Menu
Blogi

Kokoomuksen vaihtoehdosta

5500 uutta köyhää ikäihmistä.

4500 uutta köyhää lasta. 

7500 uutta työtätekevää köyhää.

Yhteensä yli 33 000 uutta suomalaista kohtaisi kokoomuksen arvovalintojen takia köyhyysriskiin. Tällaisia seurauksia kokoomuksen julkaisemalla vaihtoehtobudjetilla olisi. Tätä on se politiikka, jota kokoomus toteuttaisi, jos se saisi yksin päättää. Ja tätä on se politiikka, jota puolue tulee toteuttamaan, jos se voittaa seuraavat vaalit.

Keskellä koko maailmaa riivaavaa energiakriisiä, jolloin inflaatio laukkaa korkeammalla kuin vuosikymmeniin, todella monella moni suomalainen kantaa huolta siitä, miten saada rahat riittämään ruoka- ja sähkölaskuihin talven aikana. Tässä nimenomaisessa tilanteessa kokoomus haluaa leikata kaikkein köyhimmiltä. Lapsiperheiltä, työttömiltä, eläkeläisiltä, pienipalkkaisilta, yksinasuvilta ja opiskelijoilta.

Äskettäin uutisoitiin, että jopa 85% pienituloisten suomalaisperheiden lapsista kokee, että perheillä on vaikeuksia selvitä menoista. Sähkökriisi nostaa asumisen hintaa, ja perheellisten lisäksi myös monet yksinasuvat kamppailevat ruuan ja asumisen kallistumisen kanssa. Joulukin on kohta ovella.

Tässä tilanteessa kokoomuslaiset haluavat leikata työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea, toimeentulotukea, yleistä asumistukea, lopettaa ansiosidonnaisen päivärahan eläkekertymän, puolittaa ansiosidonnaisen keston, heikentää ansiosidonnaisen työssäoloaehtoa, leikata ansiosidonnaisen tasoa pitkään työttömänä olleilta ja lisätä työttömyysturvan omavastuupäiviä. Tämän lisäksi puolue ajaa julkishallintoon 3000 henkilötyövuotta vastaavaa leikkausta, sekä Yleisradion rahoituksen leikkaamista tavalla, joka johtaisi laajoihin irtisanomisiin. 

Kaikilla näillä esityksillä kokoomus saisi kuitenkin kasaan vain 1,3 miljardia menoleikkauksia. 

Puolue on kertonut ajavansa yhteensä 4 miljardin säästöjä yhden vaalikauden aikana. Se on yhtä paljon kuin Sipilän hallitus leikkasi. Kokoomus siis ajaa 4 miljardin leikkauksia, mutta suostuu paljastamaan niitä vain 1,3 miljardin edestä. 

Miksi näin? Siksi, koska jopa kokoomus tietää, etteivät suomalaiset halua leikkauksia koulutukseen tai sosiaali- ja terveydenhuoltoon, mutta ilman niitä on mahdotonta päästä niin suuriin leikkaussummiin kuin mitä puolue ajaa. 

Kokoomus väittää, että nämä massiiviset leikkaukset jo valmiiksi vaikeassa asemassa olevien ihmisten elämiin johtuvat vallitsevista olosuhteista. Tämä ei pidä paikkansa. Kokoomus on ajanut näitä leikkauksia vuodesta toiseen, riippumatta muuttuvista tilanteista.

Kokoomuksen esittämät leikkaukset eivät ole välttämättömyys. Me vasemmistossa tulemme osoittamaan, että valtiontalouden tasapainottaminen on mahdollista keinoilla, jotka eivät lisää köyhyyttä ja kurjuutta. 

Politiikka on arvovalintoja. Pidetään yhdessä ääntä oikeudenmukaisuuden puolesta. Vasemmistoliiton äänestäminen kevään vaaleissa on paras keino estää kokoomuksen leikkauspolitiikan toteutuminen.