Menu
Blogi

Ehdolla!

Varsinais-Suomen vasemmistoliito vahvisti tänään ehdokkaita tammikuun hyvinvointialuevaaleihin, ja minä olen yksi niistä.

Miksi? Koska nämä vaalit ovat äärimmäisen tärkeät tasa-arvon kannalta. Tutkimuksissa on todettu, että Suomessa pienituloinen pääsee lääkärin vastaanotolle kaikista heikoimmin. Se on surullinen tosiasia maassa, jota kutsutaan hyvinvointivaltioksi. Varsinais-Suomessa tilanne on hoitoon pääsyn suhteen vielä kaksi kertaa huonompi kuin maassa keskimäärin. Varsinais-Suomessa vain 32 prosenttia asukkaista pääsee viikossa hoitoon, vaikka maan yleinen keskiarvo on 64 prosenttia. On tärkeää muuttaa tämä kehityksen kulku, ja sen puolesta aion itse kampanjoida näissä vaaleissa.

Vasemmistoliiton kärkiteemoja vaaleissa on nopeamman hoitoon pääsyn varmistaminen. Haluamme, että hyvinvointialueet toimeenpanevat seitsemän vuorokauden hoitotakuun koko perusterveydenhuollossa ja samalla luopuvat terveyskeskusmaksusta. Kaikissa sosiaali- ja terveyskeskuksissa pitää olla tarjolla perustason mielenterveyden hoitoon liittyvää osaamista ja palveluita. Kampanjoimme myös lähipalveluiden ja sote-alan ammattilaisten työolojen puolesta.

Tiedän, että muualla Varsinais-Suomessa ollaan huolissaan siitä, että palvelut katoavat Turkuun ja Turun ongelmat erityisesti perusterveydenhuollon palveluissa leviävät muualle. Jokainen vasemmistoliiton ehdokas ja tuleva valtuutettu tulee tekemään töitä lähipalveluiden puolesta koko maakunnan alueella. Arjen kannalta tärkeiden lähipalveluiden, kuten sosiaali- ja terveyskeskusten ja vanhuspalveluiden, pitää jatkossakin olla ihmistä lähellä. Mutta meille ei riitä vain se, että jokaisessa kunnassa säilytetään sote-keskus. Me haluamme parantaa palveluita myös kasvukeskusten ulkopuolella, muun muassa kiertävien ammattilaisten avulla sekä etävastaanottoja kehittämällä.

Erittäin kiireellistä on myös toteuttaa toimia, joilla alan vetovoimaa lisätään. On täysin ristiriitaista, että kovan työvoimapulan vallitessa monet sairaanhoitajat joutuvat olemaan töissä vuosia määräaikaisilla sopimuksilla. Vastentahtoinen työsuhteiden pätkiminen ja osa-aikaisuus sekä sosiaali- ja terveysalan pyörittäminen ylitöiden varassa on saatava loppumaan, ja on huolehdittava vakaista työsuhteista.

Tiedän, että moni miettii miksi muutenkin työllistetyt päättäjät haluavat asettua ehdolle myös näissä vaaleissa. Siksi, koska minä uskon, että kokemuksesta on suurta hyötyä, kun uusia organisaatioita rakennetaan. Olen ollut hallituksen sote-ministeriryhmässä neuvottelemassa koko sote-uudistuksen. Olen ollut monissa tiukoissa neuvotteluissa muiden puolueiden edustajien kanssa, ja oppinut niin tekemään yhteistyötä kun pitämään tiukasti pienituloisten puolia aina kun tarvitaan.

Pidän äärimmäisen tärkeänä, että Varsinais-Suomessa on vahva voima, joka haastaa kokoomuksen esityksiä palveluiden supistuksista ja ulkoistuksesta voittoa tavoitteleville yrityksille. Vasemmistoliitto ajaa ihmisten oikeutta nykyistä toimivampiin ja tasa-arvoisiin palveluihin.

Näissä vaaleissa on kyse ei elämästä ja kuolemasta. Joten käytäthän ääntäsi.