Menu
Yleinen

Lain turvattava yhdenvertaisuus

Mielipidekirjoitus Turun Sanomissa 5.9.2010

Biologi Jouni Issakainen (TS 22.8.) väittää, ettei termille avioliitto pidä antaa sukupuolineutraalia sisältöä, ja perustelee kantaansa biologisin perustein. Miksi liiton osapuolten sukusolujen erilaisuudelle tai samanlaisuudelle pitäisi antaa alleviivaavaa nimitystä?

Sukupuolineutraalin avioliittolain päämääränä on eri suhdemuotojen yhdenvertainen kohtelu. On tärkeää, että että erilaisia virallistettuja suhteita ei lain tasolla erotella toisistaan.

Issakainen katsoo, että lain termien on heijastettava sellaisenaan todellisuutta, jolloin myös laissa olisi tehtävä ero erilaisten parisuhteen muotojen välille. Lain kieli on kuitenkin tyypillisesti abstraktia ja termit yleisluontoisia, eivätkä aina sellaisenaan arkikäytössä.

Hyvä esimerkki on vaikkapa termi ajoneuvo, joka ajoneuvolain mukaan tarkoittaa ”maalla kulkemaan tarkoitettua laitetta, joka ei kulje kiskoilla”. Juridisena terminä ajoneuvo on erittäin käyttökelpoinen. Silti harva arkipuheessa ilmoittaa lähtevänsä ajoneuvolla kauppaan.

Sukupuolineutraali avioliittolaki on tällä hetkellä voimassa Pohjoismaissa Norjassa, Islannissa ja Ruotsissa. Lain päämääränä on asettaa eri parisuhteen muodot samalle viivalle kohtelemalla niitä laissa samanarvoisina.

Termiin avioliitto sisältyy vahva kulttuuris-moraalinen ja joillekin myös uskonnollinen lataus oikeasta ja tavoitellummasta suhteesta.

Nykylainsäädännön mukaan mahdollisuus avioliittoon on pysytetty ”vastakkaisten sukupuolten” välille, ja luotu rekisteröity parisuhde vastaamaan tarvetta kehittää avioliittoon rinnastuvaa sääntelyä.

Nykyinen avioliittolaki säätelee lähes yksinomaan puolisoiden välisiä taloudellisia suhteita. Lain varsinainen sisältö ei nykyiselläänkään perustu siihen, minkälaiset sukusolut liiton osapuolilla on. Näin ollen sukupuolineutraali avioliittolaki ei olisi radikaali uudistus, vaan selkeyttäisi lainsäädäntöä ja asettaisi kansalaiset samalle viivalle.

Nykyinen avioliittolaki voidaan muuttaa sukupuolineutraaliksi. On myös mahdollista hylätä avioliitto lakiterminä, ja ottaa käyttöön esimerkiksi ”rekisteröity parisuhde”, jolla voitaisiin tarkoittaa kaikkia nykyisen avioliittolain antaman mallin tapaan vahvistettuja suhteita.

Avioliittolaista on jo pitkälti aiemmin karsittu puolisoiden välistä suhdetta säätelevät uskonnollis-moraaliset elementit, joten termistön uudistaminen voitaisiin nähdä luontevana jatkona aiemmille muutoksille.

Li Andersson, VTK kansainvälinen oikeus

No Comments

    Leave a Reply