Menu
Blogi

Kokoomuksen vaihtoehtoisia faktoja

Sanni Grahn-Laasonen hämmensi tänään Aamu-TV:ssä kansalaisia väittämällä ensin, että vasemmisto ei halua kansalaisille valinnan mahdollisuuksia ja toiseksi, että vasemmisto Ruotsissa kannattaa valinnanvapausjärjestelmää. Kokoomuslaisten väitteitä valinnanvapaudesta on jo jouduttu korjaamaan Ruotsista asti, mutta ilmeisesti kokoomusministerit eivät ehdi seuraamaan uutisia.

Vasemmisto ei vastusta ihmisten valinnan mahdollisuuksien lisäämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tälläkin hetkellä terveydenhuoltolainsäädäntö antaa kansalaisille mahdollisuuden valita terveysasemansa koko maan alueelta. Myös terveydenhuollon ammattihenkilön saa valita, ”toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa”.

Käytännössä ihmisten valinnan mahdollisuuksia rajaa resurssien puute. Esimerkiksi vanhuspalveluiden osalta on todella tärkeää, että on eri vaihtoehtoja tarjolla esimerkiksi kotihoidossa ja palveluasumisessa. Potilaiden valinnan mahdollisuuksia on mahdollista lisätä täydentämällä olemassa olevia säädöksiä. Se on mahdollista myös järjestelmässä, jossa julkinen sektori olisi jatkossakin palveluiden päätuottaja. Hallituksen ajamassa mallissa näitä oikeuksia ei laajenneta tai muuteta. Ainoa asia joka muuttuu on se, että yksityiset konsernit otetaan mukaan tuottajiksi, ja että entistä suurempi osuus verovaroista jatkossa kanavoituu näiden firmojen voittoihin.

Ruotsissa vasemmistopuolue vastusti siirtymistä nykyiseen markkinaehtoiseen malliin, jota kokoomus nyt ajaa Suomeen. Mallista on äärimmäisen vaikeaa luopua kun se on kerran otettu käyttöön. Silti Ruotsin vasemmistopuolueen pääteema on jo useiden vuosien aikana ollut verovaroin hyvinvointipalveluita tuottavien yritysten voittojen suitsiminen. Sille on Ruotsissa vankka tuki kansalaisten keskuudessa. Kahdeksan kymmenestä ruotsalaisesta kannattaa yritysten voittojen rajoittamista. Jopa porvaripuolueiden äänestäjien enemmistö kannattaa sitä!

Ruotsalaiset kokevat toisin sanoen isoksi epäkohdaksi sen, että nämä firmat voivat tehdä voittoja verovaroilla, eli rahoilla jotka on tarkoitettu kaikkien yhteisiin hyvinvointipalveluihin eikä yritysten lobbaukseen, voittoihin tai markkinointiin.

Suomessa meillä on vielä valinta. Voimme valita, otammeko kokoomuksen mallin myötä hypyn tuntemattomaan, vai kehitämmekö sosiaali- ja terveydenhuoltoa jatkossakin siitä lähtökohdasta, että julkinen sektori on päävastuussa palveluista, jonka lisäksi niin kolmannelta kuin yksityiseltä sektorilta voidaan hankkia täydentäviä palveluita.