroopan oleskelulupakäytännöt tulee tehdä helpommiksi ja ihmisten arkea vastaaviksi. Dublin-asetuksesta, joka velvoittaa turvapaikanhakijan ensimmäisen saapumismaan käsittelemään turvapaikkahakemuksen, on luovuttava viipymättä. Yhdellä Schengen-maahan saadulla oleskeluluvalla tulee voida tehdä töitä, opiskella ja oleskella kaikissa Schengen-maissa. Laillisia maahanmuuton kanavia on lisättävä ja viisumi- sekä työlupakriteerejä kevennettävä.

Viime vuosien kehityksen suunta, jossa viranomaiset ovat käyttäneet yhä järempiä keinoja mielenosoitusten estämiseksi, on muutettava. EU:n ajamaa leikkauspolitiikkaa vastustaneita mielenosoituksia on tukahdutettu ja ihmisten vapaa liikkuvuutta turvaavaa Schengen-sopimusta on toistuvasti rajoitettu kansainvälisten mielenosoitusten yhteydessä. EU:n jäsenmaiden on selkeästi sitouduttava kunnioittamaan ihmisten perustavanlaatuisia kansalaisoikeuksia.

EU-lainsäädäntö ei tarjoa yhdenvertaisuuden parantamiseen vielä riittävää tukea. EU:n tulee olla vahva edelläkävijä ihmisoikeuskysymyksissä, mukaan lukien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeudet. EU:n tulisi hyväksyä niin sanottu hlbti-tiekartta eli laatia suuntaviivat lähivuosien politiikalle lesbojen, homojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten hyvinvoinnin ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi.

Asekauppa, nopean toiminnan valmiusjoukot ja tiivis yhteistyö Naton kanssa asettavat kyseenalaiseksi onko Euroopan unioni rauhanprojekti. Jos Euroopan unioni haluaa todella turvata ihmisoikeudet, on se noudattava niitä myös omissa suhteissaan kolmansien maiden kanssa ja vaadittava niiden noudattamista yhteistyökumppaneiltaan. Yhdysvallat, jossa kuolemantuomio on edelleen käytössä, rikkoo systemaattisesti kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia eikä ole minkään kansainvälisen tuomioistuimen toimivallan piirissä, ja Israel on yhden maailmanhistorian pisimmän miehityksen ylläpitäjä.

Vaadin

  1. Frontexin roolin muuttamista, paperittomien siirtolaisten laillistamista ja Dublin-asetuksesta luopumista.
  2. Viisumi- ja oleskelulupakriteereiden keventämistä.
  3. Paperittomille siirtolaisille on kaikissa jäsenmaissa turvattava maksuton pääsy julkisen terveydenhuollon piiriin ja heidän lapsilleen on taattava oikeus koulunkäyntiin.
  4. Euroopan unionin on rajoitettava kauppaa niiden maiden kanssa, joissa kuolemanrangaistus on yhä käytössä ja painostettava näin maita luopumaan ihmisoikeuksia loukkaavasta rangaistuksesta.
  5. EU:n on lopetettava kaikki kaupankäynti Marokon ja Israelin kaltaisten miehittäjävaltioiden kanssa niin kauan, kuin miehitys ja ihmisoikeuksien polkeminen jatkuvat.
  6. Unionin on varmistettava, että jäsenvaltiot tosiasiallisesti noudattavat EU:n eettisiä sääntöjä asekaupasta