Menu
Blogi

Kansainvälinen yhteisö ei voi katsoa vierestä, kun tilanne Palestiinassa pahenee

Donald Trumpin tullessa valituksi Yhdysvaltojen presidentiksi, hän lupaili muun muassa ratkaisevansa Israelin ja Palestiinan tilanteen. Kyse on modernin historian pisimpään jatkuneesta miehityksestä ja Israelin kansainvälistä oikeutta systemaattisesti rikkovasta politiikasta, joka on luonut jatkuvan väkivaltaisuuksien ja ihmisoikeusloukkauksien arjen alueelle. Laittomissa siirtokunnissa asuu jo yli puoli miljoonaa siirtokuntalaista, mikä on jo vuosia sitten asettanut kyseenalaiseksi kahden valtion ratkaisumallin toteuttamiskelpoisuuden ja realistisuuden. Viime keskiviikkona Trump vahvisti tunnustavansa virallisesti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi, ja Trump aikoo myös siirtää tulevien vuosien aikana Yhdysvaltojen suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin.

Päätöksellään Yhdysvallat antaa vahvan poliittisen signaalin siitä, että se hyväksyy Israelin toimet ja pyrkimykset suhteessa miehitettyihin alueisiin. Vaarana on, että tunnustus ymmärretään Israelissa oikeutuksena jatkaa palestiinalaisten pakkosiirtoja, kotien tuhoamista ja siirtokuntien laajentamista, niin Länsirannalla kuin Itä-Jerusalemissakin. Lisäksi tunnustus on jo johtanut väkivaltaisuuksien lisääntymiseen alueella. Palestiinalaisalueiden ja Libanonin lisäksi levottomuuksia on ollut ainakin Indonesiassa, Egyptissä ja Marokossa. Trumpin toiminta on vastuutonta ja lisää epävakautta koko Lähi-idässä. Trumpin päätöksellä saattaa olla arvaamattomia ja pitkäaikaisia vaikutuksia.

Arabiliiton maat ovat tuominneet Trumpin päätöksen ja vaativat sen perumista. He myös vaativat muita maita tunnustamaan Palestiinan valtion, jonka pääkaupunki on Itä-Jerusalem. Arabiliiton pääsihteeri Ahmed Aboul-Gheit on lisäksi kyseenalaistanut Yhdysvaltojen roolin rauhanvälittäjänä Lähi-Idässä ja koko maailmassa.

Trumpin tunnustus on myös vastoin kansainvälisen yhteisön kantaa, jonka mukaan Jerusalemin status tulee määritellä neuvotteluissa osana kahden valtion ratkaisua. Trumpin päätös onkin saanut kansainväliseltä yhteisöltä runsaasti arvostelua. Myös YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui viime perjantaina hätäkokoukseen keskustelemaan Trumpin päätöksestä. Hätäkokouksessa kaikki muut 14 jäsenmaata vastustivat Yhdysvaltain päätöstä tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi.

Tähän asti EU ja sen osana Suomi, on virallisena kantanaan ilmaissut vastustuksensa Israelin laittomalle siirtokuntarakentamiselle ja tuominnut omaisuuden tuhoamisen ja pakkosiirtojen rikkovan kansainvälistä lakia, sekä ilmaissut tukensa kahden valtion ratkaisulle. Jerusalemin osalta EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini sanoi Trumpin ilmoituksen jälkeen, että ”uskomme, että ainoa realistinen ratkaisu Israelin ja Palestiinan konfliktiin on kaksi valtiota, joiden molempien pääkaupunki on Jerusalem.”

Mogherini ja EU:n ulkoministerit tapasivat Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun Brysselissä eilen maanantaina keskustellakseen muun muassa Jerusalemin asemasta. Olen yhdessä kolmen muun Vasemmistoliiton kansanedustajan kanssa lähettänyt ulkoministeri Soinille asiasta kirjeen viime perjantaina. Kirjeessä vetosimme Soiniin, jotta hän käyttäisi Netanjahun tapaamisen hyväkseen ilmaistakseen syvän huolensa Palestiinan tilannetta kohtaan sekä painottamaan Israelin kiihtyvän siirtokuntalaajenemisen ja pakkosiirtojen negatiivisia seurauksia Suomen ja Israelin suhteille.

Suomen ulkoministeri Soinin ja muiden EU:n ulkoministerien tulee tuoda esiin jatkuvasti huonompaan suuntaan kehittyvä miehitetyn palestiinalaisalueen humanitaarinen tilanne ja ihmisoikeustilanne, ja vaatia miehityksen lopettamista sekä kansainvälisen oikeuden noudattamista. Israel on kiihdyttänyt laittomien siirtokuntien laajentamista ja palestiinalaisten painostamista pakkosiirroilla ja tuhoamalla jopa kokonaisia kyliä. Suomen pitäisi toimia EU:ssa EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen jäädyttämiseksi.

Kansainvälinen yhteisö on liian pitkään tyytynyt toistamaan virallisia kantojaan kahden valtion ratkaisusta, samaan aikaan kun tilanne alueella on koko ajan tekemässä tästä ratkaisusta yhä vaikeamman toteuttaa. Laittomien siirtokuntien laajentamista on jatkettu, Gazan humanitäärinen kriisi on jatkunut, kuten myös päivittäiset väkivaltaisuudet ja ihmisoikeusloukkaukset. Trumpin ilmoitus uhkaa nyt kiihdyttää tätä kehitystä entisestään. Mikäli kansainvälinen yhteisö on tosissaan rauhan tavoittelemisessa ja ihmisoikeusloukkausten tuomitsemisessa, on täysin oleellista, että Trumpin ilmoitukseen ollaan valmiita vastamaan painottamalla, että näin ei enää voi jatkua.

Vasemmistoliitto vaatii Suomen ja Israelin välisen asekaupan lopettamista. Israelin ei voi antaa Trumpin tuella jatkaa siirtokuntien laajentamista ja palestiinalaisten painostamista. Siirtokuntatuotteiden tuonti tulee kieltää.

Israelin siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja ne muodostavat esteen rauhan saavuttamiselle. Rauhan edellytyksenä on miehityksen ja siirtokuntien lakkauttaminen sekä apartheidin lopettaminen ja kaikkien alueen asukkaiden tasavertaiset ihmisoikeudet. Suomen tulee tunnustaa Palestiinan valtio. Palestiinalaisilla on oikeus itsemäärämisoikeuteen.