Menu

Vaaliteemat

Tasa-arvoinen ja köyhyyttä vähentävä Turku

Turkua tulee kehittää tasa-arvoisesti, myös pienituloisten asukkaiden tarpeet ja etu huomioiden. Eri kaupunginosien välisen eriarvoisuuden vähentäminen pitää Turussa olla kaikkea päätöksentekoa ja kaupunkipolitiikkaa ohjaava tavoite. Lähiöiden sosiaali- ja terveys-, koulutus- ja vapaa-ajan palveluihin pitää panostaa nykyistä enemmän ja rahoitusta ohjata sinne, missä tarve on suurin. Vasemmistoliitto on Turussa ajanut muun muassa peruskoulun ja kirjastopalveluiden säilyttämistä Lausteella, yläkoulun perustamista Pansio-Pernoon sekä uimahallia Varissuolle. Kaupunginosia pitää kehittää asukkaiden toiveita ja näkemyksiä huomioiden. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja pitää rakentaa ja olla tarjolla tasaisesti eri puolilla kaupunkia ja niiden kunnosta pitää huolehtia. Terveyskeskusjonojen lyhentäminen, terveyskeskusmaksun sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perinnän lopettaminen ovat myös tärkeitä askeleita köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi Turussa, erityisesti ikäihmisten ja pienituloisten eläkeläisten keskuudessa. 

Lasten ja nuorten Turku

Koronapandemia on iskenyt erityisen kovaa lapsiin ja nuoriin: kun harrastukset ovat olleet tauolla, kavereiden kanssa ei ole ollut mahdollista viettää aikaa ja koulua on käyty etänä. Ensi valtuustokauden keskeisiä tavoitteita on lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen, jotta koronakriisin kielteiset vaikutukset jäisivät mahdollisimman lyhytkestoisiksi. Lasten ja nuorten palveluihin panostaminen on myös inhimillisesti ja taloudellisesti kestävin vaihtoehto. Yksikään lapsi tai nuori ei saa syrjäytyä tai joutua kiusaamisen tai väkivallan uhriksi. Turussa on palkattu psykiatrisia sairaanhoitajia oppilashuoltoon. Oppilashuollon sekä nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämistä tulee jatkaa. Nuorille pitää taata mahdollisuus saada matalan kynnyksen psykososiaalista tukea ilman lähetettä. Nuorten maksuttomista liikuntavuoroista tulee pitää kiinni ja tarjota lisää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia. Päiväkoti- ja koulukiinteistöjen terveydestä ja turvallisuudesta ei saa tinkiä. Turkuun tarvitaan pysyviä väistötiloja ja sivistystoimialan investointiohjelma, jotta yksikään lapsi ei joudu viettämään aikaa homeisessa koulussa. Vasemmistoliitto ei hyväksy leikkauksia sivistyspalveluihin. Resursseja tarvitaan erityisesti erityisopetukseen sekä opetusryhmien pienentämiseen. Varhaiskasvatuspalveluita ei tule yksityistää enempää, vaan lisätä kunnallisten paikkojen määrää.

Turkulaisen taiteen ja kulttuurin puolesta 

Turku tunnetaan koko maassa kulttuurikaupunkina. Valitettavasti tämä vahvuus ei aina näy kaupungin omassa päätöksenteossa. Turussa taiteilijoiden työtilatilanne on ollut vaikea pitkään ja pyrkimyksistä huolimatta ei pysyviä ratkaisuja ole saatu aikaiseksi. Liian usein “vetovoimainvestoinneiksi” määritellään elämyskeskuksen, Logomon sillan ja Funikulaarin kaltaisia kalliita rakennushankkeita, kun taas kulttuurin ja taiteen toimijat joutuvat taistelemaan omien tilojensa puolesta vuosia tai vuosikymmeniä. Turkuun tarvitaan pysyvä tilaratkaisu muun muassa Barkerista lähtemään joutuvien taiteilijoiden työtilojen turvaamiseksi. Rettigin palatsin kiinteistö voisi olla erinomainen paikka kulttuurikeskukselle, pitäen sisällään niin esiintymis- kuin työtiloja eri alojen taiteen ja kulttuurin tekijöille. Turku tarvitsee myös uuden ja nykyajan vaatimuksiin vastaavan musiikkitalon, jolle pitää yhteistyössä  löytää toimiva tilaratkaisu, ja joka ei lisäksi aiheuta vuosia kestävää kaavoituskiistaa. Kulttuurikaupunkina Turun pitää myös toteuttaa taiteen prosenttiperiaate täysimääräisesti julkisissa rakennushankkeissa, ja tuoda julkista taidetta osaksi uusia kaavoitettavia kaupunginosia. Turun kaupungin on sitouduttava reiluihin palkkaus- ja palkkiokäytäntöihin kaikessa omassa toiminnassaan ja ostaessaan kulttuurintekijöiden palveluita. 

Reilujen ilmastotekojen Turku

Turku on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2029. Tavoitteeseen pääsemiseksi olennaista on, minkälaisia ratkaisuja erityisesti alueellisten energiaratkaisujen osalta tehdään. Turun tavoitteena on luopua kivihiilen käytöstä viimeistään vuonna 2025. Oleellista on, että hiilen käyttöä ei korvata turpeella tai kestämättömillä määrillä kotimaista biomassaa. Käytetylle biomassalle pitää siksi laatia selkeät kestävyyskriteerit ja kehittää Turun alueella erilaisia energiatehokkuuteen, energian varastointiin ja polttoon perustumattomia ratkaisuja lämmöntuotannolle. Samaan aikaan on tuettava kuntalaisten mahdollisuuksia ja tiedonsaantia esimerkiksi maalämpöön siirtymisestä ja aurinkoenergian hyödyntämisestä. Turun kokoisessa kaupungissa myös liikkumisen ja rakentamisen suhteen tehtävät päätökset ovat tärkeitä ilmastotekoja. Turun kannattaa panostaa ratikkaan ja huolehtia siitä, että seuraavassa vaiheessa se voidaan laajentaa seudulliseksi joukkoliikenneratkaisuksi. Hyvin toimiva ja edullinen joukkoliikenne on myös pienituloisille kuntalaisille tärkeää ilmastopolitiikkaa. Mahdollisuus tehdä ympäristöystävällisiä valintoja ei saa olla lompakon paksuudesta kiinni.