Menu
Blogi

Kaupunginhallitus 9.2: Satava-Kakskerta, säästöjä ja toisen asteen koulutuksen yhtiöittäminen

Kaupunginhallituksen kokouksessa 9.2. ei ollut merkittäviä päätösasioita, mutta hyvin merkittävistä asioista keskustelua.

Kokous alkoi selostuksella Satava-Kakskerran osayleiskaavasta, joka on tällä hetkellä valmistelussa. Edellinen osayleiskaava todettiin oikeudessa laittomaksi, koska sen väestötavoitteet olivat liian isossa ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Kiista koskee sitä, kuinka paljon väestönkasvua halutaan sallia näille saarille, joista suurin osa edelleen on luonnontilassa. Tällä hetkellä Satava-Kakskerassa asuu vakituisesti noin 1400 ihmistä, ja alkuperäinen oikeudessa kumoutunut osayleiskaava olisi mahdollistanut väestönkasvua jopa 10 000 hengen edestä. Tämä oli selkeästi liikaa.

Kaupunginhallituksen käsittelyyn on kohta tulossa kaavan tavoitteiden määritteleminen, jonka yksi merkittävä päätös tulee olemaan juuri tämän väestömäärän määritteleminen. Virkamiehet puhuivat tässä vaiheessa 3600 hengen väestönkasvusta vuoteen 2050 mennessä. Tämä on edelleen selkeästi enemmän kuin mitä esimerkiksi Turun seudun rakennemallissa vuodelle 2035, jossa väestönkasvua on saarille osoitettu vain 500 henkeä. Tämä kasvu on taas virkamiesten näkemyksen mukaan liian pientä sille, että saarten infrastruktuuriin kannattaisi kaupungin toimesta panostaa.

Yksi merkittävä kysymys Satava-Kakskerran osalta tulee myös olemaan vesihuollon järjestäminen. Tällä hetkellä vesiosuuskunta hoitaa jäteveden, mutta hyvän talousveden saanti edellyttää lisäpanostuksia. Oma poliittinen kysymyksensä on se, että tulisiko koko vesihuolto tulisi siirtää kaupungin vastuulle, sen sijaan että asukkailta edellytetään liittymistä vesiosuuskuntaan. Asia oli vasta esittelyssä kaupunginhallituksessa. Vasemmistoliitto tulee vielä keskustelemaan tästä aiheesta oman kannan määrittelemiseksi.

Toinen iso keskusteluasia koski kaupungin uusinta säästökierrosta. Tällä valtuustokaudella on jo toteutettu kaksi leikkausohjelmaa, nimellä uudistusohjelma yksi ja uudistusohjelma kaksi. Näiden säästöjen lisäksi kaikille kaupungin toimialoilla on tehty analyysi toiminnasta, ja nyt esitettiin kolmatta kertaa toimialojen esityksiä menojen vähentämiseksi ja tulojen lisäämiseksi.

Paljon ankeutta on taas jaossa. Vapaa-aikatoimialan osalta esitettiin niin nuorisotalojen, lähikirjastojen, Vanhan Suurtorin toiminna, liikkumispaikkojen kuin liikunta-avustustenkin supistamista. Konsernijohto esitti työterveyshuollon yhtiöittämistä, erinäisten palveluiden ulkoistamista, matkailupalveluiden vähentämistä ja it-toimintojen keskittämistä.

Kiinteistötoimi-ala aikoo arvioida kaupungin omistamat ulkoilu- ja vapaa-aika-alueet sekä niiden käyttöasteita. Näiden lisäksi oli hyvin paljon esityksiä toiminnan tehostamisesta, palveluiden digitalisoimisesta ja toiminnan uudelleen organisoimisesta. Ottaen huomioon Turussa toteutetut jatkuvat organisaatiouudistukset, jäin lähinnä miettimään milloin työntekijöillä aidosti on aikaa ja rauhaa keskittyä oman työnsä kehittämiseen?

