Menu
Blogi

Puhe Kajaanissa

Puhe Vasemmistonuorten Talvivaaratapahtumassa Kajaanissa 30.7

Hyvät ystävät ja toverit,

on ilo olla täällä Kajaanissa ja Kainuussa, minun ja kymmenien vasemmistonuorten lisäksi täällä on 25 nuorta vasemmistolaista Ruotsista, Kreikasta, Italiasta, Saksasta, Islannista ja Tanskasta.

 Olemme Vasemmistonuorissa kutsuneet tovereita ympäri Eurooppaa Suomeen puhumaan vasemmistolaisesta ympäristö- ja ilmastopolitiikasta. Olemme puhuneet siitä, minkälaisia muutoksia ilmastonmuutokseen vastaaminen edellyttää infrastruktuurissa ja harjoitetussa elinkeinopolitiikassa. Olemme miettineet myös, miten tehdä ympäristöä ja ilmastoa huomioon ottavaa politiikkaa joka samalla edistää työllisyyttä ja tasavertaisuutta.

Joku ehkä ihmettelee, että miksi ihmeessä puhumme nimenomaan ympäristö- ja ilmastopolitiikasta aikana, jolloin niin vasemmisto kuin muutkin poliittiset liikkeet Euroopassa keskittyvät ennen kaikkea eurokriisiin, talouteen ja työmarkkinoihin.

Syitä on useampia.

Ensinnäkin koko nykyinen talous- ja tuotantojärjestelmä perustuu fossiilisiin polttoaineisiin sekä luonnonvarojen riistoon. Yhä enemmän niistä resursseista, joiden käyttöä meidän pitäisi kyetä kontrolloimaan ja vähentämään erittäin nopeasti, on monikansallisten yhtiöiden omistuksessa. Kun vasemmisto vaatii nykyisen talousjärjestelmän muuttamista oikeudenmukaiseksi, sekä sitä, ettei tavallisia kansalaisia saa laittaa sijoittajien ja pankkiirien riskinoton ja uhkapelin maksumiehiksi, koskee tämä muutostarve yhtä lailla sitä tapaa, millä yritykset tällä hetkellä käyttävät enemmän luonnonvaroja kuin mihin meillä on varaa. Se tarkoittaa, että ympäristölainsäädännön vanha periaate siitä, että saastuttaja maksaa, toteutuu niin ympäristön kuin talouskriisien osalta.

 Toiseksi, vasemmisto kaikkialla Euroopassa haluaa vihdoin päästä yli ja eroon siitä käsityksestä, että työllisyyden ja ympäristön välillä olisi ylitsepääsemätön ristiriita. Tukemalla teollisuuden laitteiston uusimista ja myös siirtymistä kohti energiatehokkaampaa tuotantotapaa ja ympäristöystävällisempää tuotantoa ja kulutusta, on mahdollista turvata olemassa olevat kuten myös luoda uusia työpaikkoja. Leirin aikana olemme huomanneet, kuinka niin Suomessa kuin muualla Euroopassa on samanlainen tarve parantaa erityisesti nuorten työehtoja ja ajaa korkeampaa palkkaa matalapalkka-aloille, mutta myös tukea työllisyyttä ja elvyttää taloutta. On selvää, ettei Kreikan ja Espanjan yli 60 % nuorisotyöttömyyttä ja yli 30 % työttömyyttä ratkaista ilman työn jakamista. Niin täällä kuin muuallakin on mahdollista ja erittäin tärkeää tehdä tätä panostamalla hankkeisiin ja tuotantoon, jotka huomioivat niin ihmisten perustarpeet kuin ympäristönkin.

Haastamme ammattiyhdistysliikettä kaikkialla Euroopassa mukaan tähän työhön, ja vaadimme viipymättä panostuksia uusiutuvaan energiaan, puurakentamiseen, vuokra-asuntotuotantoon, terveydenhuoltojärjestelmään, energiatehokkuuden lisäämiseen, älykkäiden sähköverkkojen rakentamiseen sekä joukko- ja raideliikenteen parantamiseen.

Tänä päivänä näitä teemoja on käsitelty Talvivaaran kautta. Kaivos on valitettava esimerkki tapauksesta, jossa vastuuttomasti toimineiden omistajien taloudellinen etu on ajanut ympäristön ja paikallisen yhteisön etujen edelle. Nyt valtio, veronmaksajat ja niin kaivoksen työntekijät kuin sen lähellä asuvat joutuvat kärsimään yrityksen aiheuttamista ympäristöongelmista ja samalla toimimaan maksumiehinä asiantilan korjaamiseksi.

Arvopaperi-lehden mukaan valtion sijoitusyhtiön Solidiumin mukaantulo omistajapohjaan maksaa veronmaksajille noin 223 000 euroa päivässä yhtiön arvon laskiessa. Solidiumin mukaantulo oli varmasti vääjäämätöntä tilanteessa, jossa Talvivaaran konkurssi ei hyödytä ketään. Mutta kun valtio nyt on vedetty mukaan, on julkisen vallan ehdottomasti varmistettava, että päästöt saadaan kuriin ja että niin lainsäädäntöön kuin sen valvontaan tehdään muutoksia, joilla varmistetaan että mitä Talvivaarassa tapahtui ja tapahtuu, ei enää ikinä toistu.

Talvivaarasta tulee vetää monta johtopäätöstä. Ensinnäkin, syypäitä eivät missään nimessä ole ne ihmiset ja työntekijät, jotka tarvitsevat työtä ja ovat sen löytäneet suomalaiselta kaivosalalta. Kaivosala tuo parhaimmassa tapauksessa niin uusia työpaikkoja kuin lisää verotuloja. Mutta kaivosala ei voi rakentua luonnon ja elintärkeiden vesistöjen saastuttamiseen ja vahingoittamiseen, tai Natura-alueiden pakkolunastamiseen, kuten Lapin Viiankiaavan tapauksessa.

Me vaadimme julkiselle vallalle huomattavan paljon paremmat keinot puuttua rikkeisiin tilanteessa, jossa laiminlyönnit uhkaavat niin paikallista ympäristöä kuin asukkaiden terveyttä ja nimenomaan niitä työpaikkoja, joita todella tarvitaan. Suomen kaivoksista ei saa tulla tapa monikansallisille yhtiöille hyödyntää luonnonvaroja, viedä voitot ulkomaille ja jättää riskit paikallistasolle. Vasemmistonuorten vaatii niin kaivosveroa kuin kansallista kaivosyhtiötä samaan malliin kuin Ruotsissa, jossa kaivoksista saadut tuotot palautetaan valtionyhtiön kautta paikallistasolle.

Omistajien ja yritysten intresseihin pohjautuvan politiikan sijaan on yhdistettävä voimat niin Suomessa kuin Euroopassa ympäristön tilan ja ihmisten oikeuksia ajavan punavihreän politiikan taakse. Tämä päivä ja leiri on hyvä alku!

No Comments

    Leave a Reply