Ajatukseni Suomen Nato-jäsenyydestä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Euroopan turvallisuuspoliittista tilannetta perustavanlaatuisesti. Tarve vahvistaa Suomen turvallisuutta tässä uudessa maailmanpoliittisessa tilanteessa on tunnistettu. Esitykset keinoiksi vaihtelevat. Turvallisuuspoliittinen keskustelu on kuitenkin keskittynyt viimeisen kahden ja puolen kuukauden ajan lähinnä yhden ratkaisun, Suomen Nato-jäsenyyden ympärille.