Sivistystoimiala taas esitti koko toiseen asteen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja työväenopiston yhtiöittämistä. Taustalla on hallituksen päätökset toisen asteen koulutuksen resurssien leikkauksista, jotka tulevat johtamaan toimipisteiden lakkauttamisiin eri puolilla Suomea. Yhtiöittämistä nämä leikkaukset eivät kuitenkaan edellytetä, ja yhtiöittämisen myötä kunnallisten päätöksentekijöiden vaikutusvalta vähenisi merkittävästi. Se saattaa myös avata ovia koulutuksen yksityistämiselle.

En ole kuullut, että missään muualla Suomessa olisi toteutettu näin laaja toiseen asteen yhtiöittäminen. Vasemmistoliitto ei tule tällaista ratkaisua kannattamaan. Oppilaitosten yksityistämisen sijaan Turun kannattaisi lähteä hakemaan seudullista koulutuksenjärjestämislupaa niin ammatillisen koulutuksen kuin lukiokoulutuksen osalta, sekä käynnistää neuvottelut naapurikuntien kanssa siitä, miten vastuu koulutuksesta tulevaisuudessa kannattaa seudullisesti jakaa.

Sivistystoimi esitti myös, että opetusryhmiä tullaan kasvattamaan, mikäli budjetti pidetään niin tiukkana kuin mitä viime vuonna päätettiin. Vasemmistoliitto esitti talousarvion käsittelyn yhteydessä määrärahojen lisäämistä opetusryhmien kasvattamisen välttämiseksi.

Sekä säästötoimenpiteiden että koulutuksen yhtiöittämisen osalta tullaan tekemään päätöksiä vasta myöhemmin, joten kaupunginhallitus merkitsi tässä vaiheessa vain toimenpideanalyysit tiedoksi ja lähetti ne eteenpäin lauta- ja johtokunnille lausuntoja varten. Turussa tullaan taas pian käymään keskustelua siitä, miten ja mistä pitää säästää.

1 Comment

 • mere andersson
  19.2.2015 at 09:12

  Säästöistä

  Olen kaupungin sairaalassa töissä ja nähnyt näiden säästöjen vaikutukset ruohonjuuri tasolla. Käsitykseni on että nämä säästöt juuri ovat nostaneet terveydenhuollon käyttökustannuksia. 90 luvun alussa oltiin sellaisessa tilanteessa että terveydenhuolto oli ennalta ehkäisevää ja tämä oli halvinta ja inhimillisintä terveydenhuoltoa. Nyt säästöillä ollaan saatu aikaisiksi kroonisesti sairaita ihmisiä ja se vasta on kallista, kestämätöntä ja epäinhimillistä. Lisäksi sillä on viety monen nuoren tulevaisuus kuoppaan josta on vaikea nousta.

  Toivoisinkin että näistä säästöjen seurauksista puhuttaisiin enemmän että mikä niiden todellinen vaikutus on ollut. Näin voitaisiin tehdä kestävämpiä päätöksiä. Mielessäni kummittelee että näillä säästöillä pyritään alasajamaan hyvinvointi valtion yhtä osaa eli ilmaista terveydenhultoa ja vähitellen siirtämään yksityiseensektoriin jossa rahastusmahdollisuudet ihmisen terveydellä on nähtävästi rajoittamattomat.

  Ja vielä yksi asia mikä sapettaa erityisesti. Teen töitä vanhusten kanssa ja minusta nämä vanhukset jotka ovat rakentaneet tämän hyvinvointiyhteiskunnan meille eivät anseitse sitä että heiltä taas rahastetaan ennen ilamisista palveluista joita heille tarjotaan karsituin versioin esim. kotihoito joka on aivan kestämätön yksinäiselle kansaneläkkeellä toimeentulevalle vanhukselle. Näillä yksinäisillä vanhuksilla ei myöskään ole omaista joka hakisi tukiviidakosta heille avustuksia, joka melkoisen raskas operaatio omaisillekkin saati sitten vanhukselle. Aikamoisen kiitoksen esitämme näille vanhuksille näillä palveluilla. Terveydenhuollon ammattilaiset tekevät parhaansa mutta tyhjästä on paha tarjota mitään.

  Sinulle Li toivon sankan joukon tukijoita poliittiseksi tueksi.

  terv. mere andersson

Leave a Reply